Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
АВТОПОЛІПЛОЇДІЯ
(авто... і поліплоїдія) кратне збільшення одинарного набору хромосом у клітинах.
АВТОПОРТРЕТ
автопортрет; ч. (гр.) портрет художника, скульптора, виконаний ним самим.
АВТОПСІЯ
автопсія; ж. (гр., безпосереднє бачення) 1. Самопізнання через аналіз власних вчинків. 2. Розтин і медичне дослідження трупа.
АВТОР
автор; ч. (лат., письменник) творець художнього або публіцистичного твору, наукового дослідження, проекту, винаходу тощо. Авторство - …
АВТОРАДІОГРАМА
авторадіограма; ж. (авто... і радіограма) фотографічне зображення, одержане за допомогою авторадіографії. Інша назва - радіоавтограф.
АВТОРАДІОГРАФІЯ
(авто... і радіографія) метод, за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний об'єкт чутливу до іонізуючого …
АВТОРАЛІ
авторалі; с. (гр.) комплексне спортивне змагання на автомобілях.
АВТОРЕГУЛЯТОР
(авто... і регулятор) сукупність пристроїв для автоматичного (без участі людини) регулювання.
АВТОРЕГУЛЯЦІЯ
авторегуляція; ж. (авто...і лат., норма) циклічний процес автоматичного підтримування сталого стану в біологічних системах. Загальна властивість …
АВТОРЕПРОДУКЦІЯ
авторепродукція; ж. (гр.) здатність організмів до самовідтворення.
АВТОРЕФЕРАТ
автореферат; ч. (гр.) реферат або короткий виклад твору (переважно - наукового), написаний самим автором.
АВТОРЕФРИЖЕРАТОР
авторефрижератор; ч. (авто... і рефрижератор) автомобіль-рефрижератор.
АВТОРИЗАЦІЯ
авторизація; ж. (фр., букв. - дозвіл) 1. Надання уповноважень, згоди у будь-якій справі. 2. Ухвала справи від особи, що сама виконала цю справу …
АВТОРИЗОВАНИЙ
авторизований (фр.) погоджений з автором твору, проекту, винаходу.
АВТОРИТАРИЗМ
(фр., від лат., вплив, влада) антидемократична система політичного володарювання. Характеризується повною відсутністю або абсолютною фіктивністю …
АВТОРИТАРНИЙ
авторитарний (фр., владний, від лат., влада) 1. Той, що грунтується па беззаперечному підкоренні владі. 2. Той, що намагається утвердити свою …
АВТОРИТЕТ
авторитет; ч. (нім., фр., від лат., влада) 1. Загальновизнаний вплив, що його роблять на переконання й поведінку людей певні особа, організація, …
АВТОРИТЕТНИЙ
авторитетний (фр.) 1. Поважний, впливовий 2. Той, що не допускає заперечень. Див. також: авторитет
АВТОРОТАЦІЯ
авторотація; ж. (авто... і ротація) самообертання крила (а разом з ним і літального апарата) навколо поздовжньої осі.
АВТОСАЛОН
автосалон; ч. (фр.) виставка чи її розділ, де демонструють автомобілі нових зразків.
АВТОСЕРВІС
автосервіс; ч. (лат.) технічне обслуговування автомобілів, які знаходяться в індивідуальному користуванні.
АВТОСЕРОТЕРАПІЯ
(авто... і серотерапія) лікування хворих на інфекційні хвороби специфічною сироваткою самого хворого.
АВТОСКОПІЯ
(гр.) самоогляд.
АВТОСОМНАБУЛІЗМ
(гр.) природний лунатизм, хворобливий стан, у якому людина встає сонна і поводиться так, ніби вона цілком свідома. Див. також: сомнамбулізм
АВТОСТАРТ
автостарт; ч. (авто... і старт) зліт планера за допомогою самохідної лебідки або лебідки, що її приводить у дію який-небудь двигун.
АВТОСТОП
автостоп; ч. (англ.) 1. Пристрій для автоматичної зупинки поїзда при наближенні його до закритого колійного сигналу. 2. Система використання …
АВТОСТРАДА
автострада; ж. (авто... та іт., дорога) широкий бетонований шлях (без поперечних переїздів) для масового автомобільного руху; автомагістраль. Див. …
АВТОСУГЕСТІЯ
(гр., лат.) самонавіювання, самовплив, всилення собі самому певних ідей або дій.
АВТОТЕЇЗМ
(гр.) 1. Самообожнення. 2. Ототожнення людини з Богом.
АВТОТЕРАПІЯ
(гр.) самолікування, лікування силами власного організму, без сторонньої допомоги.
АВТОТИП
(гр.) первісний відбиток чогось.
АВТОТИПІЯ
автотипія; ж. (авто... і ...типія) 1. Поліграфічний спосіб відтворення півтонових зображень, при якому растровий сітчастий негатив копіюють на …
АВТОТОМІЯ
автотомія; ж. (гр.) мимовільне відокремлення частини тіла, що згодом відновлюється, напр., хвоста ящірки. Захисне пристосування для реагування на …
АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ
автотрансплантація; ж. (гр.) пересаджування тканин або органів на іншу частину тіла того самого організму.
АВТОТРАНСФОРМАТОР
автотрансформатор; ч. (авто... і трансформатор) електричний трансформатор, в якому обмотка нижчої напруги є частиною обмотки вищої напруги. …
АВТОТРАНСФУЗІЯ
(гр.) переливання хворому його власної крові.
АВТОТРОН
(авто... і гр., осереддя, центр) система автоматичного контролю та регулювання точної установки друкарських форм у рамі й положення відбитка на …
АВТОТРОПІЗМ
автотропізм; ч. (авто... і тропізми) здатність рослин розпрямляти вигини, коли припиняється вплив факторів, що їх спричинили; напр. А. злаків, що …
АВТОТРОФИ
(авто... і ...трофи) організми, які створюють необхідні для свого життя органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу або …
АВТОТРОФНИЙ
автотрофний (гр.) саможивильний (про рослини). А. організми - організми, здатні синтезувати з неорганічних речовин повітря, води та грунту всі …
АВТОТУРИЗМ
автотуризм; ч. (авто... і туризм) туристські подорожі на автомобілях.
АВТОФІЛІЯ
(гр.) самомилування.
АВТОФАЗУВАННЯ
(авто... і фаза) автоматичний збіг частот обертання іонів і частоти змін електричного поля в циклічних прискорювачах заряджених частинок.
АВТОФОПОМАНІЯ
(гр.) схильність до самогубства.
АВТОФРЕТАЖ
(авто... і фр., скріплення кільцями) зміцнення товстостінних посудин (напр., гарматних стволів) напресовуванням на них кілець або обойм.
АВТОХОРІЯ
(авто... і ...хорія) поширення плодів, насіння та спор за допомогою пристосувань самої рослини, без діяння зовнішніх факторів.
АВТОХРОМ
(авто... і ...хром) фотопластинка для кольорового зображення; один з перших способів утворення таких зображень.
АВТОХРОНОМЕТРАЖ
(гр., фр.) вимір робочого часу, що його робить сам працюючий.
АВТОХТОНИ
(гр., місцевий, корінний) 1. Корінні жителі певної території, країни (тубільці, аборигени). 2. Організми, що живуть там, де вони виникли в процесі …
АВТОХТОННИЙ
автохтонний (гр.) той, що виник, зародився на місці сучасного проживання, існування.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.