Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (2138)

<< < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 > >>
АР'ЄРСЦЕНА
ар'єрсцена; ж. (фр., ззаду і сцена) задня частина сцени.
АРІЄЛЬ
(євр.) 1. Водяник у єврейській кабалістичній літературі. 2. У середньовічних переказах - добрий дух, оборонець невинних. 3. Найближчий сателіт …
АРІЄТА
арієта; ж. (іт.) невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодії.
АРІАДНА
Аріадна; ж. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології дочка крітського царя Міноса, що вивела Тезея з лабіринта за допомогою клубка ниток. 2. перен. …
АРІАНСТВО
аріанство; с. течія в християнстві в 4 - 6 ст., засновником якої був священик Арій з м. Александрії. Заперечуючи офіційне вчення церкви про єдину …
АРІЙСЬКИЙ
арійський (санскр.) індоєвропейський.
АРІЙЦІ
(санскр.) 1. Назва індійців, іранців та інших народів, які говорять мовами східної групи індоєвропейських мов, перенесена пізніше на всі народи, які …
АРІМАН
(гр.) грецька назва Анхра-Майнью - злого бога в зороастризмі.
АРІОЗО
аріозо; с. (іт.) 1. Жанр вокальної музики, проміжний між арією і речитативом. 2. Невелика арія, що має наспівно-речитативний характер. 3. …
АРІЯ
арія; ж. (іт., пісня) муз. 1. закінчений за будовою епізод в опері, ораторії, кантаті, що виконується одним співаком у супроводі оркестру; 2. …
АРІЯДНА
(гр.) дочка міфічного крітського царя Міноса, що допомогла Тесеєві вийти з лабіринту, давши йому клубок ниток; звідси "нитка Аріядни" - спосіб вийти …
АРА
ара; ч. (з мови тупі-гуарані) група довгохвостих папуг. Поширені в Центральній Америці.
АРАБІН
арабін; ч. різновид рослинного клею, складова частина аравійської камеді (гуміарабіку). Від назви батьківщини А. - Аравії.
АРАБЕСК
арабеск; ч. (фр., від іт., арабський) поза в класичному балеті.
АРАБЕСКИ
(іт.) 1. Складний орнамент з геометричних і стилізованих рослинних візерунків, переважно з арабськими написами. 2. Невеликий музичний твір, …
АРАГОНІТ
арагоніт; ч. мінерал класу карбонатів, різновид карбонату кальцію, білого, світло-зеленого або світло-фіолетового кольору. Входить до складу …
АРАК
арак; ч. (араб.) алкогольний напій з перемусованого рису, соку пальм або зі спирту і штучних есенцій, поширений на Сході.
АРАЛІЯ
аралія; ж. рід деревних, іноді кущових, рослин. Поширені в тропіках і субтропіках Північної півкулі. Багато видів культивують як декоративні.
АРАМЕЙЦІ
(вл.) мешканці країни Арам, що нібито існувала на місці теперішніх Сирії та Месопотамії.
АРАНЕОЛОГІЯ
(лат., павук і ...логія) розділ арахнології, шо вивчає павуків.
АРАНЖУВАННЯ
аранжування; с. (фр., упорядковувати) перекладення музичного твору для виконання його іншим складом інструментів (голосів), ніж було передбачено; …
АРАП
арап; ч. (лат.) мурин, негр.
АРАРА
(з мови тупі-гуарані) група довгохвостих папуг. Поширені в Центральній Америці.
АРАТ
арат; ч. (монг.) скотар у Монголії.
АРАУКАРІЯ
араукарія; ж. рід хвойних деревних рослин. Поширені у Південній Америці й Австралії. Дають цінну деревину; насіння більшості видів їстівне. В …
АРАХІС
арахіс; ч. (гр.) рід трав'янистих рослин родини бобових. Походить з Південної Америки. Вирощують у субтропічних і тропічних країнах. Насіння …
АРАХНІДИ
(гр., павук) павукоподібні тварини.
АРАХНОЇДИТ
арахноїдит; ч. (гр., павутина і ...оїд) запалення павутинної оболонки головного або спинного мозку.
АРАХНОЛОГІЯ
арахнологія; ж. (гр., павук і ...логія) розділ зоології, що вивчає павукоподібних та меростомат.
АРБІТР
арбітр; ч. (фр., від лат., посередник) 1. Посередник, що його обирають сторони за взаємною згодою або в передбаченому законом порядку з метою …
АРБІТРАЖ
арбітраж; ч. (фр.) 1. Розв'язання арбітрами спорів, які не підлягають судовому розглядові; третейський суд. 2. юр. Орган, який займається …
АРБАЛЕТ
арбалет; ч. (фр., від лат., лук і метальне знаряддя) 1. Старовинна зброя, що має форму лука для метання стріл, каменів і т. ін.; самостріл. 2. …
АРБОЛІТ
арболіт; ч. (лат., дерево і ...літ) будівельний матеріал, різновид легкого бетону, що являє собою суміш цементу, органічних заповнювачів (відходів …
АРБОРЕТУМ
(лат., чагарник, гай, від дерево) те саме, що й дендрарій.
АРБОРИЦИДИ
(лат., дерево і ...циди) речовини, що їх застосовують для боротьби з деревно-чагарниковою рослинністю.
АРБУТИН
(лат., суничне дерево) глікозид, при розщепленні якого утворюються глюкоза і гідрохінон. Міститься в листках мучниці. Застосовують у медицині.
АРГІЛІТИ
(гр., глина і ...літ) група твердих глинистих порід, що утворюються внаслідок ущільнення та цементації глини; не розмокають у воді.
АРГІНІН
аргінін; ч. (гр., сліпучо-білий) діаміномонокарбонова амінокислота. Входить до складу білків тварин і рослин. В організмі тварин бере участь у …
АРГІРОГРАФІЯ
(гр., срібло і ...графія) виготовлення штрихових негативів без застосування фотоапарата.
АРГАЛ
(монг.) сухий кізяк. Використовують як паливо в безлісних місцевостях Азії. Див. також: кізяк, саман
АРГАЛІ
(монг.) те саме, що й архар. Див. також: архар
АРГАМАК
аргамак; ч. (тюрк., арабський кінь) назва породистих коней у східних країнах.
АРГАТ
(гр., робота, праця) назва бідних козаків на Запорізькій Січі у 18 ст., які наймитували у Молдавії, Волощині, Криму. Один з відомих представників А. …
АРГЕНТИТ
аргентит; ч. (лат., срібло) мінерал класу сульфідів, свинцево-сірого кольору. Срібна руда.
АРГЕНТОМЕТРІЯ
аргентометрія; ж. (лат., срібло і ...метрія) метод кількісного аналізу, при якому основним реагентом є титрований розчин азотнокислого …
АРГОН
аргон; ч. (гр., бездіяльний) хімічний елемент, символ Аr, ат. н. 18; газ без кольору, запаху, смаку, є інертним газом. Застосовують для …
АРДАШ
(перс.) перський шовк високої якості.
АРДОМЕТР
(лат., жар і ...метр) прилад, за допомогою якого вимірюють високі температури.
АРЕАЛ
ареал; ч. (лат., площа, простір) зона поширення видів тварин, рослин, корисних копалин, мов, діалектів тощо.
АРЕД
аред; ч. (євр.) 1. Хитрий, злий дід. 2. Скупердя, жаднюга.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.