Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>
КОНВОЙ
конвой; ч. (гол., фр., супроводження, від супроводити) 1. Військовий загін (частина), що охороняє і супроводить транспорт, обоз, полонених, …
КОНВУЛЬСІЯ
конвульсія; ж. (лат., судорога, корч, від потрясаю) мимовільні скорочення мускулатури тіла внаслідок ураження кори головного мозку або підкіркових …
КОНГЕНІАЛЬНИЙ
конгеніальний (кон... і лат., дух) споріднений, близький духом, розумом, талантом.
КОНГЛОМЕРАТ
конгломерат; ч. (лат., нагромаджений, ущільнений) 1. Механічне, випадкове поєднання різнорідних предметів чи їхніх частин, понять, поглядів, …
КОНГЛОМЕРАЦІЯ
конгломерація; ж. (лат., від збираю, нагромаджую) таке з'єднання окремих предметів в одне ціле, при якому вони зберігають свої риси й властивості.
КОНГРЕВ
конгрев; ч. нанесення тисненням рельєфного зображення на палітурки та інші поліграфічні вироби. К. називають і саме зображення. Від прізвища …
КОНГРЕГАЦІОНАЛІСТИ
(лат., об'єднання, союз) 1. Течія в кальвінізмі, що виникла в Англії у 16 ст. як радикальний напрям у пуританізмі. Вимагали самоуправління для …
КОНГРЕГАЦІЯ
конгрегація; ж. (лат., від збираю, об'єдную) 1. Об'єднання католицьких монастирів, що додержуються одного статуту. 2. У Ватікані адміністративний …
КОНГРЕС
конгрес; ч. (лат., зустріч, збори) 1. З'їзд, нарада (переважно міжнародні). 2. Законодавчий орган (парламент) у США й більшості …
КОНГРЕСМЕН
конгресмен; ч. (англ.) член конгресу (парламенту) в США.
КОНГРУЕНТНІСТЬ
конгруентність; ж. (лат., відповідність, узгодженість) рівність геометричних фігур або порівнянність цілих чисел. Дві геометричні фігури (відрізки, …
КОНГРУЕНЦІЯ
конгруенція; ж. (лат.) 1. Узгодженість, відповідність, стрункість. 2. геом. Сукупність ліній, що заповнюють простір чи деяку його частину так, що …
КОНДЕНСАТ
конденсат; ч. (лат., згущений) продукт (рідина або тверде тіло) конденсації.
КОНДЕНСАТОР
конденсатор; ч. (лат., згущую) 1. Апарат для конденсації пари охолодженням. 2. Пристрій для нагромадження ("згущення") електричних зарядів.
КОНДЕНСАЦІЯ
конденсація; ж. (лат., згущення, ущільнення) 1. Перехід газу або пари в рідину або тверде тіло внаслідок охолодження чи стиснення їх. 2. Реакція …
КОНДЕНСОР
конденсор; ч. (лат., ущільнюю, згущую) короткофокусна лінза або система лінз, що їх використовують в оптичному приладі для освітлення предмета, …
КОНДЕНСУВАТИ
конденсувати (лат.) 1. Збирати, нагромаджувати, скупчувати (електроенергію тощо); накопичувати, нагромаджувати. 2. перен. Стискати (думку, виклад …
КОНДИЛОМА
кондилома; ж. (гр., наріст, пухлина) місцеве вузликоподібне розростання шкіри або слизових оболонок у людини, спричинюване запальними ураженнями.
КОНДИЦІОНАЛІЗМ
(лат., умова) ідеалістична філософська течія у природознавстві, головним чином у біології, представники якої заперечують поняття причини, зводять її …
КОНДИЦІОНЕР
кондиціонер; ч. (фр.) 1. Апарат для теплової обробки зерна. 2. Апарат, яким обробляють повітря в закритих приміщеннях, щоб надати йому потрібної …
КОНДИЦІЮВАННЯ
кондиціювання; с. (лат., умова, вимога) Приведення чогось (напр., товару) у відповідність з певними умовами, нормами. - кондиціювання повітря
КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ
доведення повітря в приміщеннях до сприятливих для людини умов щодо температури, вологості тощо.
КОНДИЦІЯ
кондиція; ж. (лат., умова, вимога) 1. Якість, норма, яким повинен відповідати товар, матеріал і т. ін. 2. заст. Умова договору, угоди. 3. заст. …
КОНДОМІНІУМ
кондомініум; ч. (кон... і лат., володіння) 1. Сумісне володіння. 2. у міжнародному праві сумісне здійснення верховної влади над однією територією …
КОНДОМІНАТ
кондомінат; ч. (кон... і лат., володіння) 1. Сумісне володіння. 2. у міжнародному праві сумісне здійснення верховної влади над однією територією …
КОНДОР
кондор; ч. (ісп., мовою кечуа) хижий птах підряду американських грифів ряду соколоподібних. Поширений у Південній Америці.
