Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > >>
АНАПЛАЗІЯ
анаплазія; ж. (ана... і гр., утворення) повернення клітин і тканин у недиференційований стан, при цьому вони перестають виконувати специфічні …
АНАПЛАЗМИ
(гр., образ, форма) рід рикетсій; кровопаразити тварин, що спричинюють захворювання - анаплазмоз.
АНАПЛАЗМОЗ
анаплазмоз; ч. захворювання домашніх та диких тварин, спричинювані анаплазмами.
АНАРТРІЯ
(гр., нерозчленований) форма розладу мови, втрата здатності артикулювати звуки.
АНАРХІЗМ
анархізм; ч. (гр., безвладдя) 1. Політичне вчення, яке, не визнаючи будь-якої державної влади, вважає абстрактний принцип "особистої волі" за …
АНАРХІЯ
анархія; ж. (гр.) 1. Стан суспільства, в якому відсутні організована влада, закони, немає певних обов'язкових норм поведінки. 2. перен. Безладдя, …
АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ
анархо-синдикалізм; ч. (анархізм і синдикалізм) течія в робітничому русі, яка розглядає профспілки як найвищу форму організації робітничого класу.
АНАСТИГМАТ
анастигмат; ч. (ан... і астигмат) об'єктив, в якому підбором лінз максимально усунено астигматизм та інші недоліки зображень (аберації); тому він …
АНАСТОМОЗ
анастомоз; ч. (гр., отвір, вихід) 1. У людини і тварин - з'єднання між волокнистими утворами (нервами, м'язами) та кровоносними або лімфатичними …
АНАСТРОФА
(гр., букв. - перестановка, повертання) зміна прямого порядку слів у реченні чи словосполученні на непрямий без порушення змісту.
АНАТАЗ
(фр., гр., витягнення) мінерал класу окисів і гідроокисів, двоокис титану, чорно-синього, бурого, жовтого кольорів з алмазним блиском. Руда для …
АНАТОКСИН
анатоксин; ч. (ана... і токсин) біологічно активний препарат, нешкідливе похідне токсини, яке зберігає його антигенні та імуногенні …
АНАТОМІЯ
анатомія; ж. (гр., розтин) наука про форму та будову організму в цілому та його складових частин (органів, систем) у взаємозв'язку з їхніми …
АНАТОЦИЗМ
(гр., складні проценти) обчислення процентів не лише з початкової суми, а й з процентів, які набігли за час, що минув.
АНАФІЛАКСІЯ
анафілаксія; ж. (ана... і гр., захист) підвищена чутливість організму до повторного введення (не через травний тракт) чужорідних речовин, …
АНАФАЗА
(ана... й фаза) одна із стадій (фаз) непрямого поділу клітин (мітозу), на якій дочірні (сестринські) хромосоми роз'єднуються й розходяться до …
АНАФЕМА
анафема; ж. (гр., прокляття) 1. В християнстві відлучення від церкви з оголошенням - довічного прокляття. 2. перен. > Прокльон.
АНАФОРА
анафора; ж. (гр., піднесення) стилістичний прийом, повторення слова, звуків або синтаксичних конструкцій на початку віршових рядків, строф.
АНАФОРЕЗ
анафорез; ч. (ана... і гр., переміщення) переміщення до анода завислих у розчині частинок, коли через розчин протікає електричний струм.
АНАФРОНТ
(ана... і фронт) атмосферний фронт, що характеризується висхідним рухом теплого повітря.
АНАХОРЕТ
анахорет; ч. (гр., від віддаляюсь) 1. Відлюдник, самітник; віруюча людина, що живе у відлюдному місці - в пустелі, печері тощо; пустельник, …
АНАХРОМАТ
(ана... і гр., колір) оптична система, не виправлена щодо хроматичної аберації.
АНАХРОНІЗМ
анахронізм; ч. (ана... і гр., час) 1. Помилка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на будь-яку епоху рис минулого, що їй не …
АНГІДРИДИ
(ан... і гр., вода) хім. хімічні сполуки, що містять кисень і утворюють з водою кислоту фосфорний ангідриди, сірчаний ангідриди …
АНГІДРИТ
ангідрит; ч. (ан... і гр., вода) мінерал класу сульфатів, безводний сірчанокислий кальцій білого, сіруватого або блакитного кольору. Використовують …
АНГІО...
