Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

<< < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
АКУМУЛЯТОР
акумулятор; ч. (лат., збирач, від нагромаджую) 1. Прилад для нагромадження електричної енергії. 2. гідр. Апарат для нагромадження енергії води.
АКУМУЛЯЦІЯ
акумуляція; ж. (лат., нагромадження) 1. Нагромадження, збирання, напр. А. енергії. 2. геол. Процеси нагромадження на поверхні Землі і на дні …
АКУПЕДІЯ
(гр., чую і ...педія) розділ педагогіки, що досліджує проблеми виховання й навчання дітей з вадами слуху.
АКУПУНКТУРА
акупунктура; ж. (лат., голка і укол) метод лікування голкоуколюванням. Походить з Китаю. Інша назва - голкотерапія.
АКУРАТНИЙ
акуратний (лат.) 1. Кукібний, охайний, чепурний; про ретельну, старанну, приємну, чисту на вигляд людину. 2. Який підтримується у порядку; …
АКУСМА
(гр., почуте) слухове уявлення про звук.
АКУСТИКА
акустика; ж. (гр., слуховий) 1. Розділ фізики, що вивчає звукові явища. 2. Чутність звуків у якомусь приміщенні.
АКУСТИЧНИЙ РАДІОМЕТР
прилад для вимірювання звукового тиску.
АКУТ
акут; ч. (лат., різкий, гострий) 1. Гострий тон, гострий наголос, тобто підвищення звуку в давньогрецькій мові. 2. Діакритичний знак для …
АКУШЕР
акушер; ч. (фр., допомагати при пологах) лікар, спеціаліст з надання допомоги жінці під час вагітності, при пологах і у післяродовий період.
АКУШЕРСТВО
акушерство; с. (фр., приймати пологи) 1. Галузь медицини, що розробляє заходи лікарської допомоги жінкам під час вагітності, пологів і в …
АКХ'ЯНА
(санскр., букв. розповідь) оповідні жанри найдавніших пам'яток літератури стародавніх народів Індії.
АКЦІОНЕР
акціонер; ч. (франц.) власник акцій.
АКЦІОНЕРНИЙ
акціонерний заснований на акціях; А-не товариство - основна організаційна форма підприємств, капітал яких утворюється з внесків пайовиків …
АКЦІЯ
абстракція; ж. (1) (лат., дія, дозвіл) цінний папір, який свідчить про те, що власник уніс певний пай у підприємство і має право на участь у …
АКЦЕНТ
акцент; ч. (лат., наголос) 1. Характер вимови, властивий тій або іншій мові (діалекту) чи особі. 2. лінгв. Наголос у слові. 3. Особлива увага на …
АКЦЕНТОЛОГІЯ
акцентологія; ж. (акцент і ...логія) розділ мовознавства, що вивчає особливості словесного наголосу.
АКЦЕНТУАЦІЯ
акцентуація; ж. (лат.) 1. Позначення наголосів. 2. Підвищення голосу при вимові.
АКЦЕНТУВАННЯ
акцентування; с. (лат.) акцентуація; 1. Позначення наголосів. 2. Підвищення голосу при вимові.
АКЦЕНТУВАТИ
акцентувати (лат., наголошую) 1. Виразно вимовляти, з наголосом, підкресленням. 2. Виділяти підсиленням окремий звук або акорд. 3. перен. …
АКЦЕПТ
акцепт; ч. (лат., прийнятий) 1. фін. Форма розрахунків, при якій платіжна вимога, виписана постачальником, оплачується банком тільки після згоди …
АКЦЕПТАНТ
акцептант; ч. (лат., той, хто приймає) особа, яка зобов'язалася сплатити за пред'явленим рахунком, векселем. Див. також: акцепт, вексель
АКЦЕПТОР
акцептор; ч. (лат., одержувач) 1. Частинка, що приєднує електрони. 2. В хімії комплексних сполук - компонента, яка за певних умов приєднує два …
АКЦЕПТУВАТИ
акцептувати (лат., приймаю) 1. Прийняти рахунок, вексель до платежу. 2. перен. Схвалити.
АКЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
(лат., приєднання) договір, підписуючи який держава приєднується до договору, укладеного раніше між іншими державами.
