Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
КВАДРУПОЛЬ
(лат., чотирикутник і гр., полюс) чотириполюсник; система зарядження частинок, повний електричний момент якої дорівнює нулю.
КВАЗІ...
(лат., ніби, майже, немовби) у складних словах означає "ніби", "позірний", "несправжній", "фальшивий".
КВАЗІМОДО
квазімодо; ч. (фр.) 1. Персонаж роману В. Гюго "Собор Паризької богоматері". 2. перен. Потворна людина.
КВАЗІОПТИКА
квазіоптика; ж. (квазі... і оптика) галузь фізики, в якій вивчають поширення електромагнітних хвиль з довжиною хвилі, меншою за 1 - 2 мм, в умовах, …
КВАЗАРИ
(англ., від надзорі) тип небесних тіл, що відзначаються великою кількістю випромінюваної енергії (в квадрильйони раз більшою від випромінювання …
КВАКЕР
квакер; ч. (англ., букв. - трясуни) християнська протестантська секта, заснована в 17 ст. в Англії. К. вважають, що людина може вступати в …
КВАЛІМЕТРІЯ
кваліметрія; ж. (лат., який за якістю та ...метрія) наука про методи кількісної оцінки якості продукції, її основні завдання: обгрунтовування …
КВАЛІТАТИВНИЙ
квалітативний (лат., якість) якісний.
КВАЛІФІКАЦІЯ
кваліфікація; ж. (лат., який, якої якості і ...фікація) 1. Ступінь і вид професійної виучки працівника, наявність у нього знань, уміння, навичок, …
КВАЛІФІКОВАНИЙ
кваліфікований досвідчений; той, хто має високий рівень кваліфікації.
КВАЛІФІКУВАТИ
кваліфікувати (лат.) 1. Оцінювати, визначати якість чогось; характеризувати предмет, відносити його до певної групи, класу, розряду тощо. 2. …
КВАНТ
квант; ч. (нім., від лат., скільки) 1.Загальна назва певних порцій променистої енергії, момента кількості руху та інших величин, якими …
КВАНТИТАТИВНИЙ
квантитативний (лат., кількість) кількісний; той, що стосується кількісних показників.
КВАНТИФІКАЦІЯ
квантифікація; ж. (лат., скільки і ...фікація) 1. Кількісне вираження якісних ознак. 2. Логічна операція, що дає можливість шляхом певної …
КВАНТОВИЙ
квантовий той, що стосується квантів (напр., К-а теорія, К-а механіка, К-а радіофізика, К-і генератори).
КВАНТОМЕТР
квантометр; ч. (квант і ...метр) прилад, що аналізує хімічний склад речовин (напр., металів, білкових речовин тощо) за їхнім випромінюванням.
КВАНТОР
квантор; ч. (лат., скільки) логічний оператор, який переводить одну висловлювальну форму в іншу.
КВАНТУВАННЯ
квантування; с. (лат., скільки) перетворення якоїсь величини з неперервною шкалою значень на величину з дискретною шкалою значень (напр., К. …
КВАРКИ
(англ., неологізм ірландського письменника Дж. Джойса) фундаментальні елементарні частинки, з яких, за сучасними уявленнями, побудовано всі відомі й …
КВАРТА
кварта; ж. (лат., чверть, четверта частина) 1. Неметрична одиниця ємності, місткості в США (0,946 л), Великобританії (1,1364 л) та інших …
КВАРТАЛ
квартал; ч. (лат., чверть) 1. Частина міста, обмежена кількома вулицями, що перетинаються; частина вулиці між двома перехрестями. 2. Четверта …
КВАРТЕРДЕК
квартердек; ч. (англ.) підвищення на верхній палубі в кормовій частині судна.
КВАРТЕРОН
квартерон; ч. (ісп., від лат., четвертий) в Латинській Америці і США назва особи, один з предків якої в третьому поколінні (дід або баба) був …
КВАРТЕТ
квартет; ч. (іт., від лат., четвертий) 1. Музичний твір для чотирьох виконавців. 2. Група виконавців (музикантів або співаків) з чотирьох …
КВАРТИР'ЄР
квартир'єр; ч. (нім.) військовослужбовець, якого під час пересування військ посилають уперед для підшукання й відведення квартир у населених …
КВАРТИРМЕЙСТЕР
квартирмейстер; ч. (нім.) 1. Військовослужбовець, що відає розміщенням військ по квартирах. 2. У 16 - 20ст. в деяких арміях особа, яка очолює …
КВАРТУВАННЯ
квартування; с. (лат., четвертий) спосіб взяття проб суміші рідких або сипких речовин для аналізу послідовними поділами проб на чотири частини.
