Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Д (148)

< 1 2 3 >>
ДОГМАТИК
християнський гімн, де викладено вісім догматів віри. Складається з восьми гласів, авторство яких начебто належить Іоанну Дамаскіну.
ДОДЕКАКОРД
(від гр. dodeca - дванадцять і акорд) - акорд, який утворюють дванадцять звуків різної висоти.
ДОДЕКАФОНІЯ
(dodecaphone - дванадцятизвуччя) - один із видів композиторської техніки ХХ ст., такий метод, коли вісь твір будується на дванадцятизвуковій серії. …
ДОЙНА
(рум. doina - пісня) - молдавська та румунська лірична народна пісня, що виникла як пісня пастухів. Складається з двох частин: першої - повільної та …
ДОЙРА
народний ударний інструмент з родини мембранофонів, подібний до бубна і поширений в країнах Близького та Середнього Сходу. Звук видобувають пальцями …
ДОЙЧ-РОК
(нім. deutche - німецьке і Rock - рок) - музика року, яка поширилась в Німеччині 1980 –х років. Назва зумовлена використанням в текстах німецької …
ДОЛ
= дул = доул = дабил ударний інструмент з родини мембранофонів, двосторонній барабан, поширений в країнах Середньої Азії. Звук видобувається за …
ДОЛІ
грузинський, абхазький і аджарський ударний інструмент з родини мембранофонів, двобічний барабан. Звук видобувається пальцями рук або паличками. …
ДОЛЯ
одиниця музичного метру, ритму та розміру, частина тривалості такту, де рівномірно чергуються сильні (акцентовані) і слабкі (неакцентовані) Д. В …
ДОМІНАНТА
(від лат. dominantis - панівний) - 1. П’ятий ступінь мажорного або мінорного ладу, один з головних ступенів цих ладів, розташований на квінту вище …
ДОМІНАНТОВИЙ ЛАД
мажорний лад з низькими 2, 6 і 7 ступенями, подібний до гармонічного мінору з тонікою на 5 ступені.Зустрічається в музиці Ж.Бізе, …
ДОМІНАНТСЕПТАКОРД
– септакорд, побудований на V ступені мажору і гармонічного мінору. Складається з мажорного тризвуку та малої терції згори.
ДОМБРА
= думбра казахський двострунний щипковий інструмент, подібний до балалайки та домрі, з невеликим грушоподібним корпусом і довгим грифом. Звук …
ДОМРА
(тюркське) - старовинний (XVI ст.) народний струнний щипковий інструмент з грушоподібним корпусом , довгим грифом, трьома або чотирма струнами. …
ДОМРЕЛА
електричний музичний інструмент без деки. Тембровий та демпферний пристрої дозволяють імітувати звучання мандоліни, домри, балалайки, гітари та інших …
ДООЛ
вірменський ударний інструмент з родини мембранофонів, двосторонній барабан з мембранами різної товщини. На верхній правою рукою відбивають сильні …
ДОПОМІЖНА НОТА
1. Неакордовий звук, розташований на слабкій долі такту між двома однаковими акордовими звуками, що відстоїть на секунду вище або нижче від них, …
ДОРІЙСЬКА СЕКСТА
1. Інтервал, утворений І та VI ступенями дорійського ладу. Підвищений VI ступінь натурального мінору.
ДОРІЙСЬКИЙ ЛАД
давньогрецький натуральний лад, звукоряд якого відрізняється від звукоряду натурального мінору підвищеним VI ступенем. (див. Додаток XVII).
ДОСКОНАЛА МОДУЛЯЦІЯ
див. модуляція.
ДОШКІЛЬНЕ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
система колективного виховання музичних здібностей дітей в дошкільних державних і приватних дошкільних дитячих установах.
