Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
КАТАЛАЗА
(гр., змінюю) фермент, який спрямовує розщеплення перекису водню на воду й молекулярний кисень. Міститься в тканинах майже всіх тварин і рослин. …
КАТАЛЕКТИКА
каталектика; ж. (гр., усічений, скорочений) літ. розділ давньої поетики про кінцівки вірша, тобто склади слів, які йдуть після останнього наголосу …
КАТАЛЕКТИЧНИЙ
каталектичний (гр., усічений, скорочений) літ. той, що стосується каталектики, пов'язаний з нею; - каталектичний вірш
КАТАЛЕКТИЧНИЙ ВІРШ
вірш з усіченою кінцівкою, без одного складу в останній його стопі.
КАТАЛЕПСІЯ
каталепсія; ж. (гр., охоплення, оволодіння, утримування) мед. втрата тілом людини рухомості, виникає при шизофренії, енцефаліті, істерії, гіпнозі …
КАТАЛОГ
каталог; ч. (гр., список) 1. Систематизований перелік книг, картин, музейних експонатів та інших предметів, складений для полегшення їх …
КАТАЛЬПА
катальпа; ж. (англ., з карибського букв. - окрилена голова) бот. рід листопадних дерев родини бігнонієвих, що має велике листя серцеподібної …
КАТАМАРАН
катамаран; ч. (від тамільського каттумарам, букв. - зв'язані колоди) мор. 1. Пліт або гребне чи вітрильне судно, що складається з кількох …
КАТАМНЕЗ
катамнез; ч. (гр., запам'ятовую) мед. зведення всієї інформації про хворого; збирають її одноразово або багаторазово після закінчення попереднього …
КАТАМОРФОЗ
(ката... і ..морфоз) напрям еволюційного процесу, пов'язаний із зміною умов середовища і спрощенням загальної будови організму. Окремим випадком К. …
КАТАПУЛЬТА
катапульта; ж. (лат., з гр.) 1. Стародавня військова метальна (камінням, колодами тощо) машина. 2. Пристрій, що надає початкової (стартової) …
КАТАР
катар; ч. (гр., від стікаю, протікаю) запальне ураження слизових оболонок людини та тварин, при якому з їх поверхонь виділяється виліт …
КАТАРАКТ
катаракт; ч. (гр., водоспад) вид гідравлічного або пневматичного амортизатора, застосовуваного в регуляторах.
КАТАРАКТА
катаракта; ж. (гр., водоспад) помутніння кришталика ока. Розвивається внаслідок порушення обміну речовин, при різних ушкодженнях кришталика, а …
КАТАРАЛЬНИЙ
катаральний (катар) запальний; К-а пневмонія - вогнищеве запалення легень.
КАТАРИ
(гр., чистий) послідовники поширеної в Західній Європі 11 - 13 ст. єресі, що була виразом протесту експлуатованих мас проти феодального гноблення; …
КАТАРСИС
катарсис; ч. (гр., букв. - очищення) філ. у давньогрецькій філософії сутність естетичного переживання. За Платоном, К. - звільнення душі від тіла, …
КАТАСТРОФІЗМ
катастрофізм; ч. (фр., гр., переворот, поворот) метафізичне вчення, за яким розвиток земної кори й органічного світу відбувається нібито внаслідок …
КАТАСТРОФА
катастрофа; ж. (гр., переворот, кінець, загибель) 1. Несподіване лихо, подія, що спричинює тяжкі наслідки, руйнування. 2. Тяжке потрясіння, що …
КАТАТЕРМОМЕТР
(ката... і термометр) спиртовий термометр для вимірювання охолодження, що спричинюється повітрям. Застосовують у кататермометрії.
КАТАТЕРМОМЕТРІЯ
(ката... і термометрія) сумарна оцінка вологості та швидкості руху повітря за показаннями кататермометра.
КАТАТОНІЯ
кататонія; ж. (ката... і ...тонія) нервово-психічний розлад, при якому хворий не їсть, часто застигає в якомусь положенні, іноді перебуває в стані …
КАТАФІЛАКСІЯ
катафілаксія; ж. (ката... і гр., охорона, самозахист) знижена стійкість пошкоджених тканин людини й тварин до дії хвороботворних мікробів.
