Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Г (114)

< 1 2 3 > >>
ГЕНЕРАЛЬНА ПАУЗА
одночасна пауза для всього складу оркестру або ансамблю тривалістю не менше такту. Звичайно Г.П. буває раптовою і позначається латинськими літерами …
ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ
остання репетиція перед прем’єрою спектаклю або концерту, коли максимально дотримуються умови відкритої прилюдності.
ГЕНСЛЕ
(польск. gensle) - 1. Загальна назва старовинних польських інструментів, подібних до гусель. 2. Польський народний смичковий інструмент з дерев’яним …
ГЕПТАТОНІКА
грецька звукова система з семи ступенів в межах октави. В діатоніці - п’ять великих та дві малих секунди.
ГЕРМЕНЕВТИКА МУЗИЧНА
(від гр. hermeneuo - роз’яснюю) - мистецтво і теорія тлумачення змісту музичного твору, напрям музикознавства, заснований в 1902 році Г.Кречмаром.
ГЕТЕРОФОНІЯ
(від гр. heteros - інший та phone - звук, голос) - спільне виконання одноголосної мелодії з відхиленням від унісону. Г. - одна з початкових форм …
ГЛІСАНДО
(фр. glissant - ковзаючи) - особливий виконавський прийом гри на музичних, який полягає в легкому та швидкому ковзанні пальцем струною (арфа, …
ГЛІТЕР-РОК
(англ. glitter - блискучий, пишний) - антитеза прогресивного та арт-рока, що характеризувалась орієнтацією на прямолінійний рок-н-рол та …
ГЛАС
(давньослов’янське - голос) - в давньому церковному співі - ряд діатонічних поспівок, пов’язаних з певними ділянками церковного звукоряду. Вісім Г. …
ГЛЕМ-РОК
(англ. glam - ефект, ілюзія) - напрямок року, який з’вився на початку 1970 років в Англії як суміш рок-н-ролу, арт і хард- року, одвертої естради та …
ГЛОКЕНШПІЛЬ
див. Дзвіночки.
ГЛОРІЯ
(лат. gloria - слава) - хвалебний піснеспів католицької церкви, друга частина меси. Музика Г. - велична, урочисто - святкова. Митці різних епох - …
ГЛОСИ
(ісп. glosas) - 1. Орнаментальні прикраси в іспанській інструментальній музиці XVI - XVIII ст, які відрізняються від мелізмів ритмічною точністю та …
ГОБОЙ
(від фр. haut - високий та bois - дерево) - 1. Дерев’яний язичковий духовий музичний інструмент, конічна трубка довжиною 59 - 61 см з двох колін та …
ГОКЕТ
(лат. hoquetus - дослівно: гикавка) - середньовічна поліфонічна форма, де поділена на шматки і окремі звуки мелодія переходить від одного голосу до …
ГОЛОВНІ СТУПЕНІ
перший, четвертий та п’ятий ступені ладу - тоніка, субдомінанта і домінанта. Акорди, побудовані на Г.с., мають важливе значення в мажоро - мінорній …
ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ
тризвуки, побудовані на I, IV, V ступенях мажору і мінору.
ГОЛОВНА ПАРТІЯ
перший структурно оформлений розділ сонатної експозиції (і репризи), який є викладом головної теми в основаній тональності, часто разом з її …
ГОЛОВНА ТЕМА
основна музична думка твору, яка широко та різнобічно змінюється в процесі розвитку. Характеризується індивідуальністю тематичного матеріалу, чіткою …
ГОЛОВНА ТОНАЛЬНІСТЬ
1. Тональність, у якій викладається та, як правило, закінчується музичний твір. Г.т. часто є складником назви твору (напр., симфонія соль мінор, етюд …
ГОЛОВЩИК
провідний співак та керівник давньоруського церковного хору, майстер співу, знавець мелодичної імпровізації та співу за крюковим нотописом.
ГОЛОС
(іт. voce) - 1. Звуки, які утворюються голосовим апаратом людини і забезпечують спілкування людей та передачу думок звуковим шляхом. Залежно від …
ГОЛОС СПІВАЦЬКИЙ
складна біофізична функція людського організму, сукупність музичних звуків, які утворюються голосовимапаратом. Г.с., як акустичне явище, …
ГОЛОСНИК
див. Резонаторні отвори.
