Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
АВТОКЛУБ
автоклуб; ч. (авто... і клуб) 1. Громадський заклад, що об'єднує спортсменів і любителів автомобільного спорту. 2. Спеціально обладнаний …
АВТОКОД
автокод; ч. (авто... і код) мова програмування, орієнтована на конкретну цифрову обчислювальну машину. Див. …
АВТОКОЛІМАТОР
(авто... і коліматор) оптико-механічний прилад, призначений для точних кутових вимірювань.
АВТОКОЛІМАЦІЯ
(авто... і колімація) напрям світлових променів, при якому вони, виходячи з коліматора паралельним пучком, відбиваються від плоского дзеркала і …
АВТОКРАН
автокран; ч. (авто... і нім., вантажопідйомник) самохідний кран.
АВТОКРАТ
автократ; ч. (гр., самовладний) 1. Самодержець, особа з необмеженою владою. 2. Абсолютист, прихильник самодержавства. Див. …
АВТОКРАТІЯ
автократія; ж. (гр., самовладдя) самодержавство; форма правління, що являє собою необмежене й безконтрольне повновладдя однієї особи в державі. А. …
АВТОЛ
автол; ч. (авто... і ...ол) мінеральне (з нафти) мастило для двигунів внутрішнього згоряння. Див. також: мазут, солідол
АВТОЛІЗ
автоліз; ч. (авто... і ... гр. розчинення) самоперетравлювання, розпад клітин і тканин організму під дією гідролітичних ферментів.
АВТОЛІТОГРАФІЯ
автолітографія; ж. (авто... і літографія) різновид літографії, при якому сам художник виконує свій твір безпосередньо на літографському …
АВТОЛОГІЯ
автологія; ж. (гр.) 1. Вживання слів у їх прямому значенні на відміну від переносного. 2. Промова без риторичних прикрас.
АВТОМІКСИС
(гр., авто... і ...міксис) злиття статевих клітин (гамет), які належать одній і тій самій особині. Інша назва - самозапліднення. Див. …
АВТОМАГІСТРАЛЬ
автомагістраль; ж. (авто... і магістраль) широка з твердим покриттям дорога, розрахована на швидкісний автомобільний рух у двох протилежних …
АВТОМАТ
автомат; ч. (гр., самодіючий) 1. Машина, прилад, пристрій, яка виконує роботу без безпосередньої участі людини. 2. Ручна самострільна зброя. 3. …
АВТОМАТІВ ТЕОРІЯ
розділ кібернетики, що вивчає абстрактні моделі реальних систем (технічних, біологічних), які переробляють дикретну інформацію. Див. …
АВТОМАТИЗАЦІЯ
автоматизація; ж. (гр.) 1. Етап розвитку машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, які раніше виконувала людина, передаються …
АВТОМАТИЗМ
автоматизм; ч. (гр., самочинне діяння) 1. фізіол. Здатність органа чи окремих клітин до ритмічної діяльності, що не має зв'язку із зовнішніми …
АВТОМАТИКА
автоматика; ж. (гр., самодіючнй) 1. Сукупність механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої участі людини. 2. Галузь науки й техніки, що …
АВТОМАТИЧНІ ДІЇ
дії людини, що постають несвідомо, силою звички.
АВТОМАТИЧНІ РУХИ
відрухи, мимовільні рухи, рефлекси, що постають без участі зовнішніх причин
АВТОМАТИЧНИЙ
автоматичний (гр.) 1. Виконуваний пристроєм без втручання людини. 2. перен. самочинний, машинальний, мимовільний; - автоматичні рухи - …
АВТОМАХІЯ
(гр.) суперечність, неузгодженість із самим собою.
АВТОМАШИНІСТ
(авто... і фр., машиніст) система автоматичного керування поїздами, яка діє за заданою програмою, змінюючи, залежно від передаваної інформації …
АВТОМЕДОН
(гр.) 1. Зброєносець і візничий грецького Ахіллеса. 2. Синонім доброго візничого.
