Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
АМБУЛАТОРНИЙ
амбулаторний пов'язаний з амбулаторією; А-не лікування - лікування хворих, що приходять в амбулаторію, поліклініку.
АМБУШУР
(фр., від рот) 1. Мундштук духового музичного інструмента; положення губ під час гри на ньому. 2. Кришка на мікрофоні телефонної трубки для …
АМВОН
амвон; ч. (гр., виступ, підвищення) підвищення перед середньою частиною іконостаса в православному храмі.
АМЕБІАЗ
амебіаз; ч. хвороба людини, спричинювана дизентерійною амебою. Інша назва - амебна дизентерія.
АМЕБА
амеба; ж. (гр., зміна, перетворення) ряд найпростіших одноклітинних тварин класу саркодових. Більшість А. живе в прісних водоймах, деякі в грунті. …
АМЕБОЦИТИ
(гр., змінюю, перетворюю і ...цити) елементи крові безхребетних тварин, що виконують захисну функцію, аналогічні лейкоцитам хребетних і людини.
АМЕЛОБЛАСТИ
те саме, що й адамантобласти.
АМЕНОРЕЯ
аменорея; ж. (а..., гр., місяць і течу) відсутність менструацій.
АМЕНСАЛІЗМ
(а... і лат., стіл, трапеза) форма взаємовідношень між організмами, корисна для одного виду, проте шкідлива для іншого (напр., ворони, які …
АМЕНТАТИ
(гр.) тяжкі лицарські списи.
АМЕРИЦІЙ
америцій; ч. штучно одержаний радіоактивний хімічний елемент, символ Аm, ат. н. 95; належить до актиноїдів, сріблястий метал. Від назви континенту …
АМЕТИСТ
аметист; ч. (гр., неп'янкий) мінерал класу силікатів, прозорий фіолетовий різновид кварцу. Дорогоцінний камінь.
АМЕТРОПІЯ
аметропія; ж. (гр., безмірний і зір) мед. ненормальна заломлювальна здатність ока. До аметропія належить короткозорість або далекозорість.
АМНІОН
(гр., зародкова оболонка) внутрішня зародкова оболонка деяких вищих хребетних (плазунів, птахів, ссавців) і безхребетних (комах).
АМНІОТИ
амніоти; мн. (амніон) вищі хребетні тварини, в яких у процесі ембріонального розвитку утворюються зародкові оболонки - амніон і алантоїс.
АМНІСТІЯ
амністія; ж. (гр., прощення, від забуваю) 1. Передбачене актом найвищого органу державної влади повне або часткове звільнення від покарання та його …
АМНЕЗІЯ
амнезія; ж. (а... і гр., пам'ять) ослаблення чи втрата пам'яті внаслідок різних уражень головного мозку.
АМОН
Амон; ч. (гр.) ім'я єгипетського бога, якого греки ототожнювали із Зевсом.
АМОНІЙ
амоній; ч. (лат., від аміак) NH+4 - позитивний іон, що в сполуках відіграє роль одновалентного металу.
АМОНІТИ
(1) (амо(ній) і лат., азот) аміачно-селітряні вибухові речовини. Широко застосовують при підривних роботах. (2) група викопних головоногих …
АМОНІФІКАЦІЯ
амоніфікація; ж. (амоній і ...фікація) процес розкладення азотовмісних органічних речовин з утворенням і виділенням аміаку.
АМОНАЛИ
(амон(ій) і ал(юміній)) суміші нітрату амонію з металевим алюмінієм, вибухові речовини.
АМОНОЛІЗ
(амоній і ...ліз) обмінний розклад органічних сполук при взаємодії з аміаком.
АМОРАЛІЗМ
аморалізм; ч. (а... і лат., моральний) етичний принцип, що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення до загальнолюдських моральних …
АМОРАЛЬНИЙ
аморальний (а... і моральний) позбавлений моралі, неморальний.
