Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Г (114)

1 2 3 > >>
ГІГІЄНА ГОЛОСУ
дотримання правил співацької поведінки та голосового режиму. Порушення норм Г.г. може викликати гострі або хронічні захворювання голосового апарату і …
ГІДЖАК
= гиджак струнний інструмент тюркських народів з корпусом з гарбуза або дерева та 2 - 4 струн. Звук видобувається смичком. Застосовується для …
ГІДРАВЛОС
античний орган, де тиск повітря, яке надходить до труб, підтримувався стовпом води. Винайдений в ІІІ ст. до н.е. в Александрії, був поширений в …
ГІМЕЛЬ
(від лат. gemellus - парний, близнюк) - 1. Форма кельтського багатоголосся XIIІ ст. Двоголосний Г. починається і закінчується унісоном, а в основній …
ГІПОЛАДИ
(від гр. hypo - під, знизу) - старовинні лади, звукоряди яких будуються від домінанти та містять тоніку посередині - див. Давньогрецькі лади, …
ГІСТРІОН
(від лат. histrio) - 1. Актор у Давньому Римі. 2. Мандрівний актор і музикант в країнах Західної Європи. У Франції існувала назва - жонглер, в …
ГІТАРА
(від гр. kithapa - кифара) - струнний щипковий інструмент з дерев’яним 8 - подібним корпусом, резонаторним отвором, шийкою з грифом та 19-24 …
ГАЇВКА
див. веснянка.
ГАВАЙСЬКА ГІТАРА
шестиструнний щипковий інструмент з родини гітар. На Г.г. грають, поклавши її на коліна і притискуючи струни металевою пластинкою. Звук, який має …
ГАВАЛ
= далдама = кілі = дачу 1. Дагестанський двосторонній барабан, на якому грають пальцями або колотушками. 2. Азербайджанський бубон.
ГАВОТ
(від прованс. gavoto - танець гавотів) - старовинний французький танець; темп - помірний; розмір - 4/4 із затактом на дві чверті, дві або три …
ГАГІЛКА
див. Веснянка. = гадулка = годулка = гудулка болгарський смичковий інструмент з дерев’яним корпусом грушоподібної форми . Має 3 - 4 ігрових …
ГАГАКУ
витончена японська оркестрова музика, загальна назва японського музично - театрального мистецтва.
ГАЙДА
(болг.), гайде(сербохорватський) - народний музичний інструмент, подібний до волинки.
ГАЛА-КОНЦЕРТ
(від фр. gala - урочистість) - святковий, урочистий концерт.
ГАЛАНТНИЙ СТИЛЬ
(від фр. galante - вишуканий) - стиль європейської музики XVII ст., який відзначався ясністю. доступністю та вишуканістю. Прикрашена мелізмами …
ГАЛОП
(фр. galop - біг навскоки) - швидкий, стрімкий веселий бальний танець XIX ст. з підскоками; розмір - 2/4. До художніх зразків належать Г. Ф. Ліста, …
ГАЛЬЯРДА
(іт. gagliarda - весела, бадьора) - старовинний парний, інколи сольний танець поширений в Європі XV - XVII ст. Темп - помірно швидкий, розмір - 3/4; …
ГАМА
(грецьке) - 1. Буква грецької абетки, якою позначалась найнижча нота. 2. Частина звукоряду в межах октави, де ступені ладу розташовані послідовно …
ГАМА ЧОРНОМОРА
див. Цілотонна гама.
ГАМБІСТ
виконавець на гамбі.
ГАМБА
див. віола.
ГАМБАНГ
індонезійський ударний інструмент з родини ідіофонів, який складається з дерев’яних дощечок або металевих пластинок, закріплених на металевій …
ГАМЕЛАН
індонезійській національний оркестр, утворений з ударних інструментів. Застосовується в драматичних, балетних, пісенно-танцювальних виставах, …
ГАРЛЕМСЬКИЙ ДЖАЗ
назва стильових напрямів негритянського джазу 1920-1930 років, пов’язана з музичним побутом Нью- Йоркського району Гарлему. Характеризується …
ГАРМОНІЗАЦІЯ
1. Виявлення тонально-функціональної сутності мелодії та її супровід відповідними акордами. В умовах різноманітності сучасної гармонії можливі …
ГАРМОНІКА
1. Загальна назва групи пневматичних музичних інструментів, де джерелом звуку виступають металеві язички, прикріплені одним кінцем до спеціальних …
ГАРМОНІУМ
велика фісгармонія ширшого діапазону і потужнішого звучання. Подібно до органа, Г. має регістри, які змінюють забарвлення звука.
