Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Орфографічний словник української мови →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я


В

в прийменник незмінювана словникова одиниця

В iнших словниках: знайдено 72 збіга


/Словник синонімів Полюги/
ВАБИТИ (заманювати кудись чимсь принадним) надити, манити, (чимсь показовим) приваблювати, зваблювати, принаджувати, тягти, тягнути, …
ВАДА (негативна ознака чогось) недолік, хиба, (серця) порок, розм. прогалина, ґанж, книжн. дефект, розм. мінус.
ВАГА (прилад для важення) ваги, вагівниця, (з коромислом) терези; (те, що важить) вантаж, тягар.

/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
ВААЛ зх.-семітський бог бурі та врожаю; ваалізм - пов'язаний з ним аграрний культ, заснований на щорічному циклі змін у природі. В …
ВААЛЬ р. у ПАР, найдовша (права) притока Оранжевої; довж. 1250 км; витоки в Драконових горах; використовується для зрошування (2 …
ВАДАЇ африк. держава, що була розташована на сх. від оз. Чад, на території теп. Чаду; утворена в XIV ст. племенами маба; в XVII ст. - …

/Українсько-російський словник/
В = у, = во, = ув, = уві, = вві, = ві 1) с вин. п. в, (перед некоторыми согласными) во; во время (чего) (при обознач. времени); …
ВА-БАНК нар.; карт.; перен. ва-банк
ВАБЛИВІСТЬ заманчивость, привлекательность

/Словник синонімів Караванського/
ВАБА привабливість, принадність, вабливість, поваба, приваба; (на звіра) принада, вабило.
ВАБЛИВИЙ привабливий, принадливий, манливий, звабливий, знадливий, знадний, р. повабний, д. ваблячий, сил. спокусливий; вабний.
ВАБИТИ манити, надити, приваблювати, принаджувати; (до чогось) тягти; (чарами) спокушати, зваблювати, знаджувати, жм. баламутити; …

/Словник іншомовних слів/
ВА-БАНК ва-банк (фр., букв. - йде банк) 1. В картярській грі - ставка, що дорівнює вже зібраній у банку. 2. перен. великий риск.
ВААЛ (семіт., ба'ал - пан) 1.В релігії Стародавньої Фінікії, Сірії, Палестини бог родючості, вод, війни тощо. 2. перен. служіння …
ВАД вад; ч. (англ., букв. - шматок, грудка) мінеральна суміш, що складається переважно з гідроокисів марганцю; чорного, …

/Стилістичні терміни/
ВАРІАНТ (від лат. variаns — змінний). Є варіанти є комбінаторні, факультативні й стилістичні — стилістичне поняття, за яким допускаються …
ВАРВАРИЗМИ (гр. barbarismos) стилістичні засоби (лексеми), як правило, іншомовного походження, які не стали загальновживаними, не повністю …
ВЧЕННЯ ПРО ТРИ СТИЛІ гармонійна стилістична система, яку започаткували Цицерон, Квінтіліан та ін., в Україні — Феофан Прокопович, в Росії — Михайло …

/Крилаті вислови/
ВАНДАЛИ Плем'я східних германців. У другій половині II ст. вандали почали просуватися на південь і разом з іншими германськими племенами …
ВАРФОЛОМІЇВСЬКА НІЧ Масова різня гугенотів (протестантів) у Парижі в ніч на 24 серпня 1572 р. – свято святого Варфоломія. Католики тоді …
ВАВІЛОНСЬКА ВЕЖА Вираз походить з біблійського міфу про те, як люди намагалися побудувати у Вавілоні вежу, що сягала б неба. Розгніваний таким …

/Власні імена людей/
ВАКУЛА гр.; bukolos — пастух. Вакулко, Вакулонько, Вакулочко, Вакулик. Ой стали його будити: — Вакуло! Уставай! Уставай! (П. Куліш).
ВАКУЛА гр.; bukolos — пастух. Вакулко, Вакулонько, Вакулочко, Вакулик. Ой стали його будити: — Вакуло! Уставай! Уставай! (П. Куліш).
ВАЛЕНТИН Валентин; Валинтій, Валинт лат.; valens ірод, valentis) — сильний, здоровий, міцний. Валентинонько, Валентиночко, Валько, …

/Енциклопедія політичної думки/
ВАТТЕЛЬ ЕММЕРИХ, ДЕ (1714–1767) - швейцарськийправник. Його основний твір «Право націй» (1758) є авторитетною працею, у якій викладено принципи …
ВЕББ БЕАТРИС (1858–1943) та Сидней (1859–1947) - видатні англійські соціальні реформатори, члени товариства фабіанців. Вебби були відомі …
ВЕБЕР Вебер Макс (1864–1920) - німецький політичний економіст і соціолог-теоретик. Починаючи з ранніх праць з історії торгового права …

/Словник мови Стуса/
ВАЛЬКИР -а, ч., розм. Бічна кімнатка, відокремлена стіною від великої кімнати. Покрий на засув двері. В валькирі так сумно пахне. …
ВАЛЬОК -а, ч. Грудка мокрої глини, приготована для обмазування чи для складання стін будинків. Робітниче — пропахле селище — в …
ВАЛУВАТИ -ує, -уєш, недок., неперех. 1. Невгамовно гавкати. 2. Рухатися суцільною масою. Дороги валували, як собаки... (ЗД:78).

