Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Т (147)

1 2 3 > >>
ТІЄНТО
(від ісп. tenar - торкатися, шукати) - сольна інструментальна віртуозна п’єса XVI - XVIII ст., подібна ричеркару, яка створювалась для віуели, органу …
ТІРОЛЬЄН
(авст. tirolien - тірольський) - 1. Жвава тридольна піснятанець, подібна до лендлеру чи вальсу. Виконується в манері йодль.2. Назва балетних номерів …
ТІСНЕ РОЗТАШУВАННЯ
таке розташування чотириголосногоакорду, коли інтервал між першим і третім голосами не перебільшує октави, а відстань між третім голосом і басом не …
ТАБЛ
спільна арабська назва групи ударних інструментів з родини мембранофонів (литаври, барабани тощо).
ТАБЛА
індійський парний барабан з двох казаноподібних дерев’яних, глиняних або мідних інструментів. Правий - великий - називається табла, лівий - менший, …
ТАБУЛАТУРА
(від лат. tabula - дошка) - 1. Система запису музики, поширена в Європі XIV - XVIII ст. В Т. звуки записувались буквами, цифрами або спеціальними …
ТАВЛЯК
= таблак таджицький та узбецький ударний інструмент,род литаври з керамічним корпусом. Звук видобувають пальцями рук. Застосовується в ансамблевій …
ТАГ
вірменський вокальний експресивний твір ліричного або лірико-драматичного характеру в формі розгорнутої одноголосної багатотемної композиції, …
ТАГАСАЦ
вірменський музикант, виконавець тагу.
ТАГЕРТУ
вірменський музикант, автор тагу.
ТАКСИМ
(араб.- частина. уривок) - інструментальний жанр арабської класичної музики, основою якого є принцип макама. Визначальна риса - імпровізаційність. Т. …
ТАКТ
(від лат. tactus - дотик) - одиниця музичного метру, утворена чергуванням різних за силою наголосів. Т. бувають прості (дво- ітридольні) та складні …
ТАКТОВА РИСКА
вертикальна лінія, яка перетинає нотний стан, відокремлюючи один такт від іншого.
ТАКТОВИЙ АКЦЕНТ
наголос, який припадає на сильну долю такту.
ТАКТОВИЙ РОЗМІР
кількість сильних долей в такті (див. Розмір).
ТАЛА
(інд.) - принцип метроритмічної організації індійської класичної музики, заснований на багаторазовому повторенні метроритмічного циклу - аварта. …
ТАЛАНТ
(від гр. talanton - терези) - видатні здібності людини щодо певного виду діяльності, високий ступінь обдарування, зокрема, в сфері музичного …
ТАЛЬЯ
(від лат. talea - лозина, кілок) - в ізоритмічному мотеті XIV -XV ст. така ритмічна структура, яка остинатно повторюється в будь-якому голосі, …
ТАМ-ТАМ
(іт. tam-tam - звуконаслідування) - ударний інструмент азіатського походження з родини ідіофонів, різновид гонга, масивний кований металевий диск …
ТАМБУР
(уйгурське) - див. Танбур.
ТАМБУРИН
(фр. tambоurin - барабанчик) - 1. Народний ударний музичний інструмент невизначеної висоти звуку з родини двобічних мембранофонів, що походить з …
ТАМБУРИЦА
югославський щипковий музичний інструмент зовальним дерев’яним корпусом, 3 - 4 струнами. На Т. виконувалисупровід до танців.
ТАМУР
= пандур двострунний народний (аварський, дагестанський, кумицький, лезгинський) щипковий інструмент типу лютні, з дерев’яним видовбаним корпусом, …
ТАНБУР
таджицький та узбецький народний струнний щипковий інструмент, подібний до лютні, з дерев’яним грушоподібним корпусом, декою, 16 - 19 основними та 4 …
ТАНЕЦЬ
вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів, які виконуються в чіткому ритмі та виразних поз людського тіла. В танці …
ТАНЦЮВАЛЬНА МУЗИКА
1. Музика, призначена для супроводу танців, а також похідні від неї музичні твори, що не призначені для танців і мають самостійну художню цінність. …
ТАР
(перс. струна) - 1. Закавказький та іранський струнний щипковий інструмент з 8-подібним корпусом, 22 ладами, 4 - 6 струнами,19-ступеневим звукорядом …
ТАРІЛКИ
(від гр. cymbales - кимвал) - старовинний музичний ударний інструмент з родини ідіофонів, який складається з двох кованих металевих дисків у формі …
ТАРАКЯМА
старовинний азербайджанський народний танець. Музичний розмір 6/8. Темп жвавий.
