Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру І (666)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
ІНСЕКТИЦИДИ
(лат., комаха і ...циди) хімічні сполуки, що їх застосовують для знищення шкідливих комах. Див. також: акарициди, афіциди, ларвіциди
ІНСЕКТОФУНГІЦИДИ
(лат., комаха, гриб і ...циди) отруйні хімічні препарати, що ними знищують комах і гриби-паразити.
ІНСИНУАТОР
інсинуатор; ч. (лат.) намовник, підкопувач.
ІНСИНУАЦІЯ
інсинуація; ж. (лат., букв. - закрадливість, від проникаю) неправдива, наклепницька вигадка з метою заплямувати, знеславити когось.
ІНСИҐНІЇ
(лат.) зовнішні ознаки влади, могутності, становища у державі.
ІНСОЛЬВЕНЦІЯ
(лат.) сплата боргу, неспроможність розрахуватися.
ІНСОЛЯЦІЯ
інсоляція; ж. (лат., від виставляю на сонце) 1. Приплив сонячної радіації (випромінювання) на земну поверхню. 2. Освітлення сонячним промінням, …
ІНСПІРАЦІЯ
інспірація; ж. (лат., натхнення, навіювання) 1. Намова, навіювання, спонукання їювні, підбурювання, натхнення. 2. Вдих, вдихання.
ІНСПІРУВАТИ
інспірувати (лат., навіюю, надихаю) 1. Навівати, вселяти комусь певні думки, погляди, навчити, як поводитися, діяти; надихати, запалювати, …
ІНСПЕКТОР
інспектор; ч. (лат., наглядач) посадова особа у державних установах, на підприємствах, у громадських організаціях, що здійснює нагляд і контроль за …
ІНСПЕКТУВАТИ
інспектувати (лат., оглядаю, розглядаю) перевіряти правильність дій, здійснювати інспекторський нагляд.
ІНСПЕКЦІЯ
інспекція; ж. (лат., огляд, розгляд) 1. Нагляд за правильністю дій і додержанням установлених правил різними підприємствами, установами тощо; …
ІНСТАЛЯЦІЯ
інсталяція; ж. (лат.) 1. Церемонія введення на посаду (переважно церковна). 2. Устаткування фабрики, заводу машинами тощо. 3. Процедура …
ІНСТАНЦІЯ
інстанція; ж. (лат., безпосередня близькість) кожна з послідовних ланок у системі підпорядкованих один одному органів державного управління, …
ІНСТИЛЯЦІЯ
інстиляція; ж. (лат., від крапаю, зволожую) вкапування ліків (напр., інстиляція у сечовий міхур).
ІНСТИНКТ
інстинкт; ч. (лат., спонукання) 1. Вроджена, типова для кожного виду тварин здатність виконувати певні дії у відповідь на зміни внутрішнього або …
ІНСТИНКТИВНИЙ
інстинктивний зумовлений інстинктом; І-на поведінка - сукупність природжених проявів зовнішньої активності тварин, типової для певного виду.
ІНСТИТУТ
інститут; ч. (лат., устрій, установа) 1 . Назва деяких вищих навчальних закладів і наукових установ. 2. заст. Жіночий навчальний заклад закритого …
ІНСТИТУЦІЇ
(лат., настанова) 1. Назва елементарних підручників римського цивільного права. 2. Установи, заклади.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
1. Один з напрямів державознавства й правознавства 20 ст., що вважає "інституцію" (сім'ю, партію, державу тощо) основою розгляду проблем суспільства, …
ІНСТИТУЦІЯ
інституція; ж. (лат.) 1. Елементарний підручник римського цивільного права. 2. Заклад, установа.
ІНСТРУКТИВНИЙ
інструктивний (фр., повчальний, від лат., наставляю) той, що містить у собі керівні вказівки, настанови; здійснюваний для передачі інструкцій.