/Словник бюджетної термінології/
ВАУЧЕР у західній практиці метод надання державою певних благ у натуральній формі (товарів або послуг), за допомогою якого …
ВІДОМЧА СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ групування видатків, що відображає розподіл бюджетних асигнувань між міністерствами і відомствами — безпосередніми отримувачами …
ВІДОМЧИЙ БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ контроль, який здійснюється контрольно-ревізійними управліннями чи відділами міністерств і відомств. Передбачає перевірку …

/Глосарій термінів Фондового ринку/
ВАЛЮТНИЙ КУРС ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті.
ВАРАНТ 1.сертифікат, який дає власнику право купити цінні папери акціонерного товариства за обумовленою ціною протягом певного часу. …
ВАРАНТ АКЦІОНЕРНИЙ документ, який свідчить про право акціонера на покупку акцій нових випусків на пільгових умовах.

/Моделювання економіки/
ВЕРИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ (від лат. verus – справжній і facere – робити) перевірка моделі, зіставлення її з дійсністю, з’ясування відповідності реальним …
ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ призначені для вирішення завдань розвитку й розміщення виробництва регіону з урахуванням передусім його внутрішніх потреб і …
ВИБІР виокремлення із заданої тим або іншим способом множини одного чи кількох елементів, які мають деяку вказану властивість, …

/Eкономічна енциклопедія/
ВА-БАНК рос. ва-банк (фр. va banque, букв. — йде банк) — 1. У картах — гра на всі гроші, що є у банку. 2. Дія, пов'язана з великим …
ВАГА НАТУРАЛЬНА рос. вес натуральный загальноприйнятий термін, що визначає систему мір певного обсягу продуктів (товарів). За одиницю об'єму …
ВАГОНО-ГОДИНА рос. вагоно-час одиниця виміру обсягу витрат часу вантажних вагонів у робочому та у неробочому парках. Визначається множенням …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
ВАЛОВІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості …
ВАЛОВИЙ ДОХІД загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, …
ВАЛОВИЙ ДОХІД ВІД СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ сума страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, за винятком суми валових внесків, переданих у перестрахування, …

/СЦОТ (Словник церковно-обрядової термінології)/
ВАННА Богослужбова посудина, у якій освячують воду; водосвятна чаша
ВАША СВЯТОСТЕ! Титулування патріарха та Папи Римського
ВАША ВСЕСВЯТОСТЕ! Титулування Вселенського Патріарха

/Архітектура і монументальне мистецтво/
ВАГ (перс.) Тип орнаменту, насиченого мотивами витких рослин, пагінців, стеблин, гілок, пальмет з розташованими у вузлах …
ВАХАЛЬКАДИ (інд.) Кубічні виступи з чотирьох боків ступи у вигляді удаваних входів. Мали місце в архітектурі Південної Індії та …
ВАХАНИ (інд. — тварина) Зображення священних тварин (слона, лева, бика і коня), що несли на небі Будду з бодхісатвами, символізуючи …

/Управління якістю (Вакуленко А.В.)/
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ контроль споживачем сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції, які надходять до нього від інших підприємств …
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ =«Аудит першою стороною»
ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ підхід у представленні інформації між людиною та організацією, який дозволяє відстежити збіг інтересів компанії з потребами її …

/Музичні терміни/
ВАЛІХА = валіа (valiha) - подібний до цитри мадагаскарський струнний щипковий інструмент, який має циліндричний бамбуковий корпус - …
ВАЛЬС-БОСТОН див. Бостон.
ВАЛЬС-МАЗУРКА бальний танець, який виник у Франції в середині XIX ст. Темп мазурки. Музичний розмір 3/4 або 3/8.

/Словник іншомовних соціокультурних термінів/
ВАР'ЄТЕ (від фр.variete, лат. varietas - різноманітність) вид театру, у виставах якого є жанри театрального, музичного, естрадного та …
ВЕРНІСАЖ (від фр. vernissage - лакування) урочисте відкриття виставки; назва походить від звичаю перед відкриттям виставки покривати …
ВЕСТЕРНІЗАЦІЯ (від англ. western - західний) повна або часткова переорієнтація суспільств, які не належать до західнохристиянської традиції, …

/Літературне слововживання/
В I         В (ве). Як назва літери вживається в с. р.: мале в; як назва звука вживається в ч. р.: нескладовий в, твердий …
ВАГОМИЙ , ВАГОВИЙ         ВАГОМИЙ – ВАГОВИЙ         Вагомий. 1. Який має вагу – важкість предмета: вагоме тіло. Пох. вагомість (фізична …
ВАЖКИЙ , ТЯЖКИЙ         ВАЖКИЙ – ТЯЖКИЙ         Майже всі значення (за деякими винятками) збігаються. Паралельно вж. зі сл.: відро, голова, …

/Неправильно — правильно. Волощак/
ВАЖКО ХВОРА СЕСТРА Важкохвора сестра
ВАЛИТЬСЯ З РУК Падає з рук (рук не тримається)
ВАРТІСТЬ ПО ДОМОВЛЕНОСТІ Вартість за домовленістю

/Словник англіцизмів/
ВАД «марганцева руда» - wad < англ. wad «грудка».
ВАГОН /СУМ І,275/ - waggon < англ. waggon «візок». Прототип вагона - візок, що пересувався по дерев'яних рейках. Вперше з'явився в …
ВАЄР «сталевий трос для трапа» - wire < англ. wire «дріт».

/Словник-антисуржик/
ВАРЕЖКА рукавичка
ВАСЯ Василько
ВДРУГ раптом, раптово
Латинська транскрипцiя: [v]
→ В УНІСОН в унісо
← БЯЗЬ бязь іменник жіночого роду тканиназагрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.