ТАРАНТЕЛА
(іт. tarantella) - італійський народний танець, який виконується в швидкому, стрімкому темпі. Музичний розмір 6/8 або 3/8 з характерним безперервним …
ТАРАФ
(від тур. taraf - група осіб) - молдавський і румунський народний оркестр, до складу якого входять скрипка, кобза, цимбали, віолончель, бубон та ін. …
ТАРОГАТО
(угор. tarogato) - угорська назва таких духових інструментів: 1. Інструмент типу гобою з подвійною тростиною, спорідненій зурні і поширений в …
ТАУРЕ
латиська труба, виготувана з берести, дерева, вільхової кори, яка побутувала як сигнальний інструмент.
ТВІСТ
(англ. twist - звивання, крутіння) - сучасний танець з групирок-н-ролу, музику якого створив Х.Боланд в 1958 році, а виконав у1961 році негритянський …
ТВОРЧІСТЬ МУЗИЧНА
1. Створення якісно нового (твору, виконання, дослідження) в будь-якій галузі музичного мистецтва, що віддзеркалює в образно-неповторній формі …
ТЕАТРАЛЬНА МУЗИКА
вокальна та інструментальна музика дотеатральних вистав, яка сприяє створенню певної емоційної атмосфери, розкриттю ідеї п’єси, єдності та цілісності …
ТЕДЕСКА
(іт. tedesca - німецька) - італійська назва танцю, подібного до лендлеру та вальсу і поширеного в Європі XVIII - XIX ст.
ТЕЗАУРУС
(від гр. thesauros - скарб) - сукупність знань, які нагромаджені людиною в процесі пізнання та відображають обсяг і якість понятійної та діяльнісної …
ТЕЙЛ-ГЕЙТ
(англ. tail gete - задні двері) - спосіб гри на кулісному тромбоні, поширений у музикантів традиційного джазу. Т.г. характеризується довгими …
ТЕКСТОЛОГІЯ МУЗИЧНА
(від лат. textus - тканина, зв’язок і гр. logos - слово) - наукова галузь, яка вивчає рукописи, прижиттєві видання, документи митців тощо з метою …
ТЕМІР-КОМУЗ
киргизький народний щипковий інструмент, різновид варгану, металева підковка з язичком для видобування бурдонного звуку, висота якого визначається …
ТЕМА
(від гр. thema - те, що є основою) - музична побудова, якавиражає основну думку твору або його частини, визначаючи неповторність втілення …
ТЕМА З ВАРІАЦІЯМИ
див. Варіації.
ТЕМАТИЧНА РОЗРОБКА
розвиток теми або її елементів різними композиційними засобами.
ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
перелік музичних творів з нотними прикладами або цитатами. Існують Т.п. творів Й.С.Баха, Л.В.Бетховена, Й.Брамса, Ф.Ліста, К.Сен-Санса, …
ТЕМБР
(фр. tembr) - забарвлення звуку; одна з ознак музичного звуку поряд з висотою, силою і тривалістю. За Т. можливо відрізняти звуки однакової висоти і …
ТЕМП
(від лат. temрus - час) - швидкість розгортання музичної тканини твору, яке визначається числом метричних долей в процесі виконання музики за одиницю …
ТЕМПЕРАЦІЯ
(від лат. temperatio - розмірність) - вирівнювання висотного співвідношення ступенів звукової системи. Т. відображає перебіг етапів розвитку музичних …
ТЕМПЕРОВАНИЙ СТРІЙ
див. Темперація.
ТЕМПЛ-БЛОК
(англ. temple-block) - ударний дерев’яний музичний інструмент з родини ідіофонів корейського походження з визначеною висотою звуку, виготовлений з …

1 2 3 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.