Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Х (60)

1 2 > >>
ХІД
вид структурно нестійкої частини форми, характерний для розробок, вступів, побічних тем, відзначаючись структурною дрібністю, секвенціями, униканням …
ХІЛБІЛІ
(англ. hillbilli - хлопець з горбів) - напрямок народного музичного мистецтва білих поселенців - англокельтів з південнихрайонів США - нащадків …
ХІРОПЛАСТ
(від гр. cheir - рука і plastos - ліпити) - пристрій для механічного регулювання положення рук і тренування пальців піаніста, винайдений в 1816 році …
ХІТ
(англ. hit - вдарити) - пісня або інструментальна п`єса, яка користується популярністю у досить широкого кола меломанів. Супер-хіт - пісня або …
ХІТ-ПАРАД
(англ. hit - вдарити і парад) - перелік або рейтинговий список найбільш популярних виконавців чи записів сучасної естрадної музики . Х.п. …
ХАБАНЕРА
(ісп. habanera, від La Habana - Гавана) - іспанський танець-пісня кубинського походження. Музичний розмір 2/4 з характерною ритмічною фігурою в …
ХАЗИ
знаки вірменської музичної нотації Х - XIV ст., які походять з візантійських невм. Кількість основних знаків Х. досягало 40, крім того, існувало …
ХАЙ ХЕТ
(звуконаслідування) - див. Чарльстон.
ХАЛЛІНГ
(halling, від Halingdal - долина в Норвегії) - норвезький народний чоловічий танець, який також зустрічається у Швеції. Музичний розмір 2/4 або 6/8, …
ХАНЕНДЕ
народний співак в Азербайджані, Ірані та інших країнах Сходу, виконавець мугамів.
ХАРАКТЕР
(гр. charackter - визначальна риса, ознака) - комплекс сталих психічних якостей людини, які виявляються в її поведінці,установках, діяльності, …
ХАРД-КОР
(англ. hard - жорсткий і core - серцевина, ядро) - за часів становлення - інтенсивний рок, злиття панк-року і треша.
ХАРДИНГФЕЛЕ
(норв. hardingfele) - норвезький народний смичковий інструмент, який відрізняється від скрипки меншим розміром, більш опуклими деками, короткою …
ХАУЗ-РЕНТ-ПАРТІ
(англ. haus rent party - наймати будинок для вечірки) - традиційні вечорниці за участю джазових музикантів, поширені в середовищі негритянських …
ХАФІЗ
таджицький та узбецький співак, людина, яка напам`ять знає коран, виконавець професійної музики усної традиції, зокрема, шашмакому.
ХВИЛІ МАРТЕНО
електричний музичний інструмент, винайдений в 1928 році французьким педагогом - музикантом М.Мартено. Має фортепіанну клавіатуру обсягом у сім октав …
ХВИЛЮВАННЯ
психічний стан людини, зумовлений надмірним збудженням нервової системи, її перевантаженням позитивними абонегативними переживаннями, є показником …
ХВОСТИК
викривлена частина запису ноти, що додається доштилю. Кількість Х. показує тривалість ноти (восьма, шістнадцята,тридцять друга, шістдесят четверта і …
ХЕВІ-БЛЕК
(англ. heavy - важкий, black - чорний) - доведення до абсурду прийомів створення відчуття важкості у слухачів, які слухають важкий ритм-енд-блюз.
ХЕВІ-МЕТАЛ
(англ. heavy - важкий і метал) - наступний етап розвитку музики хард-року, від якого Х.м. відрізняється відмовоювід блюзової основи, різким звучанням …
ХЕВІ-ТРЕШ-МЕТАЛ
(англ. heavy trash metal) - стильове відгалуження хеві-метал із спрощеними засобами музичної виразності, характерним експресивним ритмом, верескливим …
ХЕЙРОНОМІЯ
(від гр. cheir - рука і nomos - закон) - старовинна система умовних жестів, яку використовували для керування хором. Рухи пальців і рук доместика - …
ХЕПЕНІНГ
(англ. happening - те, що відбувається) - театралізоване авангардистське музикування, якому властиві зумовлені вказівками композиторів ігрові дії …
ХОЛЕРС
(англ. hollers - яма) - примітивні пісні негрів - невільників африканського походження, які вони співали під час роботи наплантаціях південних штатів …
ХОЛЬФЛЬОТЕ
(нім. Hohlflott) - лабіальний відкритий регістр органу, який належить до родини флейтових і складається з труб циліндричної форми.
