Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
КРИСТАЛІЗАЦІЯ
кристалізація; ж. (гр., просвічуюсь, як кристал) 1. Перехід речовини з газоподібного, рідкого або твердого стану у кристалічний. 2. перен. …
КРИСТАЛІТИ
(гр.) 1. геол. Найдрібніші зародкові кристалоутворення у різновидах вулканічного скла. 2. Дрібні неправильної форми кристали литого металу або …
КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ
періодично повторюване розміщення молекул, атомів або іонів у кристалах.
КРИСТАЛІЧНИЙ
кристалічний той, що складається з кристалів, подібний до них - кристалічні гратки
КРИСТАЛИ
(гр., лід, гірський кришталь) 1. Тверді тіла у природній формі многогранників, кожний з яких зумовлений певним порядком розташування молекул, атомів …
КРИСТАЛО...
(гр.) перша частина складних слів, що відповідає слову "кристал" у значенні 1.
КРИСТАЛОГІДРАТИ
(кристали і гідрати) кристалічні речовини, в складі молекул яких є кристалізаційна вода, напр., гідрат хлористого кальцію.
КРИСТАЛОГРАФІЯ
кристалографія; ж. (кристали і ...графія) наука, що вивчає будову й фізичні властивості кристалів, умови утворення їх, розробляє методи дослідження …
КРИСТАЛООПТИКА
кристалооптика; ж. (кристали і оптика) наука про закони проходження світла крізь кристали.
КРИСТАЛОФІЗИКА
кристалофізика; ж. (кристали і фізика) розділ молекулярної фізики, в якому вивчають фізичні властивості кристалів у зв'язку з їхньою будовою.
КРИСТАЛОХІМІЯ
кристалохімія; ж. (кристали і хімія) наука про просторове розміщення структурних частинок (молекул, атомів, іонів) у кристалах та залежність …
КРИСТАЛЬНИЙ
(гр.) 1. Зроблений з кристала, той, що має форму кристала. 2. перен. Прозорий, чистий, ясний.
КРИТЕРІЙ
критерій; ч. (гр., засіб судження) підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось; ознака, взята за основу класифікації; мірило, мірка. - …
КРИТЕРІЙ ІСТИНИ
мірило достовірності знань, їхньої відповідності об'єктивній дійсності.
КРИТИК
емпіріокритик; ч. (гр., здатний розрізняти) 1. Той, хто аналізує, оцінює літературні, мистецькі та наукові твори. 2. Особа, яка розглядає, …
КРИТИКА
критика; ж. (гр., здатність розрізняти) 1. Розгляд та оцінка когось, чогось з метою виявлення та усунення вад, хиб; коментар, судження, оцінка, …
КРИТИКАНСТВО
критиканство; с. (гр.) дріб'язкова, уїдлива, упереджена критика. Див. також: критика 1
КРИТИЦИЗМ
емпіріокритицизм; ч. 1. Критичне ставлення до чогось. 2. Назва, що її німецький філософ І. Кант дав своїй ідеалістичній філософії, головну мету …
КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА
температура, вище за яку газ не можна зрідити ні при якому великому тиску критичний об'єм об'єм речовини в її критичному стані.
КРИТИЧНИЙ
критичний 1. Пов'язаний з критикою. Див. також: критика 2. Той, що стосується критичного стану речовини, при якому зникає відмінність між рідким …
КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ
вирішальний, небезпечний момент.
КРИШТАЛИК
кришталик; ч. (гр.) 1. Шматочок кришталю. 2. перен. Крижинка, частинка інею тощо, яка нагадує такий шматочок. 3. Частина ока позаду зіниці.
КРИШТАЛЬ
Кришталь (гр.) 1. Сорт скла, до складу якого входить значна кількість окису свинцю або окису барію; прозорий, відзначається міцністю, особливим …
КРОКІ
крокі; с. (фр., начерк) 1. Нашвидку зроблений малюнок, кресленик, що лише загально окреслює задуману композицію або архітектурну споруду; …
КРОКЕТ
крокет; ч. (англ., фр., від гачок) спортивна гра. Кожний з учасників команди ударами молотка по дерев'яній кулі намагається швидше провести її …
КРОЛЬ
кроль; ч. (англ., букв. - повзання) стиль спортивного плавання.