ГОЛОСОВЕДЕННЯ
1. Рух кожного голосу в багатоголосному творі. 2. Співвідношення двох або кількох голосів, які рухаютьсяодночасно. Основні види Г. - паралельне, …
ГОЛОСОВИЙ АПАРАТ
сукупність органів людини (гортань з голосовими складками, носоглотка, трахея з мембраною, носові та ротові порожнини, легені з бронхами, діафрагма, …
ГОМОФОНІЯ
(від гр. homos - рівний і phone - звук, голос) - багатоголосний склад музики, в якому один з голосів (як правило, верхній) є головним, а інші лише …
ГОНГ
(індонез. gong) - ударний інструмент з родини ідіофонів. 1.Китайський Г. - металеве коло діаметром 50 - 80 см з загнутими краями, підвішений на …
ГОНДОЛЬЄРА
(від іт. gondola - венеціанський човен) - пісня венеціанського човняра (див. баркарола).
ГОРИЗОНТАЛЬ І ВЕРТИКАЛЬ
два головних аспекти звукових співвідношень в послідовності (мелодична послідовність, рух голосів, часове розгортання ладу) та одночасності …
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РУХЛИВИЙ КОНТРАПУНКТ
див. рухливий контрапункт.
ГОРЛИЦЯ
український народний масовий танець. Музичний розмір 2/4. Виконується в швидкому темпі.
ГОРН
(нім. Horn - ріг, ріжок) - духові мідні музичні мундштучні інструменти з натуральним строєм. Найбільш поширений - сигнальний Г. з конічним стволом …
ГОСПЕЛ СОНГС
(англ. gospel - євангеліє та songs - пісня) - сольні одноголосні духовні гімни північноамериканських негрів - баптистів на сюжети з Євангелія (на …
ГОТИЧНА НОТАЦІЯ
система нотного запису, поширена в XIII ст. в східнонімецьких, пізніше - прилеглих слов’янських та угорських землях. Г.Н. фіксувала на 4 - 5 лініях …
ГОТОВИЙ БАЯН
див.Баян.
ГРАВІЧЕМБАЛО
(іт. gravicembalo) - старовинний клавішний інструмент, подібний до клавесину.
ГРАДУАЛ
(від лат. gradus - ступінь) - 1. Піснеспів з меси, який виконується на східцях олтаря між великими читаннями Апостолів та Євангелія. Мелодія Г. …
ГРАМОФОН
(від гр. gramma - запис і phone - звук, голос) - механічний пристрій для відтворення звуку, записаного на спеціальну платівку. Винайдений в1888 році …
ГРАМОФОННА ПЛАТІВКА
диск з спеціальної пластмаси, на якому у формі спіралі розташовано звукову доріжку, яка є носієм запису певного твору. Винайдена Е.Берлінером в 1888 …
ГРАН ПА
(фр. grand pas - великий танець) - розгорнута балетна сцена за участю солістів і кордебалету.
ГРАНД-ОПЕРА
провідний французький оперний театр, відкритий в 1671 році. Саме тут сформувався жанр великої опери. Сучасне приміщення збудоване в 1875 р. Ш.Гарньє.
ГРАУНД
(англ. ground, дослівно - грунт, основа) - 1. Англійська назва кантус фірмус. 2. Англійське позначення басо остінато, а також творів, що спираються …
ГРАУНД-БІТ
(від англ. ground - основа, beat - удар) - стійка ритмічна пульсація, що співпадає з метричною структурою такту в джазі, організуюче начало та основа …
ГРЕЦЬКИЙ СПІВ
один із співів православної церкви, який з’явився в другий половині XVII ст. Мелодиці Г.Р. властиві симетрія ритму і більша, порівняно із знаменним …
ГРИГОРІАНСЬКИЙ СПІВ
= григоріанський хорал традиційний спів католицької церкви, канонізований папою Григорієм I Великим в 590 - 604 рр. Г.с. виконувався чоловічим …
ГРИФ
(нім. Griff - ручка, держак) - 1. У струнних інструментів - спеціальна пластинка з дерева або пластмаси, над якою натягнуті струни. У деяких …
ГРУПЕТО
(іт. gruppetto - маленька група) - мелодична прикраса з групи мелізмів, яка об’єднує 4 - 5 звуків і зображується в нотопису спеціальним знаком, …
ГРУПУВАННЯ НОТ
об’єднання нот в’язками (ребрами) відповідно до побудови такту і метру твору. У вокальних творах ноти групуються відповідно до складів тексту.
ГУ
старовинні китайські ударні інструменти з мембранофонів, різні за розміром двосторонні барабани, які супроводжували виконання гімнів в XI - VII ст. …

< 1 2 3 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.