Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>
АПОЛЛІНАРІЇ
(гр.) щорічні ігрища на честь Аполлона у Давньому Римі.
АПОЛЛОН
Аполлон; ч. (лат., з грец.) 1. В давньогрецькій міфології син Зевса й Латони, бог сонця, бог мудрості, покровитель мистецтв, ідеал краси. 2. …
АПОЛОГ
аполог; ч. (гр., оповідка) коротке повчальне оповідання в античній і стародавній східній літературі, в якому персоніфікувалися тварини й рослини.
АПОЛОГІЯ
апологія; ж. (гр., захист, виправдання) 1. Відвертий, беззастережний захист певних положень. 2. Промова або письмовий твір на захист певної особи …
АПОЛОГЕТ
апологет; ч. (гр., від захищаю) захисник тих чи інших учень, теорій, течій.
АПОЛОГЕТИКА
апологетика; ж. (гр.) 1. Галузь богослов'я, що захищає догми християнської релігії. 2. перен. Захист, вихваляння якогось учення, суспільного ладу …
АПОМІКСИС
апоміксис; ч. (апо... і ...міксис) 1. Різні способи нестатевого розмноження тварин і рослин - партеногенез, апогамія, апоспорія. 2. Утворення …
АПОМОРФІН
апоморфін; ч. (апо... і морфін) мед. лікарський препарат; блювотний та відхаркувальний засіб.
АПОНЕВРОЗ
апоневроз; ч. (гр.) сухожилок широких пластинчастих м'язів, при допомозі якого вони прикріплюються до кісток.
АПОПЛЕКСІЯ
апоплексія; ж. (гр., від вражаю, приголомшую) 1. Тяжкий хворобливий стан, що настає внаслідок крововиливу в який-небудь орган (напр., головний …
АПОРІЯ
(гр., непрохідність, безвихідь) суперечність у міркуванні, яка здається непереборною. У формальній логіці - парадокс. Див. …
АПОРТ
апорт; ч. (1) (фр., принеси) вигук, яким звертаються до дресированого собаки, вимагаючи щось принести. Див. …
АПОСЕЛЕНІЙ
апоселеній; ч. (апо... і гр., Місяць) точка орбіти штучного супутника Місяця, найвіддаленіша від центра Місяця. Див. …
АПОСПОРІЯ
апоспорія; ж. (апо... і гр., плід, сім'я, насіння) спосіб розмноження деяких вищих рослин, який полягає у розвитку гаметофіта з вегетативних клітин …
АПОСТАЗІЯ
(гр.) віровідступництво, зречення віри, переконань; ренегатство.
АПОСТЕРІОРІ
апостеріорі (лат., букв. - з наступного) залежно від досвіду, "з пізнішого"; висновок із наслідків досліду. - знання апостеріорі Протилежне - …
АПОСТЕРІОРНИЙ
апостеріорний той, що грунтується на досвіді, набутий з досвіду. Див. також: апостеріорі
АПОСТИЛЬБ
(гр., блищу) одиниця яскравості освітленої поверхні; 1 а. = 0.3183 ніт. Див. також: кандела, ламберт, люмен, ніт, стильб, фот
АПОСТОЛ
Апостол (гр.) 1. Згідно з євангельськими переказами - кожен із 12 учнів Христа, яких він послав проповідувати своє вчення. Згідно з Новим Заповітом …
АПОСТРОФ
апостроф; ч. (гр., букв. відвернений, звернений на бік) знак, яким в українській мові відокремлюють йотовані від губних та ; (напр., м'яч, …
АПОСТРОФА
апострофа; ж. (гр., звертання, зворот) стилістична фігура: звертання до відсутньої особи як до присутньої, до мертвого як до живого, до предмета як …
АПОТЕГМА
(гр., короткий вислів, влучне слово) стисле дотепне висловлювання.