КРОМАНЬЙОНЦІ
люди епохи пізнього палеоліту - безпосередні предки сучасних людей; жили в епоху пізнього палеоліту, а подекуди й пізніше. Вперше скелети К. виявлено …
КРОМЛЕХИ
(від бретонського коло і камінь) споруди часів неоліту й бронзового віку, складені з великих, окремо поставлених каменів у вигляді округлих або …
КРОН
ч. оптичне скло з порівняно невеликим показником заломлення; кронглас.
КРОНА
крона; ж. (1) (нім., від лат., вінець) верхня, розгалужена частина дерева, утворювана сукупністю його гілок. (2) (лат., вінець, корона) 1. …
КРОНВЕРК
кронверк; ч. (нім.) зовнішнє укріплення з одного бастіону і двох напівбастіонів для зміцнення фортечних споруд.
КРОНГЛАС
кронглас; ч. (нім.) оптичне скло з порівняно невеликим показником заломлення.
КРОНИ
(нім.) мінеральні пігменти від блідо-жовтого до яскраво-червоного кольорів. К. - середні й основні солі хромової кислоти. Існують свинцеві К., …
КРОНПРИНЦ
кронпринц; ч. (нім.) титул спадкоємця престолу в Німеччині і Австро-Угорщині за часів монархічного правління (до 1918 р.).
КРОНЦИРКУЛЬ
кронциркуль; ч. (нім.) 1. Вимірювальний інструмент, що складається з двох дугоподібних вигнутих ніжок. 2. Циркуль для креслення кіл малого …
КРОНШНЕП
кроншнеп; ч. (нім., від вінець і кулик) птах ряду куликоподібних із довгим, загнутим донизу дзьобом.
КРОНШТЕЙН
кронштейн; ч. (нім.) 1. архіт. Вид консолі. 2. Підпора для деталей, механізмів, прикріплена до вертикальної поверхні (стіни, колони тощо).
КРОПЕРИ
(англ., від збирати врожай) орендарі-здольщики в США, що одержують від землевласника не тільки землю, а й робочу худобу, сільськогосподарський …
КРОР
одиниця укрупненого рахунку рупій, застосовувана в ряді країн Південно-Східної Азії(1 крор - 10 млн. рупій).
КРОС
крос; ч. (англ., пересікати, переходити) 1. Допоміжне приміщення телефонної станції, де встановлено щит перемикання. 2. Біг по пересіченій …
КРОСБРИДИНГ
кросбридинг; ч. (англ., від схрещувавня і розведення) метод розведення сільськогосподарських тварин, при якому схрещують тварин різних порід.
КРОСВОРД
кросворд; ч. (англ., від хрест і слово) гра-задача, в якій фігуру з квадратів слід заповнити літерами, з яких складаються потрібні слова.
КРОСИНГ
кросинг; ч. (1) (англ., пересікання) вентиляційна гірнича виробка, пройдена зверху іншої виробки, щоб ізолювати один від одного два перехресні …
КРОСИНГОВЕР
кросинговер; ч. (англ., букв. - пересічне схрещування) обмін індентичними (однаковими) ділянками гомологічних хромосом. К. створює умови для нових …
КРОТАЛЯРІЯ
(лат., гр., тріскачка, брязкальце) рід трав'янистих або кущових рослин родини бобових. Поширені в тропіках і субтропіках. У Середній Азії …
КРОТОН
кротон; ч. (гр., рицина) рід тропічних та субтропічних рослин родини молочайних. Дерева, кущі, іноді трави. Багато видів отруйні. З насіння деяких …
КРОФТЕРИ
(англ., від присадибна ділянка, частина ферми) дрібні фермери в Шотландії, спадкові орендарі.
КРУЇЗ
круїз; ч. (англ.) подорож по морю.
КРУЗЕЙРО
крузейро; с. (порт.) грошова одиниця Бразілії, поділяється на 100 сентаво.
КРУП
круп; ч. (англ.) 1. Гостре запалення у людини й тварин гортані й трахеї з набряком слизової оболонки. Найчастіше виникає при грипі, кору, …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.