АВТОМЕТАМОРФІЗМ
(авто... і метаморфізм) зміна магматичної гірської породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділяються під час її охолодження.
АВТОМЕТРІЯ
автометрія; ж. (гр.) галузь сучасної метрології, пов'язана з вивченням теоретичних основ проектування автоматичних вимірювальних і контрольних …
АВТОМЕХАНОХОРІЯ
(авто... і механохорія) спосіб поширення насіння самою рослиною.
АВТОМОБІЛІЗМ
автомобілізм; ч. (від автомобіль) автомобільна справа; автомобільний спорт.
АВТОМОБІЛЬ
автомобіль; ч. (авто... і лат., рухомий) самохідна машина з тепловим (переважно внутрішнього згоряння) або електричним двигуном, якою перевозять по …
АВТОМОДЕЛІЗМ
автомоделізм; ч. конструювання і виготовлення автомоделей з технічною або спортивною метою.
АВТОМОДЕЛЬ
(авто... і модель) відтворення автомобіля в зменшеному вигляді.
АВТОМОРФІЗМ
автоморфізм; ч. (авто... і ...морфізм) 1. Властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи цих …
АВТОМОТОДРОМ
автомотодром; ч. (авто... і дром) ділянка, підготовлена і обладнана для змагань та випробувань автомобілів і мотоциклів.
АВТОМОТОКЛУБ
автомотоклуб; ч. (авто... і мотоклуб) громадський заклад, що об'єднує спортсменів і любителів автомобільного й мотоциклетного спорту.
АВТОМОТРИСА
автомотриса; ж. (фр., від гр., сам і лат., рухаюсь) самохідний пасажирський або службовий залізничний-вагон з двигуном внутрішнього згоряння. Див. …
АВТОМУТАГЕНИ
(авто... і мутагени) речовини, які утворюються в клітинах у процесі життєдіяльності і спричинюють спадкові зміни. Див. також: мутація
АВТОНІМ
автонім; ч. (гр.) справжнє ім'я автора твору, що пише під псевдонімом. Див. також: псевдонім
АВТОНОМ
автоном; ч. (гр.) самозаконник. Див. також: автономія
АВТОНОМІЗМ
(гр.) прагнення до незалежності, самоврядування. Див. також: автономія
АВТОНОМІСТ
автономіст; ч. прихильник автономії.
АВТОНОМІЯ
автономія; ж. (гр., незалежність) 1. філософ. Підчинення своєму власному законові; самовизначення. В етиці - здатність особи на власні …
АВТОНОМНИЙ
автономний 1. Той, що користується автономією. 2. Існуючий або діючий незалежно від чого- чи кого-небудь (напр., автономний політ). Див. …
АВТООКСИДАЦІЯ
(авто... і оксидація) самочинне окислюваная речовин при невисокій температурі без впливу каталізатора. А. - основа біологічних процесів окислювання.
АВТООПЕРАТОР
автооператор; ч. (авто... і оператор) пристрій для автоматичного регулювання виробничих процесів і керування ними.
АВТОПІЛОТ
автопілот; ч. (гр.) пристрій, за допомогою якого автоматично підтримують заданий режим польоту (курс, крен тощо) літальних апаратів або змінюють …
АВТОПАВІЛЬЙОН
автопавільйон; ч. (авто... і павільйон) легка будівля на автобусних зупинках для короткочасного перебування пасажирів
АВТОПАРК
автопарк; ч. (гр.) 1. Автотранспортне підприємство, яке здійснює автомобільні перевезення, а також збереження, технічне обслуговування і ремонт …
АВТОПЛАСТИКА
автопластика; ж. (гр.) пересадження хворому його власної тканини для відновлення цілісності, форми та функції органа.
АВТОПНЕВМАТОЛІЗ
автопневматоліз; ч. (авто... і пневматоліз) утворення під час кристалізації магматичної породи нових мінералів, що формуються внаслідок дії летких …
АВТОПОЛІГОН
автополігон; ч. (авто... і полігон) ділянка, підготовлена й обладнана для випробувань автомобілів.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.