Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру І (666)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
ІН-ФОЛІО
ін-фоліо (лат., букв. - в аркуш) формат видань, за яким розмір сторінки становить половину стандартного паперового аркуша. Див. також: ін-октаво
ІН...
(лат.) префікс зі значенням заперечення, відсутності чогось, проникнення у щось.
ІНІОЇТ
ініоїт; ч. мінерал класу боратів, безбарвний, з скляним блиском. Руда бору. Від назви родовища Іньо в США.
ІНІЦІАЛ
ініціал; ч. (лат., початковий) 1. Збільшена заголовна літера якогось розділу в тексті рукописної чи друкованої книги, оздоблена орнаментом, …
ІНІЦІАЛИ
(лат.) 1. Перші літери імені та побатькові або імені, по батькові і прізвища. 2. Виділені більшим шрифтом і часто прикрашені заголовні літери …
ІНІЦІАТИВА
ініціатива; ж. (фр., від лат., початок) 1. Перший крок у якій-небудь справі; почин. 2. Здатність висувати нові ідеї, пропозиції; уміння самостійно …
ІНІЦІАТИВНИЙ
ініціативний той, що стосується ініціативи; здатний до самостійних дій.
ІНІЦІАТОР
ініціатор; ч. (фр., зачинатель) 1. Людина, яка висловила якусь нову думку. 2. Людина (колектив), яка зробила почин у якійсь справі.
ІНІЦІЮВАННЯ
ініціювання; с. (лат., збуджую, викликаю) 1. Збудження ланцюгової хімічної або ядерної реакції внаслідок зовнішнього діяння на систему (напр., …
ІНАБІ
(азерб.) азербайджанський народний танок імпровізаційного характеру, переважно жіночий.
ІНАВГУРАЦІЯ
інавгурація; ж. (лат., посвячую) урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан; інаугурація.
ІНАДАПТАЦІЯ
(ін... і адаптація) сукупність в окремих груп тварин таких пристосувань, які в ході еволюції виявляються недосконалими й пізніше зумовлюють …
ІНАКТИВАЦІЯ
інактивація; ж. (ін... і лат., діяльний) зниження активності мікроорганізмів, а також специфічних білкових речовин під впливом різних …
ІНАУГУРАЦІЯ
(лат., посвячую) урочиста церемонія введення на посаду глави держави або посвячення в сан.
ІНБИР
(нім., від лат., з інд. мов) 1. Тропічна трав'яниста рослина, м'ясисте кореневище якої багате ефірними оліями. 2. Прянощі, виготовлені з цього …
ІНБРЕДНИЙ
інбредний одержаний в результаті близькоспорідненого схрещування; І-ні форми організмів використовують у селекції рослин і тварин.
ІНБРИДИНГ
інбридинг; ч. (англ., від в, всередині й розведення) 1. Система розведення тварин, при якій застосовують спаровування споріднених особин. 2. …
ІНВАГІНАЦІЯ
інвагінація; ж. (ін... і лат., піхва, оболонка) 1. Один із способів гаструляції, коли частина стінки зародка завертається в його порожнину і …
ІНВАЗІЯ
інвазія; ж. (лат., вторгнення, напад, від нападаю) 1. Зараження людини, тварин і рослин тваринними паразитами. 2. Збройний напад, набіг, втручання.
ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ
(англ., від оточення, середовище) течія в географії, яка географічному середовищу відводить вирішальну роль у розвитку суспільства й суспільного …
ІНВАР
елінвар; ч. (лат., незмінний) сплав заліза з нікелем. Використовують для виготовлення деталей точних вимірювальних приладів.
ІНВАРІАНТИ
(лат., незмінний) величини, співвідношення, властивості тощо, які не змінюються від тих чи інших перетворень змінних, пов'язаних з ними, напр., коли …
ІНВАРІАНТНИЙ
інваріантний незмінний за певних перетворень.
ІНВЕКТИВА
інвектива; ж. (лат., лайлива (промова), від нападаю) різкий викривальний виступ, образлива промова, лайка, випад, спрямовані проти кого-небудь.