КАТАХРЕЗА
катахреза; ж. (гр., зловживання) лінгв. вид тропа, в якому слова і звороти вжиті у неприродному, часто перебільшеному значенні; різновид …
КАТЕГОРІЯ
категорія; ж. (гр., обвинувачення; ознака) 1. філос. Загальне поняття, яке відображає універсальні властивості і відношення об'єктивної дійсності, …
КАТЕГОРИЧНИЙ
категоричний (гр., стверджуючий, обвинувачуючий) 1. Рішучий, безумовний, безперечний. 2. К-е судження - логічне судження, в якому відношення між …
КАТЕДЕР-СОЦІАЛІЗМ
(нім., від кафедра) різновидність соціалізму; виник у Німеччині в 2-й половині 19 ст. Об'єднував групу ліберальних професорів-економісгів, які під …
КАТЕЛЕКТРОТОН
(кат(од) і електротон) стан підвищеної збудженості в ділянці, де прикладають катод при пропусканні постійного струму по нерву або іншій збудливій …
КАТЕНОЇД
катеноїд; ч. (лат., ланцюг і ...оїд) поверхня, що утворюється внаслідок обертання ланцюгової лінії (плоскої кривої, що її набуває однорідна важка …
КАТЕР
катер; ч. (англ., від розрізати) 1. Невелике самохідне судно для перевезення людей та вантажів, для військових потреб (К. ракетні, торпедні, …
КАТЕТ
катет; ч. (гр., прямовисний, перпендикулярний) кожна з двох сторін прямокутного трикутника, між якими лежить прямий кут.
КАТЕТЕР
катетер; ч. (гр., зонд) медичний інструмент у вигляді трубки (з гуми, пластмаси, металу тощо), що його застосовують при катетеризації.
КАТЕТЕРИЗАЦІЯ
катетеризація; ж. введення катетера в порожнини організму людини й тварин для спорожнення і промивання їх.
КАТЕТОМЕТР
катетометр; ч. (гр., прямовисний і ...метр) прилад, яким вимірюють віддаль по вертикалі між двома точками, що можуть бути і не на одній вертикалі.
КАТЕХІЗИС
катехізис; ч. (гр., усне повчання, настанова) 1. Релігійна книга, що містить короткий виклад догматів християнської віри в питаннях і відповідях; …
КАТЕХІНИ
(катеху) біологічно активні речовини рослинного походження. Найбільше їх у чаї, винограді, бобах какао. Регулюють проникність кровоносних капілярів. …
КАТЕХУ
катеху; с. (малайське) екстракт, що його одержують з акації катеху; застосовують як дубильну речовішу та для одержання текстильної фарби.
КАТОД
катод; ч. (гр., рух донизу) 1. Негативний полюс джерела струму. 2. Електрод приладу, з'єднуваний з негативним полюсом джерела струму протилежне - …
КАТОДОЛЮМІНЕСЦЄНЦІЯ
(катод і люмінесценція) світіння речовини під діянням катодного проміння (потоку електронів від катода). Використовують в осцилографах, телевізійних …
КАТОЛІКОС
(гр., загальний) титул глав вірменської (з 363 р.) і грузинської (з 475 р.) православних церков, монофізитської і вірмено-католицької церков.
КАТОЛИЦИЗМ
католицизм; ч. (гр., загальний, вселенський) віровчення та віросповідання західної християнської церкви, яку очолює папа римський; один з головних …
КАТОПТРИЧНИЙ ТЕЛЕСКОП
(гр., відображений) відбивний телескоп, у якому замість лінз встановлено металеві дзеркала.
КАТРЕН
катрен; ч. (фр., від чотири) у віршуванні - чотирьохрядкова строфа, що має закінчену думку; чотиривірш.
КАТРИН
(фр.) строфа з чотирьох рядків, що містить у собі закінчену думку. Поетичний твір-мініатюра. Інша назва - катрен.
КАТХАКАМ
традиційна вистава народного театру Південної Індії.
КАУДАЛЬНИЙ
каудальний (лат., хвіст) розташований на поздовжній осі тіла людини або тварини до хвоста. Протилежне - краніальний.
КАУЗАЛГІЯ
каузалгія; ж. (гр., жар і біль) хворобливий стан людини, при якому спостерігається нестерпний біль в місцях поранення нервів, стоншення шкіри за …
КАУЗАЛЬНИЙ
каузальний (лат., від причина) який зумовлюється певною причиною; причинний.
КАУЛІФЛОРІЯ
(лат., стебло і квітка) утворення квіток безпосередньо на стовбурі або старих гілках рослин. Буває у какао, ріжкового дерева, вовчих ягід.
КАУЛЕРПА
(гр., стебло і повзу) рід зелених водоростей класу сифонових, поширена в тропічних і субтропічних морях.

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.