ГАРМОНІЧНА ФУНКЦІЯ
роль і значення акорду в гармонічний системі, вияв ладової функції в акордах. Існує два основних види функціонального значення акордів: 1) Стійкість …
ГАРМОНІЧНИЙ ІНТЕРВАЛ
див. інтервал гармонічний.
ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ
аналіз гармонічної побудови музичного твору; метод наукового дослідження музики.
ГАРМОНІЧНИЙ МІНОР
натуральний мінорний лад з підвищеним на півтон VII ступенем. Див. Додаток XVII.
ГАРМОНІЧНИЙ МАЖОР
натуральний мажорний лад з пониженим на півтон VI ступенем. Див. Додаток XVII.
ГАРМОНІЧНИЙ РЯД
звукоряд, який виникає внаслідок спонтанного поділу струни (вібратора) на рівні частини під час коливання. Г.р. виникає незалежно від абсолютної …
ГАРМОНІЯ
(гр. harmonia - співзвучність, співрозмірність частин цілого) - один з провідних виражальних засобів музики. Основу Г. складають музичні інтервали, …
ГАРМОНЬ
= гармоніка = гармонія кнопковий пневматичний інструмент, попередник баяна і акордеона. Широкого поширення набула в Росії, де існувало чимало її …
ГАСТРОЛЬ
(від нім. Gast - гість та Rolle - роль) - виступ артиста або колективу в місті чи країні, де вони постійно не працюють.
ГАУДЕАМУС
(лат. gaudeamus - будемо радіти) - середньовічна пісня, яка в обробці К.Кіндлебена (1781) стала популярним студентським гімном, який славить радість …
ГАУЧО-ТЕАТР
(від аргент. gauco - пісня скотаря) - аргентинський музичний театр.
ГЕЙША
японська співачка і танцівниця, яка акомпонує собі на сямісені.
ГЕКЕЛЬФОН
(нім. Geckelfon) - дерев’яний духовий музичний інструмент, баритоновий гобой. Звучить на октаву нижче за гобой. Діапазон - від H до f2. Має широку …
ГЕКСАХОРД
гр. hexachordos - шестиструнний) - діатонічний шести-ступеневий звукоряд, що вживався в музичний практиці Середньовіччя. Г. складався з …
ГЕЛІКОН
(гр. elicos - круглий) - мідний духовий басовий мундштучний музичний інструмент з родини бюгельгорнів. Має форму спіралі, що дозволяє носити його, …
ГЕМІОЛІКА
(від гр. gemiolia - полуторний) - інтервальна структура з півторатоновим інтервалом збільшеної секунди в одному або кількох тетрахордах. Див. …
ГЕМІОЛА
(гр. gemiolia - полуторний) - 1. В мензуральній нотації - група з трьох нот поміж груп з двох нот тієї сумарної тривалості. 2. Дводольний мотив в …
ГЕМІТОНІКА
(від гр. gemitoion - півтон) - півтонова звукова система, де кожний звук є самостійною одиницею. Застосована А.Веберном, К.Штокгаузеном, П.Булезом, …
ГЕНДАНГ
= кенданг індонезійський барабан циліндричної або конічної форми з однією або двома мембранами. Звук видобувається пальцями, кистю руки або …
ГЕНДЕР
індонезійський ударний інструмент, подібний до металофону. Складається з 12-14 металевих пластинок, закріплених на дерев’яній підставці, та …
ГЕНЕРАЛ БАС
(нім. Generalbass - загальний бас) - 1. Те ж, що цифрований бас; - в ансамблевий музиці XVII - XVIII ст. - партія органа (клавесина) у вигляді …

1 2 3 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.