Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Музичні терміни →  А Б В Г Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я A

Слова на лiтеру Д (148)

1 2 3 > >>
ДІЄЗ
(від гр. diesis - півтон) - знак, який вказує на підвищення ступеня звукоряду на півтон. В буквеному позначенні- склад is. (Див. Додаток V).
ДІАЛОГ
(гр. dialogos - розмова двох осіб) - чергування музичних фраз, які почергово виконують два голоси чи інструменти (або один інструмент, але в різних …
ДІАПАЗОН
(від гр. dia pason (chordon) - через всі струни) 1. Звуковий обсяг співацького голосу, музичного інструменту, мелодії, звукоряду, який визначається …
ДІАПАЗОН ДИНАМІЧНИЙ
максимальна різниця між найбільшою і найменшою силою звуку (голосу або інструмента). Д.д. є однією з вимірюваних ознак майстерності виконавця і …
ДІАТОНІКА
(від гр. diatonos - переходити від тона до тона) - семиступенева система музичних звуків, що утворюється без використання альтерації послідовністю …
ДІАТОНІЧНІ ІНТЕРВАЛИ
інтервали, утворені між двома діатонічними, не зміненими хроматично (альтерацією) ступенями ладу (крім тритону); чисті (прима, кварта, квінта, …
ДІАТОНІЧНІ ЛАДИ
давньогрецькі лади, середньовічні лади, лади європейської народної музики, лади мажоро-мінорної системи (без хроматизмів).
ДІАТОНІЧНА ГАМА
поступенева послідовність основних звуків будь - якого діатонічного ладу.
ДІАТОНІЧНИЙ ЗВУКОРЯД
1. Звукоряд, утворений з неальтерованих ступенів (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі), інакше - основний звукоряд. 2. Звукоряд, що містить альтеровані …
ДІАТОНІЧНИЙ ПІВТОН
інтервал малої секунди, утворений двома суміжними ступенями звукоряду (напр., сі - до; соль - ля-бемоль,ре-дієз - мі) Див. Хроматичний півтон.
ДІАТОНІЧНИЙ ТОН
інтервал великої секунди, утворений двома суміжними ступенями звукоряду (напр., фа - соль, сі - до-дієз).
ДІАФОНІЯ
(гр. dio - два, phone - звук) - 1. В Давній Греції - дисонанс на протилежність симфонії (консонансу). 2. В Середні віки - музика двоголосного складу.
ДІВІЗІ
(іт. divisi - роз’єднані) - в партіях однотипних музичних інструментів або хору знак (div.), що вимагає поділу виконавців на дві або більше …
ДІЙСТВО
Культовий святковий урочистий обряд, що обіймав театральну дію, танці, пісні, гру на музичних інструментах, і відбувався просто неба. З часом Д. …
ДІМІНУЕНДО
(іт. diminuendo - зменшуючи) - знак, що вказує на необхідність виконання музики з поступовим зменшенням сили звуку; те ж саме, що декрешендо …
ДІМІНУЦІЯ
(від лат. diminutio - зменшення) - 1. В мензуральній нотації - зменшення тривалості нот на 1/2, 1/3, 1/4 в голосах поліфонічного твору, Д. …
ДІПЛІПІТО
= нагора грузинський ударний інструмент з мембранофонів, подібний до литавр. Входить до складу ансамблю сазандарі.
ДАВЛУРІ
грузинський народний танець. Повільна хороводна частина виконується групою, пожвавлена - парами. Музичний Розмір - 6/8, темп - повільний.
ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ЛАДИ
система мелодичних ладів в музиці античної Греції, основу яких складали тетрахорди. Залежно від складу інтервалів розрізнювались діатонічні, …
ДАГУШУ , ДАГУ
розповідь під великий барабан, китайське музично - оповідальне видовище, яке супроводжується грою на барабані та струнних інструментах.
ДАЙНА
(лит. daina) - загальна назва литовських народних пісень, найпоширеніший вид народної творчості. Д. властиві ліричність музичних та поетичних …
ДАЙРА
= даїр = даура грузинський ударний інструмент з родини мембранофонів, подібний до бубону.
ДАЛА-ФИНДИР