КВАРЦ
кварц; ч. (нім.) мін. мінерал класу окисів і гідроокисів; двоокис кремнію; собача сіль. Чистий К. безбарвний, прозорий (гірський кришталь), …
КВАРЦИТ
кварцит; ч. гірська порода, що складається головним чином з кварцу. Використовують у будівництві, для виробництва вогнетривкої цегли.
КВАТЕРНІОНИ
(лат., по чотири) система чисел, що має чотири одиниці, для якої справедливі всі властивості додавання й множення чисел, крім комутативності …
КВАТРОЧЕНТО
кватроченто; с. (іт., букв. - чотириста) італійська назва 15 ст., періоду розквіту культури і мистецтва Італії епохи раннього Відродження.
КВАЧА
грошова одиниця Замбії, поділяється на 100 нгве.
КВЕБРАХО
квебрахо; с. (ісп., від ламати і сокира) назва двох видів деревних рослин родини анакардієвих із субтропіків Південної Америки, їхньої деревини, …
КВЕРУЛЯНТ
(лат., той, що скаржиться) скаржник, сутяжник; особа, яку переслідує хворобливе прагнення до сутяжництва.
КВЕРШЛАГ
квершлаг; ч. (нім., від поперечний і удар) горизонтальна або похила гірнича виробка, що проходить по пустих породах під кутом до площини …
КВЕСТОР
квестор; ч. (лат., від шукаю, розшукую, веду слідство) 1. У Стародавньому Римі молодша службова особа - помічник консула, кримінальний слідчий, …
КВЕСТУРА
квестура; ж. (лат.) 1. Посада і обов'язки квестора. 2. Поліцейське управління в Італії. Див. також: квестор
КВОРУМ
кворум; ч. (лат., чиєї (присутності достатньо)) установлена законом, статутом або постановою певної організації найменша кількість членів, …
КВОТА
квота; ж. (лат., скільки) 1. Частка, частина, певна норма. 2. Частка в загальному виробництві, збуті, експорті або імпорті продукції, яку …
КЕБ
кеб; ч. (англ.) візницький однокінний екіпаж в Англії.
КЕГЕЛЬ
кегель; ч. (нім.) розмір друкарської літери (з гори до низу рядка), що визначається числом пунктів; кегль.
КЕГЕЛЬБАН
кегельбан; ч. (нім.) 1. Поміст для встановлення кеглів та катання куль. 2. Приміщення для гри в кеглі.
КЕГЛІ
(нім., кегля) 1. Гра, яка полягає в тому, що кулею намагаються збити більшу кількість фігур (що теж називаються кеглями), розставлених на …
КЕГЛЬ
кегль; ч. (нім.) розмір шрифту в друкарських пунктах, який визначається віддаллю між верхньою і нижньою стінками літери; включає висоту літери …
КЕЙФ
кейф; ч. (араб.) безтурботний, приємний відпочинок; приємне байдикування.
КЕКЕНМЕДИНГИ
(дат., кухонні відходи) скупчення раковин і кісток з вугільними прошарками і з предметами начиння, кам'яними знаряддями та іншими знахідками часів …
КЕКС
кекс; ч. (англ., тістечка) кондитерський виріб у формі чотирикутного хлібця зі здобного тіста з ізюмом.
КЕЛІЯ
келія; ж. (гр., хижа, комірка) 1. Житло ченця (черниці) в монастирі; окрема кімната в монастирі чи будиночок на його території.. 2. перен. …
КЕЛЕРІЯ
келерія; ж. рід багаторічних трав'янистих рослин родини злакових. Поширені у помірних зонах. Використовують па корм худобі. Інша назва - кипець.
КЕЛОЇД
келоїд; ч. (гр., пухлина і ...оїд) пухлиноподібне розрощення сполучної тканини шкіри, яке розвішається після травми або виникає мимовільно на …

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.