Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру С (234)

< 1 2 3 4 5 > >>
СПІВАЦЬКА ПОСТАВА
положення тіла, яке приймає співак перед початком співу. С.п. є елементом співацької установки.
СПІВАЦЬКА УСТАНОВКА
див. Установка співацька.
СПІВЗВУЧЧЯ
одночасне звучання кількох звуків. Основні видиС.: а) унісон - одночасне звучання кількох звуків однієї висоти; б) інтервал - одночасне звучання двох …
СПІКАТО
(іт. spiccato - відривати, відокремлювати) - штрих, який застосовується для гри на смичкових інструментах і виконуєтьсяподібним до кидання рухом …
СПІЛКУВАННЯ
суб’єкт - суб’єктні стосунки людей з метою обміну думками, почуттями, переживаннями, звичками, способами поведінки, інформацією, а також задоволення …
СПІЛЬНИЙ АКОРД
акорд, який зустрічається на різних ступенях двох (інколи більше) тональностей.
СПІНЕТ
(від лат. spina - шип, колючка) - струнний щипковий інструмент, різновид клавесину. Має невеликий крилоподібний або трапецієподібний корпус, 1 …
СПІРІЧУЕЛС
= спірічуел (англ. spiritual - духовний) - духовні пісні американських негрів, які поєднують елементи африканських виконавських традицій …
СПАЗМ-БЕНД
(англ. spasm band) - оркестр, що складається з примітивних музичних інструментів (джаг, казу, уошборд, саморобні гітари, барабани тощо). С.б. набув …
СПЕЙС-РОК
(англ. space - проміжок і rock - рок) - специфічний напрямок електронної музики 1970-х років, наближене до музики року, зокрема, прогресив-року. …
СПОРІДНЕНІСТЬ ТОНАЛЬНОСТЕЙ
співвідношення двох тональностей, яке визначається кількістю і значенням спільних акордів(тобто тих, що складають звуки, спільні для обох …
СПОСІБ ДІЙ
система дій, необхідних для розв’язання навчально-виховних завдань, операційний бік діяльності. С.д. є обов’язковою умовою організації музичного …
СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ
риса особистості, яка полягає в спрямування її сприймання на певне музичне явище - вокальне, інструментальне, оркестрове, хорове тощо. С. формується …
СПРИЙМАННЯ МУЗИЧНЕ
специфічний вид духовно-практичноїдіяльності, який не обмежується актом сприйняття (перцепції), послідовно включаючи найвищий рівень осягнення …
СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ
індивідуальна характеристика здатності учня-музиканта до засвоєння специфічних умінь, навичок та знань, оперативність процесу навчання, …
СПРИЙНЯТТЯ МУЗИКИ
= перцепція психофізіологічний акт відображення звукової інформації на ґрунті аперцепції, як попереднього досвіду людини, під час безпосереднього …
СРИНГ
вірменська поздовжня флейта з деревини, тростини або металу. Має 7 - 8 ігрових отворів, діатонічний звукоряд, діапазон понад 2 октави. Тембр …
СТІЙКІ СТУПЕНІ ЛАДУ
звуки ладу, на яких можна завершувати музичний рух. Найбільш стійкими в мажоро-мінорній системіє 1 ступінь (тоніка), а також ІІІ (верхня медіанта) і …
СТАБАТ МАТЕР
(лат. Stabat mater dolorosa - стояла мати скорботна) - одна з середньовікових секвенцій, гімн католицького церковного обіходу. З XV ст. на текст С.м. …
СТАБУЛЕ
латиська свисткова флейта, виготовлена з деревини.Має діатонічний звукоряд. Широко використовувалась пастухами,а також на святах та весіллях.
СТАВКА
аплікатурний прийом гри на віолончелі та контрабасі,який полягає у затисканні струни великим пальцем. Застосування С. дає можливість розширити обсяг …
СТАКАТО
(іт staccato - уривчастий, відокремлений) - уривчасте, коротке виконання звуків голосом або на музичних інструментах,один з основних прийомів …
СТАНДАРТ
(англ. standard - норма, зразок, мірило) - 1. Тридцятидвотактові пісні, що поділяються на восьмитактові періоди (ААВА). Пісні С. ввійшли у практику …
СТАРА ТОНАЛЬНІСТЬ
тональність, з якої відбувається модуляція в іншу (нову) тональність.