(гр., судина) у складних словах вказує на відношення до судинної системи тварин та рослин, напр. ангіоневроз.
АНГІОГРАФІЯ
ангіографія; ж. (ангіо... і ...графія) метод рентгенологічного дослідження кровоносних судин різних органів шляхом введення в них контрастних …
АНГІОКАРДІОГРАФІЯ
(ангіо... і кардіографія) метод рентгенологічного дослідження порожнин серця та магістральних судин.
АНГІОЛОГІЯ
ангіологія; ж. (ангіо... і ...логія) розділ анатомії, що вивчає кровоносні і лімфатичні судини.
АНГІОМА
ангіома; ж. (ангіо... і ...ома) доброякісна пухлина, що розвивається з кровоносних або лімфатичних судин. Див. …
АНГІОНЕВРОЗ
ангіоневроз; ч. (ангіо... і невроз) функціональний розлад іннервації кровоносних судин.
АНГІОСПАЗМ
ангіоспазм; ч. (ангіо... і спазм) раптове звуження дрібних артерій та капілярів, внаслідок чого порушується кровопостачання тканини чи органа.
АНГІОСТЕНОЗ
(ангіо... і стеноз) звуження судин.
АНГІОСТОМІЯ
ангіостомія; ж. (ангіо... і гр., отвір) вставлення в кровоносні судини спеціальних канюль.
АНГІОХІРУРГІЯ
(ангіо... і хірургія) хірургічне лікування кровоносних судин.
АНГАРІЯ
(лат., з гр., поштова справа, кінна пошта, від давньоперс. ангірд - кінний гонець) 1. У Стародавньому Римі та середньовічних державах Західної …
АНГАРИ
(гр.) вершники у давній Персії, що розвозили урядові накази.
АНГАРМОНІЧНИЙ
(ан... і гармонічний) не гармонічний; А-ні коливання - коливання, за яких коливна величина (зміщення, напруженість) не пропорційна силі, що …
АНГЕЛ
ангел; ч. (фр.) у релігійному культі - надприродна істота, посланець, вісник Бога; зображується, як правило, у вигляді юнака з крилами. 2. перен. …
АНГЛЕЗИТ
англезит; ч. мінерал класу сульфатів, сірчанокислий свинець. Колір білий з різними відтінками, синій а алмазним блиском. Руда свинцю. Від назви о. …
АНГОБ
(фр.) тонкий шар глини, який наносять на поверхню керамічного виробу перед випалюванням, щоб закрити колір або грубу структуру матеріалу. Буває А. …
АНГОЛАР
(порт.) грошова одиниця Анголи, поділяється на 100 сентаво.
АНГСТРЕМ
ангстрем; ч. одиниця довжини в оптиці та в атомній і ядерній фізиці. 1А=10-10м. Від прізвища шведського фізика Й. Ангстрема.
АНДАЛУЗИТ
андалузит; ч. мінерал класу силікатів, білого, сірого, рожевого або зеленого кольорів. Використовують як вогне- та кислототривкий матеріал, прозорий …
АНДАНТЕ
анданте (іт., букв. - крокуючий) 1. Повільно, плавно, повагом. 2. Назва музичного твору або його частини (соната, квартет та ін.), що виконується …
АНДАНТИНО
андантино (іт.) муз. темп, швидший за анданте, але помірніший за модерато, п'єса або частина її, написана в характері андантино.
АНДЕЗИН
андезин; ч. мінерал класу силікатів, білого або сіруватого кольорів з скляним блиском. Використовують для виготовлення кислототривких керамічних …
АНДЕЗИТ
андезит; ч. гірська порода темно-сірого, бурого або майже чорного кольору, ефузивний аналог діориту. Складається переважно з плагіоклазу з домішкою …
АНДРАГОГІКА
(гр., чоловік і виховання) розділ педагогіки, що вивчає питання стимулювання та спрямовування процесів виховання дорослих людей.
АНДРАДИТ
мінерал класу силікатів, вапняково-залізистий гранат зеленуватого або чорного кольору. Дорогоцінний камінь. Від прізвища португальського мінералога …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.