АКЦЕСОРНИЙ
акцесорний (лат., привхідний) додатковий договір або зобов'язання, що приєднується до іншого (головного) зобов'язання.
АКЦИДЕНТНИЙ
акцидентний (лат., випадковий) випадковий, побічний, неістотний; А-ні роботи - дрібні набірні друкарські роботи: бланки, рахунки, анкети, атестати, …
АКЦИДЕНЦІЯ
акциденція; ж. (лат., випадковість) філос. випадкова, минуща, тимчасова, неістотна властивість.
АКЦИЗ
акциз; ч. (фр., від лат., обрізую) непрямий податок на товари і послуги, здебільшого на предмети широкого вжитку, комунальні та транспортні послуги.
АЛІ
авторалі; с. (араб.) 1. Титул турецьких вельмож. 2. Старший писар у турків і татар.
АЛІЄНАЦІЯ
(англ., фін.) 1. Відчуження майна. 2. Операція щодо зміни власника акції, капіталу, цінності, тобто передавання майна, що належало одній особі, у …
АЛІБІ
алібі; с. (лат., в іншому місці) доказ непричетності особи до злочину, оскільки вона в момент вчинення його перебувала в іншому місці.
АЛІГНІН
папір, застосовуваний як перев'язочний матеріал (замінник вати).
АЛІДАДА
алідада; ж. (арабє, аль-ідада - лінійка) деталь астрономічних і геодезичних кутомірних інструментів, що обертається навколо осі, яка проходить …
АЛІЗАРИН
алізарин; ч. (фр., ісп., від араб, аль-асару - вичавлений сік) хім. органічна сполука, барвник; оранжеві кристали. Застосовують в аналітичній …
АЛІКАНТЕ
аліканте; с. (ісп.) солодке вино з околиць міста Аліканте в Іспанії.
АЛІКВОТИ
(лат., кілька) 1. муз. Тони, що супроводять головну мелодію. 2. Частини величини, на які ціле ділиться без остачі.
АЛІЛУЯ
алілуя (давньоєвр., галлелуйа - славте бога) 1. Вигук славлення бога в іудаїзмі, запозичений християнством. 2. перен. Співати алілую - надмірно …
АЛІМЕНТАРНИЙ
аліментарний (фр., їстівний) той, що стосується харчування.
АЛІМЕНТАЦІЯ
1. У Стародавньому Римі система державної допомоги дітям незаможних батьків і сиротам. 2. Обов'язок сплачувати аліменти. Див. також: аліменти
АЛІМЕНТИ
аліменти; мн. (лат., годування, утримання) утримання, яке в передбачених законом випадках зобов'язані надавати одні члени сім'ї іншим членам сім'ї, …
АЛІСУМ
(здогадне гр., вживаний проти сказу) рід трав'янистих, рідше кущових рослин родини хрестоцвітих. Багато видів, переважно середземноморських, …
АЛІТЕРАЦІЯ
алітерація; ж. (лат., до, при і літера) повторення однорідних приголосних звуків у вірші, реченні, строфі для досягнення більшої звукової …
АЛІТУВАННЯ
алітування; с. (нім., вкривати алюмінієм) нанесення на металеві (здебільшого - стальні та чавунні) вироби алюмінієвого покриття, щоб запобігти їх …
АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ
(гр., мазь, жир) органічні сполуки з відкритими ланцюгами атомів вуглецю. Інша назва - жирні сполуки, ациклічні сполуки.
АЛІЦИКЛІЧНИЙ
той, що стосується органічних сполук, в яких атоми вуглецю з'єднані в циклічні ланцюжки.
АЛІЦИН
(лат., часник) мед. лікарський препарат; антибіотик. Антибактеріальний засіб проти ряду мікроорганізмів.
АЛІҐАТОР
(англ., від ісп. ящірка) тупорилий крокодил; рід крокодилів; живуть у південно-східній частині США та в Китаї. Див. також: гавіал, кайман
АЛАЗОНИ
плем'я, яке в середині 1 тисячоліття до н.е. жило в басейні р. Південний Буг на північ від Ольвії.
АЛАЛІЯ
алалія; ж. (гр., німий) відсутність або обмеження мови у дітей з нормальним слухом внаслідок недорозвинення або ушкодження мовних ділянок кори …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.