Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник бюджетної термінології →  А Б В Г Д Е Є З І К М Н О П Р С Т Ф Ц Ч


ПЕРЕВІРКА

обстеження і вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ або їх підрозділів. Перевірка поділяється на: камеральну — проводиться на момент отримання відповідними контрольними органами певних звітних документів з метою з’ясування повноти та своєчасності наданих звітів, дотримання вимог щодо порядку заповнення документів, відповідності розрахункових даних звітним, їх послідовності у формах звітності та ін.; документальну , яка здійснюється відповідно до річних планів контрольно-економічної роботи і квартальних графіків перевірок, які складаються по кожній ланці роботи, і має на меті перевірку повноти та правильності відображення в обліку результатів минулої перевірки, відповідність показників балансу даним синтетичного та аналітичного обліку за рахунками, дотримання положень обліку наявних бюджетних коштів та їх витрачання тощо.

В iнших словниках: знайдено 7 збігiв


/УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)/
ПЕРЕВІРКА див. «верифікація»

/Орфографічний словник української мови/
ПЕРЕВІРКА пере

/Українсько-російський словник/
ПЕРЕВІРКА 1) проверка; поверка; испытание перевірка документів — проверка документов витримати перевірку часом — выдержать испытание …

/Словник синонімів Караванського/
ПЕРЕВІРКА (в армії) переклик, г. апель; (дія) контроль, перевіряння.

/Eкономічна енциклопедія/
ПЕРЕВІРКА рос. проверка контроль, аналіз, що проводиться для встановлення відповідності реального стану речей, документів, проектів, …
ПЕРЕВІРКА ПРОГРАМИ рос. проверка программы перевірка правильності реалізації заданого алгоритму шляхом контрольного виконання програми на …

/Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України/
ПЕРЕВІРКА обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їхніх …
Латинська транскрипцiя: [perevirka]
→ ПЛАН РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ система рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету держави, об’єднаних у групи з однаковим економічним змістом та призначенням.
← ПЕРВИННИЙ ДЕФІЦИТ фінансовий результат по бюджетним операціям у розмірі перевищення видатків бюджету (за виключенням процентних платежів за державним боргом) над його …загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.