АПОТЕЦІЙ
(гр., комора) відкрите плодове тіло деяких сумчастих грибів (аскоміцетів). Див. також: перитецій
АПОФІЗ
апофіз; ч. (гр., наріст, відросток) 1. анат. Кінцева частина трубчастих кісток; відросток, виступ кістки. 2. бот. Виріст при основі коробочки …
АПОФЕМА
апофема; ж. (гр., відкладаю вбік) 1. Перпендикуляр, опущений з центра будь-якого правильного многокутника на будь-яку з його сторін. 2. Висота …
АПОФЕОЗ
апофеоз; ч. (гр., обожнювання) 1. Прославляння, звеличення особи, події, явища. 2. Заключна урочиста масова сцена вистави чи святкової концертної …
АПОФЕРМЕНТ
апофермент; ч. (апо... і фермент) колоїдальна, білкова частина ферменту, що зумовлює специфічність його дії. Див. також: фермент
АПОХРОМАТ
апохромат; ч. (апо... і гр., колір) об'єктив, в якому виправлено хроматичну аберацію ще більше, ніж в ахроматі.
АПОЦЕНТР
апоцентр; ч. (апо... і центр) точка орбіти небесного тіла, найвіддаленіша від центрального тіла. В окремих випадках А. називають апогеєм, афелієм, …
АППЕРЦЕПЦІЯ
апперцепція; ж. (лат., до і перцепція) зумовленість сприйняття людиною тих чи інших предметів і явищ об'єктивного світу її попереднім досвідом та …
АППОЗИЦІЯ
аппозиція; ж. (лат., додаток) 1. Прикладка. 2. Ріст тканин організму або клітинної оболонки, зумовлений відкладанням нових шарів на раніше …
АПРІОРІ
апріорі (лат., букв. - з попереднього) 1. філософ., лог. Незалежно від досвіду. 2. перен. Без перевірки, наперед.
АПРІОРНІСТЬ
апріорність; ж. (лат.) знання, набуте на підставі логічних висновків, незалежно від досвіду.
АПРІОРНИЙ
апріорний (апріорі) той, що не грунтується на досвіді, передує йому.
АПРАКСІЯ
(гр., бездіяльність) порушення здатності виконувати доцільні звичні дії і рухи, яке виникає внаслідок ураження певних ділянок кори головного мозку.
АПРЕСИН
(а... і лат., тиск) мед. лікарський препарат. Застосовують при різних формах гіпертонічної хвороби, в т. ч. і при злоякісній гіпертонії.
АПРЕТ
(фр., обробка) речовина, яку наносять на тканину (пряжу) при апретурі.
АПРЕТУРА
апретура; ж. (нім., від фр., обробляти) 1. Сукупність операцій над тканинами (пряжею) для надання їм потрібних властивостей. 2. Розчин для обробки …
АПРОБАЦІЯ
апробація; ж. (лат., схвалення, визвавня) 1. Офіційне схвалення, ухвала, затвердження чогось після випробування, перевірки. 2. с/г. Визначення …
АПРОБУВАТИ
апробувати (лат., погоджуюсь, утверджую) схвалювати, стверджувати.
АПРОКСИМАЦІЯ
апроксимація; ж. (лат., зближення) наближене зображення одних математичних об'єктів іншими, напр. кривих лівій - ламаними, ірраціональних чисел - …
АПРОПРІАЦІЯ
апропріація; ж. (лат., привласнення) привласнення, заволодіння.
АПРОШІ
апроші; мн. (фр., підступ) 1. військ. Змієподібні й зигзагоподібні земляні рови, що їх прокладали для прихованого наближення до стін фортеці перед …
АПСИДА
апсида; ж. (гр., дуга, склепіння) півкруглий або гранований у плані виступ будівлі, що здебільшого має власне перекриття.
АПСИДИ
(гр., дуга) найближча і найвіддаленіша точки орбіти одного світила відносно іншого центрального (напр., Землі відносно Сонця - перигелій і афелій).
АПТЕКА
аптека; ж. (гр.) 1. Медично-санітарний заклад, в якому виготовляють і продають ліки та ін. медичні товари. 2. Набір ліків.
АПТЕРІЇ
(гр., безперий) позбавлені пір'я ділянки шкіри птахів.
АПТЕРИГОТИ
(гр., безкрилий) нижчі первиннобезкрилі комахи. Поширені по всій земній кулі. Беруть участь у грунтоутворенні, деякі - хижаки.
АР
(фр., від лат., площа) одиниця площі, що дорівнює 100 м2.
АР'ЄРГАРД
ар'єргард; ч. (фр., від ззаду і охорона, букв. - тилова охорона) 1. військ. Частина війська, яка під час пересування йде позаду головних сил, щоб …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.