ІНВЕНТАР
інвентар; ч. (лат., опис) 1. Сукупність господарських або інших предметів, що входять до складу майна якогось господарства, підприємства, …
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
інвентаризація; ж. (лат., опис) 1. Складання опису майна (інвентаря) підприємства, установи. 2. Періодична перевірка наявності цінностей, які …
ІНВЕНЦІЯ
(лат., винахід, вигадка, від вигадую) музична п'єса поліфонічного характеру, написана у вільній наслідувальній (імітаційній) формі.
ІНВЕРСІЯ
інверсія; ж. (лат., перегортання, перестановка) 1. Зміна звичайного (нормального) порядку слів у реченні з метою виділення тих чи інших його …
ІНВЕРТАЗА
(лат., повертаю, змінюю) те саме, що й сахараза. Див. також: сахараза
ІНВЕРТОР
інвертор; ч. (лат., змінюю, перетворюю) 1. Пристрій для перетворення постійного електричного струму на змінний. 2. Електронний пристрій з одним …
ІНВЕРТУВАТИ
інвертувати (лат., перетворюю) піддавати що-небудь інверсії, розщеплювати.
ІНВЕСТИТУРА
інвеститура; ж. (лат., від одягаю, наділяю) 1. За середньовіччя в Західній Європі юридичний акт передачі права власності, супроводжуваний рядом …
ІНВЕСТИЦІЇ
(нім., від лат., одягаю) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку …
ІНВЕСТОР
інвестор; ч. (англ., від лат., одягаю, наділяю) суб'єкт інвестиційної діяльності (приватний підприємець, організація чи держава), що здійснює …
ІНВЕСТУВАННЯ
інвестування; с. (англ.) фінансування довготермінових вкладень (надання інвестицій). Див. також: інвестиції
ІНВОЛЮТА
інволюта; ж. (лат., розгортаючий) крива, описувана вільним кінцем нерозтяжної нитки, що закріплена в певній точці даної кривої (еволюти) і …
ІНВОЛЮЦІЯ
інволюція; ж. (лат., завиток, закрутка, від обгортаю) 1. Втрата окремих органів або спрощення їхньої будови чи функцій, що відбувається в процесі …
ІНГІБІТОРИ
(лат., стримую, зупиняю) речовини, які сповільнюють перебіг хімічних реакцій окислення, полімеризації, корозії металів, а також біохімічних і …
ІНГАЛЯТОР
інгалятор; ч. (лат., вдихаю) 1. Прилад для лікування ігаляцією. 2. Апарат, яким подають кисень потерпілому під час аварії в шахті.
ІНГАЛЯЦІЯ
інгаляція; ж. (лат., вдихання) 1. Метод введення лікарських речовин в організм шляхом вдихання їх. 2. Лікування верхніх дихальних шляхів вдиханням …
ІНГРЕСІЯ
інгресія; ж. (лат., вступ, входження, від вступаю) проникнення морських вод у зниження рельєфу прибережної смуги при підвищенні рівня моря або …
ІНДІЙ
індій; ч. (лат., синя фарба) хімічний елемент, символ In, ат. н. 49; сріблясто-білий м'який метал. Застосовують для антикорозійних покриттів, у …
ІНДІЙСЬКА КАННА
декоративна рослина.
ІНДАНТРЕН
(інд(иго), гр., вугілля) синій антрахіноновий барвник; антрахінон.
ІНДАНТРЕНБЛАУ
(інд(иго), гр., вугілля і нім., синій) синій антрахіноновий барвник; антрахінон, іІндантрен.
ІНДАНТРЕНОВІ БАРВНИКИ
синтетичні кубові барвники різного кольору. Застосовують для фарбування бавовняних тканин і штучного шовку.
ІНДЕКС
індекс; ч. (лат., від вказую) 1. Покажчик, список, перелік чого-небудь. 2. ек. Цифровий показник, який у процентах виражає послідовні зміни …
ІНДЕКСАЦІЯ
індексація; ж. (лат.) 1. Проставляння індексу на певних документах, книгах з метою класифікації їх. 2. Установлення зв'язку, пропорційної …
ІНДЕКСАЦІЯ ВКЛАДІВ
фін., екон. зміна величини процентної ставки банків, передбаченої для сплати вкладникові, у разі зміни загального рівня цін у країні (рівня …
ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
екон. одна з форм повного або часткового відшкодування населенню грошових витрат, спричинених зростанням цін; перерахування посадових окладів і …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.