КОНДОТЬЄР
кондотьєр; ч. (іт., від плата за найм) 1. Начальник найманого військового загону в містах Італії у 14 - 16 ст. 2. Найманий вояка, що служить тому, …
КОНДУЇТ
кондуїт; ч. (фр., поведінка) штрафний журнал, список, до якого в старих школах заносили провини учнів (кондуїтний список).
КОНДУКТОМЕТР
(англ., електропровідність і ...метр) прилад, яким вимірюють електропровідність рідини або пари.
КОНДУКТОМЕТРІЯ
кондуктометрія; ж. (англ., електропровідність і ...метрія) електрохімічний метод аналізу, що грунтується на вимірюванні електропровідності …
КОНДУКТОР
кондуктор; ч. (лат., той, що супроводить, від збираю, переводжу) 1. Працівник транспорту, який супроводить поїзд, трамвай. 2. Верстатний пристрій, …
КОНЕТАБЛЬ
конетабль; ч. (фр., від лат., начальник стайні) у Франції з 12 ст. до 1627 р. головнокомандуючий армією.
КОНКІСТА
конкіста; ж. (ісп., порт., завоювання) епоха завоювання іспанцями й португальцями Центральної і Південної Америки (кінець 15 ст. - 1-а половина 16 …
КОНКІСТАДОРИ
(ісп., завойовник) 1. Учасники іспанських загарбницьких походів у Південну й Центральну Америку в кінці 15 - 16 ст. Походи К. супроводилися …
КОНКВІСТА
(ісп., порт., завоювання) епоха завоювання іспанцями й португальцями Центральної і Південної Америки (кінець 15 ст. - 1-а половина 16 ст. ); …
КОНКЛАВ
конклав; ч. (лат., замкнута кімната) збори кардиналів, що скликаються після смерті папи римського для обрання нового папи; приміщення, де …
КОНКОРДАНТНІСТЬ
(лат., той, що узгоджується, погоджується) схожість близнюків за однією певною ознакою.
КОНКОРДАНЦІЯ
(лат., узгодження) реєстр слів до тексту із зазначенням місця кожного з них у цьому тексті.
КОНКОРДАТ
конкордат; ч. (лат., угода, від перебуваю в згоді) угода між папою римським як главою католицької церкви і урядом певної держави щодо діяльності …
КОНКРЕМЕНТИ
(лат., зростання, нагромадження) тверді тіла, що утворюються в організмі з солей та колоїдних речовин внаслідок порушення обміну речовин. Інша …
КОНКРЕТИЗАЦІЯ
конкретизація; ж. (фр.) 1. Вираження в наочнішій, точнішій, конкретнішій формі; уточнення. В науці К. часто виступає у формі дослідження нових, …
КОНКРЕТИЗУВАТИ
конкретизувати (фр., від лат., згущений) робити наочнішим, доступнішим, уточнювати.
КОНКРЕТНИЙ
конкретний (лат., згущений, ущільнений, затверділий) реальний, точний, всебічно пізнаний в усіх зв'язках і відношеннях. Протилежне - абстрактний.
КОНКРЕЦІЯ
конкреція; ж. (лат., зростання, згущення) мінеральне утворення округлої форми в товщі осадочних порід; є агрегатом однорідних або різних мінералів. …
КОНКУБІНАТ
конкубінат; ч. (лат., від лежу разом) 1. У Стародавньому Римі тривале позашлюьне співжиття з неодруженою жінкою. Діти від такого співжиття …
КОНКУР
конкур; ч. (фр., від лат., сходжусь, збігаюсь, зустрічаюсь) подолання перешкод у змаганнях з кінного спорту.
КОНКУРЕНТ
конкурент; ч. (лат., той, що біжить разом з кимось) 1. Той, хто конкурує з кимось, суперник, опонент, антагоніст. 2. Учасник конкурсу.
КОНКУРЕНЦІЯ
конкуренція; ж. (лат., змагання, суперництво) 1. Суперництво у певній галузі, боротьба за досягнення кращих наслідків; змагання. 2, Боротьба між …
КОНКУРС
конкурс; ч. (лат., зустріч, зіткнення) 1. Змагання з метою виявлення найкращого з учасників; борня, міряння сил, протиборство. 2. Відбір …
КОНКУРСАНТ
конкурсант; ч. (лат., той, що зустрічається) учасник конкурсу.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.