СТАРИНА
див. Билина.
СТАРОВИННА ДВОЧАСТИННА ФОРМА
одна з найбільш поширених в XVII - XVIII ст. інструментальних форм, яка складається з двох частин, які не мають контрастів, тематично неодноріднаі …
СТАРОВИННА СОНАТНА ФОРМА
див. Сонатна форма.
СТАРОФРАНЦУЗЬКИЙ КЛЮЧ
один з ключів групи соль, якийпозначає, що нота соль першої октави (g1) знаходиться на першійлінійці нотного стану (див. Додаток ІІІ).
СТВИРІ
= гудаствирі 1. Грузинська волинка з двома мелодичнимитрубками, але без бурдонних трубок. Звукоряд діатонічний, діапазон - септима. Застосовується …
СТИЛЬ
відносно стійка сукупність характерних повторюваних рисособистості, яка виявляється у її мисленні, діяльності, звичках, поведінці, смаках, …
СТИЛЬ ДЖУНГЛІВ
специфічне звучання джазового оркестру, якого досягають шляхом застосування у мідних духових інструментів різноманітних сурдин, характерних …
СТИЛЬ КАНЗАС-СІТІ
джазовий напрямок, який стосується музики біг-бендів міста Канзас Сіті (США) 1920-х років. Для нього характерна експресивна манера виконання з …
СТИЛЬ МУЗИЧНИЙ
(від гр. stylos - паличка для писання) - сукупність засобів та прийомів художньої виразності, яка історично склалась і відображає естетичні погляди …
СТИХИРА
(гр. stihiron - написане стихами) - жанр візантійської і давньоруської гімнографії на вірші строфічної побудови. С. підпорядкована системі …
СТИХИРАР
зібрання стихир в одній книзі на всі свята року.Нотні С. були видані наприкінці ХІХ ст. Повний С. обіймає три групи співів - Мінеї, Тріоди, Октоїха, …
СТОМП
(англ. stomp - тупотіти ногами) - джазовий прийом, який спирається на епізодичне проведення і повторення остинатних моделей, які динамізують музичний …
СТОП-КОРУС
(англ. stop-chorus - зупинка хору) - корус, який виконується в техніці стоп-тайму.
СТОП-ТАЙМ
(англ. stop time - зупинка часу) - раптове припинення рівномірної ритмічної пульсації - граунд-біту та ансамблевого звучання з наступним відновленням …
СТРІТ-КРАЙ
(англ. street cry - вуличний план) - архаїчний фольклорний жанр музичної культури США, тип міської трудової пісні вуличних рознощиків, яка має багато …
СТРАДАННЯ
музично - поетичний жанр російського фольклору, різновид ліричної або комічної за змістом частушки, яка виконується в повільному русі, наспівній або …
СТРАМБОТО
(іт. strambotto) - італійська поетична форма часівВідродження, строфа, яка складалась з 11 віршів (т.з.октава), за змістом подібна сонету. Музика …
СТРАШАК
(чеськ. strasak - опудало) - чеський народний танець,що виконується колом в темпі та ритмі польки, з плесканням удолоні. Музичний розмір 2/4.
СТРЕЙДЖ-БЕНД
(англ. straight - прямий і бенд) - студентський джазовий оркестр для концертних виступів.
СТРЕТО
(іт. stretto - стислий) - прискорення темпу, доведення його до стрімкого.
СТРОГИЙ СТИЛЬ
1. Стиль поліфонічної музики, якому властиві сувора визначеність інтонаційних і ритмічних норм (діатонічність,використання натуральних ладів, …
СТРОКА
1. В знаменному співі вказівка щодо умовного звуковисотного рівня знамен у певному гласі, хоча висотне положення С. для кожного гласу не визначено. …
СТРУНА
пружна волосяна, жильна, металева, синтетична (капрон, нейлон та ін.), шовкова нитка, натягнена на музичному інструменті, яка є вібратором - джерелом …
СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ
музичні інструменти, у яких джерелом звуку є струна. За способом звуковидобування С.І. поділяються нащипкові, смичкові, та клавішні. (Див. Хордофони).
СТРУННЕ ТРІО
1. Камерний ансамбль, до складу якого входять скрипка, альт і віолончель. 2. Твір у формі сонатного циклу для трьох інструментів.

< 1 2 3 4 5 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.