Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
КОНТР-АПРОШІ
контр-апроші; мн. (фр., від проти і наближення) у 17 - на початку 20 ст. оборонні споруди (ходи сполучення), що їх зводили обложені війська для …
КОНТР...
(лат., проти) префікс, що вживається для творення слів зі значенням "протилежний чомусь", "який протидіє чомусь".
КОНТРА...
(лат., проти) префікс, що означає "проти"; в музиці це - октавою нижче.
КОНТРАБАНДА
контрабанда; ж. (іт., від проти і урядовий указ) 1. Незаконне, таємне перевезення або перенесення через державний кордон товарів, коштовностей і т. …
КОНТРАБАС
контрабас; ч. (іт.) найбільший струнний смичковий музичний інструмент, що має форму скрипки і найнижче звучить серед смичкових інструментів.
КОНТРАГАЛС
(контра... і галс) галс, протилежний тому, яким іде зустрічне судно.
КОНТРАГЕНТ
контрагент; ч. (лат., той, хто домовляється) сторона в договорі.
КОНТРАДИКТОРНІ СУДЖЕННЯ
протилежні взаємовиключаючі судження, одне з яких є загальноствердне, друге - частковозаперечне; одне істинне, друге - хибне.
КОНТРАДИКТОРНИЙ
контрадикторний (лат., від суперечу) суперечливий; - контрадикторні судження
КОНТРАДИКЦІЯ
контрадикція; ж. (лат., суперечність, заперечення) логічно суперечливе судження; суперечність у процесі міркування, яка порушує закони формальної …
КОНТРАЖУР
контражур; ч. (фр., букв. - напроти світла) фото- або кінознімання, коли фотографований об'єкт міститься між об'єктивом знімального апарата і …
КОНТРАКТ
контракт; ч. (лат., угода) письмова угода, договір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання; пакт.
КОНТРАКТАНТ
контрактант; ч. (фр., той, що домовляється) особа або організація, що бере на себе певні обов'язки за контрактом.
КОНТРАКТАЦІЯ
контрактація; ж. (фр.) складання угоди, контракту на одержання або використання чогось, когось.
КОНТРАКТУРА
контрактура; ж. (лат., звуження, скорочення) значне обмеження рухливості в суглобі внаслідок патологічних процесів, що розвиваються в самому …
КОНТРАКЦІЯ
контракція; ж. (лат., від стягую, стискаю) стискання.
КОНТРАЛЬТО
контральто; ж. (іт.) найнижчий за звучанням жіночий голос.
КОНТРАМАРКА
контрамарка; ж. (фр.) записка або талон замість квитка на право безплатного відвідання театральної вистави тощо.
КОНТРАПОСТ
контрапост; ч. (іт., протилежність) зображення фігури людини, при якому положення однієї частини тіла контрастно протиставлене положенню …
КОНТРАПУНКТ
контрапункт; ч. (іт.) те саме, що й поліфонія.
КОНТРАПУНКТИСТИ
(іт.) композитори 14-18ст., що розвивали в своїх творах принцип багатоголосся.
КОНТРАРНИЙ
(лат., протилежний) протилежний, супротивний; К-е відношення - відношення протилежності між судженнями або поняттями (напр., " білий" - "чорний"). …
КОНТРАСИГНАТУРА
(лат., міністерський підпис) у державному праві деяких країн підписання прем'єр-міністром або уповноваженим міністерства нормативного акта глави …
КОНТРАСИГНАЦІЯ
контрасигнація; ж. (контра... і лат., підписую, засвідчую печаткою) підпис відповідного міністра на акті, що виходить від глави держави (монарха …
КОНТРАСТ
контраст; ч. (фр., протилежність) 1. Гостро виражена протилежність; полярність, розбіжність. 2. У живописі та фотографії - велика, різка …
КОНТРАТАКА
контратака; ж. (фр., від проти і напад) зустрічна атака, що здійснюється для того, щоб відбити наступ супротивника або самому перейти й атаку, …
КОНТРАФАГОТ
контрафагот; ч. (іт.) дерев'яний духовий музичний інструмент, регістр якого на октаву нижчий, ніж у фагота.
