Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру З (100)

< 1 2 >>
ЗНАННЯ АПОСТЕРІОРІ
знання, набуте з досвіду, з практики.
ЗОЇЛ
зоїл; ч. необ'єктивний, несправедливий, уїдливий критик. Від прізвища грецького філолога й критика 4 ст. до н. е., відомого своїми нападками па …
ЗОДІАК
зодіак; ч. (гр., коло з зображень тварин) 12 сузір'їв, по яких відбувається видимий річний рух Сонця: Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, …
ЗОЛІ
(нім., колоїдний розчин, від лат., розкладання) найдрібніші частинки будь-якої речовини в рідинному, твердому чи газоподібному середовищі. Див. …
ЗОЛИТИ
(нім.) 1. Лужити, намочувати білизну у лузі деревного попелу. 2. перен. Гризти, морочити комусь голову; дуже набридати.
ЗОЛОТНИК
золотник; ч. (рос.) колишня російська одиниця ваги, дорівнює 4,5 г.
ЗОМАН
зоман; ч. органічна сполука, безбарвна, малолетка рідина; отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Для захисту від З. застосовують протигаз та …
ЗОНА
зона; ж. (гр., пояс) 1. Ділянка, область, смуга або частина простору, що має певні, притаманні їй ознаки (прикордонна З., З. провідності тощо). 2. …
ЗОНАЛЬНИЙ
зональний той, що стосується будь-якої зони, перебуває в певній зоні: кліматичній, грунтовій, географічній тощо.
ЗОНД
зонд; ч. (фр., бур, щуп) 1. Медичний прилад для дослідження порожнистих органів, свищів та ран. 2. Свердло для вивчення глибоких шарів грунту, 3. …
ЗОНДЕМ
(нім.) полотно над палубою корабля, що захищає пасажирів від сонця.
ЗОНДУВАТИ
зондувати (фр.) 1. Досліджувати за допомогою зонда. 2. перен. Намагатися наперед довідатися про щось, з'ясувати якесь питання.
ЗОНТ
зонт; ч. (1) (нім.) у складних словах означає певне відношення до тваринного світу. (2) (нім.) 1. Велика парасоля. 2. Звідна палуба у повозі.
ЗОО...
(гр., тварина, жива істота) у складних словах означає те, що стосується тваринного світу.
ЗООБЕНТОС
зообентос; ч. (зоо... та бентос) сукупність тварин, що живуть на дні морських і прісних водойм.
ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ
зооветеринарний (зоо... і лат., тваринний) той, що стосується вирощування, лікування й використання тварин.
ЗООГІГІЄНА
зоогігієна; ж. (гр. зоо... і гігієна) наука про охорону здоров'я тварин.
ЗООГЕОГРАФІЯ
зоогеографія; ж. (гр.) наука, що вивчає географічне поширення тварин та їхніх угруповань на земній кулі.
ЗООГРАФІЯ
(гр.) опис тварин з точки зору природознавства.
ЗООЛАТРІЯ
(гр.) релігійні вірування та обряди, в основі яких лежить культ тварин; анімалізм.
ЗООЛОГІЧНИЙ
зоологічний той, що стосується зоології; - зоологічний музей - зоологічний парк
ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
наукова й культурно-освітня установа, в якій зберігається і демонструється колекція тварин (чучела, скелети тощо)
ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК
науково-освітня установа, де утримують диких і деяких свійських тварин з метою демонстрації, вивчення й відтворення їх.
ЗООЛОГІЯ
зоологія; ж. (гр.) комплексна біологічна наука про тварин.
ЗООМОРФІЗМ
зооморфізм; ч. (зоо... і ...морфізм) у давніх релігіях зображення богів в образі тварин. Передувало антропоморфізмові, а іноді й супроводило його.
ЗООНОЗИ
(зоо... і ...ноз) інфекційні хвороби тварин, на які можуть хворіти й люди, заражаючись від тварин (чума, сказ, бруцельоз, сап тощо). Див. …
ЗООПАЛЕНТОЛОПЯ
(гр.) наука про викопні тваринні залишки.
ЗООПАТОЛОГІЯ
(зоо... і патологія) наука про хворобливі (патологічні) процеси в організмі тварин.
ЗООПЛАНКТОН
зоопланктон; ч. (зоо... і планктон) сукупність тварин, що населяють товщу води й пасивно переносяться водою.
ЗООПЛАСТИКА
(гр.) наслідування тваринних форм у різьбі.
ЗООПСИХОЛОГІЯ
зоопсихологія; ж. (гр.) галузь психології, що вивчає психіку тварин, її прояви, походження і розвиток; психологія тварин.
ЗООСПОРАНГІЇ
(зоо... і спорангії) органи нестатевого розмноження у деяких водоростей і нижчих грибів; клітини, в яких утворюються зооспори.
ЗООСПОРИ
(зоо... і спори) рухливі клітини у багатьох водоростей і нижчих грибів, що служать для нестатевого розмноження.
ЗООТЕХНІЯ
зоотехнія; ж. (гр.) наука про розведення, годування і використання сільськогосподарських тварин.
ЗООФАГИ
(гр.) організми, що живляться тваринною їжею.
ЗООФЕРМА
зооферма; ж. (зоо... і ферма) господарство, в якому розводять диких хутрових звірів.
ЗООФОР
зоофор; ч. (гр.) фриз, оздоблений тваринним орнаментом.
ЗООХОРІЯ
(зоо... і ...хорія) поширення плодів і насіння рослин за допомогою тварин, до тіла яких вони чіпляються або виділяються з екскрементами тварин, що …
ЗООЦЕНОЗ
зооценоз; ч. (зоо... і ...ценоз) сукупність тварин, що входять до складу біоценозу.
ЗООЦИДИ
(зоо... і ...циди) хімічні речовини для боротьби з шкідливими хребетними тваринами.
ЗОРОАСТРИЗМ
зороастризм; ч. релігія, поширена в давнину і за середньовіччя в ряді країн Близького й Середнього Сходу; незначна кількість прихильників З. є в …
ЗУАВ
зуав; ч. (фр., від араб., зуауа - назва одного з кабільських племен в Алжирі) 1. Алжирський стрілець. 2. Солдат найманих стрілецьких частин в …
ЗУМЕР
зумер; ч. (нім., від дзижчати) автоматичний електромагнітний переривач електричного струму. Застосовують у радіотехніці, телефонії.
ЗУМПФ
зумпф; ч. (нім., букв. - болото, трясовина) 1. Яма, куди по шахтному стовбуру стікає вода. 2. Порожнина у гірських породах, у якій нагромаджується …
ЗУРКА
(перс.) старовинний перський музичний інструмент.
ЗУРНА
зурна; ж. (тюрк., від перс., сурна, сурнай, букв. - святкова флейта) східний народний духовий музичний інструмент типу гобоя.
ЗЮЙД
зюйд; ч. (гол.) 1. Південь. 2. Південний вітер.
ЗЮЙД-ВЕСТ
зюйд-вест; ч. (гол.) 1. Південний захід. 2. Південно-західний вітер.
ЗЮЙД-ОСТ
зюйд-ост; ч. (гол.) 1. Південний схід. 2. Південно-східний вітер.
ЗЮЙДВЕСТКА
зюйдвестка; ж. (гол.) 1. Капелюх з тканини, шо не промокає, з широкими полями, який надягають моряки під час непогоди. 2. Широкий плащ-дощовик з …

< 1 2 >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.