АМОРТИЗАТОР
амортизатор; ч. (гр.) пристрій, який пом'якшує дію поштовхів, ударів під час руху автомобіля, при посадці літака і т. ін.
АМОРТИЗАЦІЯ
амортизація; ж. (лат., погашення, від смерть) 1. ек. Поступове зниження вартості основних фондів, устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх …
АМОРТИФІКАЦІЯ
(лат., смерть і ...фікація) офіційне оголошення про анулювання (позбавлення чинності) втрачених документів.
АМОРФІЗМ
аморфізм; ч. (гр., безформний) 1. Безформність, неоформленість, невпорядкованість. 2. Аморфний стан речовини.
АМОРФНИЙ
аморфний (гр.) 1. хім., геол. Який не має кристалічної будови. 2. книжн. Безформний, розпливчатий, нечіткий.
АМОТОЛИ
(амо(ній) і тол(уол)) вибухові речовини, що належать до амонітів: суміші нітрату амонію з тринітротолуолом. Деякі А. застосовують для виробництва …
АМОФОС
амофос; ч. (амо(ній) і фос(фор)) подвійне азотно-фосфорне концентроване водорозчинне добриво.
АМПІР
ампір; ч. (фр., імперія) стиль пізнього класицизму в архітектурі й мистецтві (переважно декоративно-прикладному), що виник у Франції на початку 19 …
АМПІЦИЛІН
лікарський препарат, антибіотик.
АМПЕЛОГРАФІЯ
ампелографія; ж. (гр., виноград і ...графія) наука про сорти й види винограду.
АМПЕЛОЛОГІЯ
(гр., виноград і ...логія) те саме, що й ампелографія.
АМПЕЛОТЕРАПІЯ
ампелотерапія; ж. (гр., виноград і терапія) лікування виноградом.
АМПЕЛЬНІ РОСЛИНИ
(нім., висяча лампа, висяча ваза для квітів) декоративні рослини із звисаючими пагонами, стеблами або листками, які вирощують у підвісних вазах …
АМПЕР
ампер 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Від прізвища французького хіміка А. Ампера.
АМПЕР-ГОДИНА
ампер-година; ж. кількість електрики, що протікає через провідник або прилад за 1 год, якщо величина струму дорівнює 1 А. 1А-год = 3600 кулонам.
АМПЕРАЖ
ампераж; ч. сила електричного струму, виражена в амперах.
АМПЕРМЕТР
амперметр; ч. (ампер і ...метр) прилад, за допомогою якого вимірюють силу електричного струму в амперах.
АМПЛІКАЦІЯ
(лат., фін.) 1. Копія розписки про прийняття грошей. 2. Копія певного акта.
АМПЛІТРОН
амплітрон; ч. (лат., збільшую, посилюю і (елек)трон) електровакуумний прилад магнетронного типу, за допомогою якого підсилюють сигнали коливань …
АМПЛІТУДА
амплітуда; ж. (лат., обширність, просторість) 1. фіз. Найбільше відхилення тіла, що коливається, від положення рівноваги; розмах коливань 2. …
АМПЛІФІКАЦІЯ
ампліфікація; ж. (лат., від поширюю, збільшую) 1. Нагромадження синонімів або однотипних виразів для підсилення емоційного впливу вислову. 2. В …
АМПЛУА
амплуа; с. (фр., рід занять) 1. Ролі, що відповідають характерові обдарування актора (герой, трагік, комік). 2. перен. характер обов'язків або …
АМПУЛА
ампула; ж. (лат., пляшечка) 1. У давніх римлян глиняна або скляна посудина з вузькою шийкою для зберігання рідини. 2. Скляна посудина з …
АМПУТАЦІЯ
ампутація; ж. (лат., від відрізую) хірургічна операція, що полягає у повному або частковому відтинанні периферичної частини органа (кінцівки, …
АМРИТА
(санскр.) в індуській міфології - напій, що дає безсмертя.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.