ХОМОВИЙ СПІВ
церковний спів, де застосовувалась хомонія.
ХОР
(гр. choros - юрба, збори) - 1. Колективний учасник трагедій та комедій в античному театрі, який коментує дію або виступає самостійною дійовою …
ХОРА
(від гр. choro - хоровод) - старовинний молдавський і румунський масовий хороводний танець. Музичний розмір 6/8, інколи 2/4,темп помірний, спокійний. …
ХОРАЛ
(від лат. cantus choralis - піснеспів) - 1. Хоровий спів на релігійний текст: одноголосний унісонний - в католицькій церкві; багатоголосний - в …
ХОРАЛЬНА НОТАЦІЯ
система знаків для запису григоріанського хоралу. Завдяки багатству та різноманітності Х.н. точно передавала не тільки мелодію, але й її структуру та …
ХОРАЛЬНА ПРЕЛЮДІЯ
інструментальний (органний) вступ до хоралу, засноване на поєднанні мелодії хоралу з голосами контрапункту. Зразки Х.п. належать Й.С.Баху.
ХОРАЛЬНА ФАНТАЗІЯ
органна п`єса довільної форми на тему хоралу. Зразки Х.ф. створив Й.С.Бах.
ХОРДОФОНИ
(від гр. chorde - струна і phone - звук) - загальна назва музичних інструментів, у яких джерелом звуку є струна.
ХОРЕВТ
(гр. choreios) - співак і танцюрист, учасник хору в ДавнійГреції.
ХОРЕГ
(від гр. choros - хор і hegeomai - той, що йде попереду, показує дорогу) - в давніх Афінах - почесний громадянин, матеріально відповідальний за …
ХОРЕЗМСЬКА НОТАЦІЯ
див. Хорезмська табулатура.
ХОРЕЗМСЬКА ТАБУЛАТУРА
система нотопису для танбура, яку запропонував у 1880 роках П.Мирзабаші на основі нотації ХІІ ст. За допомогою Х.Т. записано хорезмські макоми.
ХОРЕОГРАФІЯ
(від гр. choreia - хоровод, танець і grapho - пишу) - 1. Загальна назва мистецтва танцю. 2. Створення танців і танцювальних вистав - балетів. 3. …
ХОРМЕЙСТЕР
(нім. Chormeister - хоровий майстер) - керівник хорового колективу, диригент хору. До середини ХІХ ст. цю функцію виконували головщик, регент, …
ХОРНПАЙП
= піпгорн (від англ. horn - ріг і pipe - труба) - 1. Старовинний валійський та шотландський духовий язичковий інструмент, зроблений з рогу. 2. …
ХОРО
болгарський народний хоровод-танець. Музичні розміри -2/4, 5/16, 7/16, 9/8, 9/16, 10/8, 11/16. Виконується в повільному та швидкому темпі у супроводі …
ХОРОВА МУЗИКА
музика, призначена для виконання хоровими колективами, найбільш демократичний і доступний вид музичного мистецтва. Виховні можливості Х.м. зумовлені …
ХОРОВА ПАРТІЯ
1. Група однорідних голосів, яка виконує свою партію унісоном. Х.п. може поділятись на кілька голосів (найчастіше перші та другі), або за тембровою …
ХОРОВЕ ПИСЬМО
створення та аранжування такої музики для виконання хором, яка враховує специфічні умови хорового співу (діапазони голосів, теситурні можливості, …
ХОРОВИЙ СПІВ
колективне виконання хорової музики. Х.с. єнайдавнішим видом музичного мистецтва, який через свою демократичність та доступність поширений в …
ХОРОЗНАВСТВО
наукова і навчальна дисципліна, яка вивчає типи і види хорів, склад хорових партій, елементи хорової звучності (ансамбль, стрій та ін.), засоби …
ХОРУС
(англ. chorus - хор) - розділ імпровізаційно-строфічної форми джазової музики. Обсяг і побудова Х. зумовлені структурою вихідної теми, яка після …
ХОТ
(англ. hot - гарячий) - характерна для негритянського імпровізаційного джазу 1920-1930-х років манера гри, для якої характерними є збудженість, …
ХОТ-ТОН
(англ. hot - гарячий і тон) - 1. Архаїчний негритянський і класичний джаз, пов`язаний з африканськими джерелами і традиціями афро-американського …
ХРАМОВА МУЗИКА
музика, призначена для виконання в католицьких храмах. У християнських храмах - церковна музика.

1 2 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.