осетинський народний щипковий інструмент з дерев’яним корпусом, грифом та 2 - 3 струнами. Застосовується в народних ансамблях та оркестрах.
ДАЛЕКІ ТОНАЛЬНОСТІ
тональності другого та третього ступенів спорідненості (див. Спорідненість тональностей).
ДАЛЬ СЕНЬО
(іт. dal segno - від знака) - див. да капо.
ДАНСА
кубинський танець, який походить від контрдансу. Музичний розмір - 2/4, темп помірний та помірно швидкий, ритм синкопований.
ДАНСОН
(ісп. danzon - танець) - кубинський парний танець з характерним синкопованим ритмом, що походить від Данса. Розмір 2/4, темп рухливий.
ДАНЬПІГУ
китайський народний ударний інструмент з родини мембранофонів, односторонній барабан.
ДАП
= даф = хавал ударний інструмент східних народів з родини мембранофонів, подібний до бубону.
ДАСТАН
епічне сказання ашугів і бахчі, побудоване на чергуванні мовленнєвих і музичних фрагментів.
ДАУДІТЕ
литовський духовий дерев’яний інструмент. Див. Тремітас.
ДАУЛПАЗ
казахский ударний інструмент з родини мембранофонів, подібний до литаври.
ДАФ
= дуф = дап = деф = теп = дяф давній азіатський ударний музичний інструмент, подібний до бубону.
ДАЦЮЙ
давньокитайська придворна вистава, яка складалась з пісенних і танцювальних частин в супроводі музичних інструментів.
ДВАНАДЦЯТИТОНОВІСТЬ
= додекатоніка дванадцятитонова звукова система, де кожний звук функціонує як самостійний елемент.
ДВОЗНАМЕННИК
особливий вид давньоруських музичних рукописів, де мелодія викладалась паралельно в знаменній та п’ятилінійній системах запису.
ДВОЧАСТИННА ФОРМА
(проста двочастинна форма) - така побудова музичного твору, яка зіставляє два однорідних або контрастних за характером періоди. Розділи Д.ф., як …
ДЕБЮТ
(фр. debut - початок) - перший прилюдний виступ артиста -співака, інструменталіста, танцюриста та ін. на сцені взагалі або в певному театрі чи …
ДЕКА
(нім. Decke - покришка) - частина корпусу струнних музичних інструментів, призначена для створення резонансу (посилення збагачення) звука натягнутих …
ДЕКЛАМАЦІЯ МУЗИЧНА
1. Співвідношення мовлення і музики у вокальних творах, відповідність музичних і мовних акцентів, інтонацій, наголосів, речень, фраз тощо. 2. …
ДЕКРЕШЕНДО
(іт. decrescendo - зменшувати) - див. Димінуендо.
ДЕМПФЕР
(нім. Dampfer - глушник) - механічний пристрій у багатострунних музичних інструментах, призначений для обмеження коливань струн та їх заглушування. …
ДЕНЦІВКА
український народний інструмент, подібний до сопілки. Має призматичну форму, косий зріз губника та кілька ігрових отворів. Поширена в Західних …
ДЕРЕВ’ЯНА КОРОБОЧКА
(англ. wood block) - дерев’яний ударний музичний інструмент китайського походження без визначеної висоти звуку з родини ідіофонів. Звук - різкий, …
ДЕТ-МЕТАЛ
(від англ. death – смерть) – “смертельний метал”, максимально гнітючий, похмурий треш.
ДЕТАШЕ
(фр. detache, від detacher - виокремлювати) - виконавський прийом (штрих) видобування звуку на струнних смичкових інструментах плавними рухами смичка …
ДЕТОНАЦІЯ
= детонування (від фр. detonner - співати фальшиво) - незначне відхилення від необхідної висоти звуку в співі. Причинами Д. можуть бути: …
ДЕЦИМА
(іт. decima - десята) - 1. Складений інтервал, який охоплює 10 ступенів звукоряду. Д. можна розглядати як терцію через октаву. Велика Д. дорівнює 8 …
ДЕЦИМЕТ
(іт. decimetto, від лат. decimus - десятий) - 1. Ансамбль з десяти виконавців. 2. Твір для ансамблю з десяти виконавців.
ДЕЦИМОЛЬ
(від лат. decima - десята) - ритмічна фігура з десяти нот, яка за часом звучання дорівнює восьми нотам тієї ж тривалості. Д. утворюється шляхом …

1 2 3 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.