ДРІБ
1. Прийом гри на балалайці, швидке чергування ударів спеціально складеними пальцями по струнах (скорочено - Др.).2. Прийом гри на малому барабані, …
ДРАЙВ
(англ. drive - натиск, велика енергія) - енергійне виконання музикантом або оркестром джазового твору, яке досягається шляхом використання …
ДРАМА МУЗИЧНА
1. Назва опери на межі XVI - XVII ст. 2. Поняття другої половини ХІХ ст., пов’язане з використанням в опері засад драматичного театру. Теоретичну …
ДРАМАТУРГІЯ МУЗИЧНА
система виражальних засобів та прийомів втілення драматичної дії в творах музично-сценічного жанру (опері, балеті, опереті, мюзиклі тощо). Термін …
ДРИМБА
український народний язичковий щипковий інструмент, схожий за формою на маленьку підкову з тоненьким сталевим язичком - м індиком в середині. Д. …
ДРУГА ОКТАВА
частина музичного звукоряду. Звуки Д.о. позначаються: 1. В скрипковому ключі - від ноти до між третьою та четвертою лінійками до ноти сі над першою …
ДРУГИЙ ГОЛОС
1. В багатоголосному складі музики - другий голос згори. 2. В оркестровій партитурі - партія другого з однорідних інструментів, звичайно, більш …
ДУАДАСТАНОН
осетинський інструмент, схожий на арфу.
ДУАЛІЗМ
(від лат. dualis - подвійний) - 1. Д. гармонічний - подвійність основ гармонії, що полягає в єдності двох протилежних ладів мажору і мінору. 2. Д. …
ДУБЛЬ
(фр. double - подвійний) - в музиці XII - XVIII ст. змінення повтору невеликої п’єси.
ДУБЛЬ-БЕКАР
знак альтерації, що означає відмову від подвійної альтерації ступеня музичного звукоряду; після дубль-дієза - пониження ступеня на цілий тон; після …
ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ
знак альтерації, що означає пониження ступеня звукоряду на два півтони (цілий тон). Слова Д.-б. вимовляються після назви ноти, перед якою стоїть …
ДУБЛЬ-ДІЄЗ
знак альтерації, що означає підвищення ступеня звукоряду на два півтони (цілий тон). Слова Д.-д. вимовляються після назви ноти, перед якою стоїть …
ДУДА
Слов’янська назва пневматичного інструмента, схожого на волинку.
ДУДКА
1. Спільна назва народних духових інструментів з родини флейт - сопелі(бєл.), свирелі (рос.), сопілки (укр.) 2. Бєларуська дерев’яна подовжня флейта …
ДУДУК
= дудукі дудук (вірм.), дудукі (груз.) - духовий музичний інструмент народів Кавказу, подібний до баламана.
ДУЕТ
(нім. Duett, від лат. duo - два) - 1. Ансамбль з двох співаків або інструменталістів. 2. Твір, написаний для двох виконавців.
ДУЕТІНО
(іт. duettino) невелика п’єса для двох виконавців, як правило, з інструментальним супроводом, короткий дует.
ДУЛЬЦЕ
отвір в духових інструментах, куди виконавець спрямовує струмінь повітря.
ДУО
(лат. duo - два, двоє) - 1. Давня назва ансамблю з двох виконавців. 2. В XV - XVI ст. - двоголосна поліфонічна частина вокального, пізніше …
ДУОДЕЦИМА
(лат. duodecima - дванадцята) - 1. Один із складених інтервалів, який охоплює 12 ступенів звукоряду. Позначається цифрою 12. Д. можна розглядати як …
ДУОЛЬ
(від лат. duo - два) - особлива ритмічна фігура, утворена поділом тридольного такту на дві рівні частини. Д. складається з двох нот і за часом …
ДУТАР
струнний щипковий університет щипковий інструмент народів Середньої Азії з грушоподібним корпусом і довгою шийкою. Має дві струни з шовку. Звукоряд …
ДУХОВІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
1. Різні за формою, розмірами та матеріалом трубки, в яких внаслідок коливання стовпа повітря, вміщеного в них, утворюється звук, що визначає їх …
ДУХОВА МУЗИКА
музика, призначена для виконання на духових інструментах соло, ансамблево або в складі духового оркестру.
ДУХОВИЙ ОРКЕСТР
оркестр, який складається з виконавців на різних духових музичних інструментах: дерев’яних (флейта, гобой, кларнет, англійський ріжок, фагот та ін), …
ДУШКА
дерев’яна деталь інструментів скрипкової родини, віол та інших. Д. має форму циліндричного дерев’яного стержня і вертикально встановлюється всередині …

< 1 2 3 >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.