ІНСТРУКТОР
інструктор; ч. (лат., упорядник, організатор) 1. Працівник якої-небудь установи, що контролює діяльність підлеглих йому органів, осіб, інструктує, …
ІНСТРУКЦІЯ
інструкція; ж. (лат., введення, настанова) керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил для виконання якоїсь роботи. 2. У праві - акт …
ІНСТРУМЕНТ
інструмент; ч. (лат., знаряддя) 1. Знаряддя або пристрій для обробки матеріалів, вимірювань, хірургічних операцій, відтворення музичних звуків. 2. …
ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ
інструменталізм; ч. (англ., від лат., знаряддя) різновидність суб'єктивно-ідеалістичної філософії прагматизму, що вважає свідомість одним із …
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ
інструментальний той, що стосується інструмента; І-на музика - музика, що її виконують на інструментах (на відміну від співу); І-на сталь - …
ІНСТРУМЕНТАРІЙ
інструментарій; ч. сукупність інструментів, що їх застосовують у певній галузі.
ІНСТРУМЕНТУВАННЯ
інструментування; с. 1. Розподіл голосів музичного твору між інструментами оркестру, камерного ансамблю тощо. 2. Перекладення для оркестру …
ІНСУЛІН
інсулін; ч. (лат., острів) гормон підшлункової залози; білкова речовина. Впливає на вуглеводний обмін. Застосовують при лікуванні цукрового …
ІНСУЛІНАЗА
фермент, під впливом якого гормон інсулін втрачає свою активність.
ІНСУЛЬТ
інсульт; ч. (лат., скачу, стрибаю) раптове гостре порушення кровообігу в головному мозку людини, яке супроводиться ушкодженням тканини мозку й …
ІНСУРГЕНТ
інсургент; ч. (лат., той, що повстає) повстанець, учасник повстання.
ІНСУРЕКЦІЯ
(лат., від повстаю) збройний виступ, повстання проти державної влади.
ІНСЦЕНІВКА
інсценівка; ж. (лат.) перероблений для театру, кіно, радіо, телебачення літературний твір.
ІНСЦЕНУВАТИ
інсценувати (лат.) 1 . Надавати творові літератури драматичної форми. 2. Штучно відновити якусь подію, факт для створення ілюзії істинності. 3. …
ІНТАГЛІОДРУК
(іт.) друк, елементи якого виступають над поверхнею паперу, тому їх можна відчути на дотик. Є одним із захисних елементів паперових грошей, цінних …
ІНТАКТНИЙ
(лат., недоторканний) незайманий.
ІНТАЛІЯ
інталія; ж. (іт., різьблення) різьблене зображення у вигляді заглибленого рельєфу на відшліфованій поверхні каменя.
ІНТАЛЬЙО
(яп.) 1. Камінь з вирізаним на ньому малюнком. 2. Ґравюра, зроблена міцною горілкою. Див. також: ґравюра
ІНТАРСІЯ
інтарсія; ж. (іт., інкрустація) вид інкрустації, виконаної на дерев'яних предметах з кусочків дерева інших порід.
ІНТЕГРАЛ
інтеграл; ч. (лат., цілий) мат. границя суми нескінченно великої кількості нескінченно малих величин, одержаних певним способом з відповідної …
ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ
мат. рівняння, які зв'язують шукану функцію та інтеграли від неї. Такі рівняння широко застосовують у багатьох розділах сучасної математики, …
ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ
мат. розділ математики, в якому вивчаються властивості та способи обчислення інтегралів
ІНТЕГРАЛЬНИЙ
інтегральний пов'язаний з інтегралом - інтегральне числення - інтегральні рівняння
ІНТЕГРАТОР
інтегратор; ч. (лат., відновлюю, поповнюю) обчислювальний пристрій для інтегрування деяких функцій.
ІНТЕГРАФ
(інте(грал) і ...граф) прилад для креслення інтегральної кривої за заданим диференціальним рівнянням.
ІНТЕГРАЦІЯ
інтеграція; ж. (лат., поповнення, відновлення) 1. Об'єднання в ціле будь-яких окремих частин. Протилежне - дезинтеграція. - економічна …
ІНТЕГРИМЕТР
інтегриметр; ч. (лат., цілий і ...метр) механічний аналоговий прилад, призначений для математичної обробки (обчислення площ, фізичних величин тощо) …
ІНТЕГРУВАННЯ
інтегрування; с. мат. знаходження інтегралу.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.