КОНТРАФАКЦІЯ
контрафакція; ж. (контра... і лат., роблю) самовільне відтворення або розповсюдження твору без дозволу автора. К., як і плагіат, є порушенням …
КОНТРАЦЕПЦІЯ
контрацепція; ж. (контра... і лат., зачаття) метода і засоби запобігання вагітності.
КОНТРБАЛАНС
контрбаланс; ч. (контр... і баланс) таблиця, яку складають на основі бухгалтерських даних з метою перевірки й аналізу всього балансу або частини …
КОНТРГРЕЙФЕР
(контр... і грейфер) пристрій для точного встановлення кіноплівки у кадровому вікні кіноапарата після переміщення її на крок кадру.
КОНТРДАНС
контрданс; ч. (фр., від англ., букв. - селянський танець) народний англійський танець. Як бальний танець набув поширення в інших європейських …
КОНТРЕЙЛЕР
контрейлер; ч. (кон(тейнер) і англ., автомобільний причіп) контейнер із пристроями для встановлення на підкатні візки.
КОНТРЕСКАРП
контрескарп; ч. (фр., від проти і укіс, схил) 1. Передня (найближча до ворога) пологість зовнішнього рову укріплення. 2. Найпростіша протитанкова …
КОНТРИБУЦІЯ
контрибуція; ж. (лат., від збираю, стягую) 1. Під час війни примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які …
КОНТРМІНА
контрміна; ж. (фр.) 1. Міна, що її застосовують для захисту від ворожих мінерів найближчих підступів до оборонних споруд. 2. Підземний хід, що …
КОНТРМАНЕВР
контрманевр; ч. (фр., від проти і дія, переміщення) маневр, що його застосовують війська для протидії здійснюваному або очікуваному маневру ворога.
КОНТРМАРКА
(фр.) талон або записка, що дає право безплатно відвідувати виставу у театрі, цирку тощо.
КОНТРМАРШ
контрмарш; ч. (фр.) марш-маневр, до якого вдаються з метою ліквідації марш-маневру противника, щоб потім завдати йому поразки.
КОНТРОВЕРЗА
контроверза; ж. (фр., від лат., суперечка) розбіжність; опір, здебільшого науковий; боротьба думок.
КОНТРОЛЕР
контролер; ч. (англ., букв. - управитель) 1. Пристрій для пуску й управління електродвигунами трамваїв, електровозів тощо. 2. Працівник, …
КОНТРОЛЬ
контроль; ч. (фр., від подвійний список) 1. Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. 2. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої …
КОНТРОЛЬНИЙ
контрольний той, що належить до контролю; перевірочний; - контрольний пакет акцій
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ
частка від загальної кількості акцій, що забезпечує її власникові вирішальний вплив на діяльність акціонерного товариства.
КОНТРОЛЮВАТИ
контролювати (фр.) перевіряти, спостерігати за правильністю чиїхось дій, здійснювати контроль.
КОНТРРЕВОЛЮЦІОНЕР
контрреволюціонер; ч. (фр.) учасник, прихильник контрреволюції.
КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ
контрреволюція; ж. (фр.) боротьба проти революційного руху і створеного революцією нового суспільного й державного ладу. Має на меті зберегти або …
КОНТРРЕФОРМАЦІЯ
контрреформація; ж. (контр... і реформація) церковно-політичний рух у Західній Європі 16 - 17 ст., організований папством і спрямований проти …
КОНТРТИТУЛ
контртитул; ч. (контр... і лат., заголовок) додатковий титул, вміщений на лівій сторінці розвороту книги переважно в багатотомних і перекладних …
КОНТРУРБАНІЗАЦІЯ
(контр... і урбанізація) теоретичні концепції та практичні заходи, направлені на обмеження урбанізаційних процесів. Див. також: урбанізація

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.