Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру К (1849)

<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>
КОНТРФОРС
контрфорс; ч. (фр., протидіюча сила) 1. Вертикальний виступ стіни, призначений для збільшення її міцності і стійкості; поширений в готичній …
КОНТРШАНСИ
контршанси; мн. (контр... і шанси) зустрічні шанси на одержання переваги в шаховій грі.
КОНТУЗІЯ
контузія; ж. (лат., забиття, від розбиваю) загальне ураження організму людини і вищих тварин, що виникає внаслідок миттєвого механічного впливу на …
КОНТУР
контур; ч. (нім., від фр., обрис) 1. Обрис предмета; лінія, що окреслює форму. 2. Замкнене коло провідників електричного струму. К. коливальний - …
КОНУЛЯРІЯ
(гр., конус і приємний, гарний) рід викопних безхребетних тварин класу сцифомедуз, рештки яких трапляються в палеозойських відкладах.
КОНУНГ
(старосканд., ватажок) у скандінавських народів за середньовіччя спочатку військовий вождь племені, з утворенням держав у Швеції, Данії і Норвегії - …
КОНУРБАЦІЯ
конурбація; ж. (кон... і лат., місто) група близько розташованих і тісно пов'язаних між собою міст. Включає декілька аґломерацій, які зрослися або …
КОНУС
конус; ч. (лат., з гр.) тіло, обмежене замкнутою конічною поверхнею та площиною, що перетинає всі її твірні; - прямий круговий конус
КОНФІГУРАЦІЯ
конфігурація; ж. (лат., від надаю правильної форми) 1. Загальний вигляд, зовнішній обрис. 2. Взаємне розміщення предметів; співрозташування, …
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ
конфіденційний (лат., довір'я) довірчий, секретний, той, що не підлягає розголошенню, публікації.
КОНФІРМАЦІЯ
конфірмація; ж. (лат., зміцнення, заспокоєння, утвердження) 1. Затвердження вищою владою судового вироку. 2. Право папи римського утверджувати …
КОНФІСКАЦІЯ
конфіскація; ж. (лат., від вилучаю у власність держави) 1. Примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна в судовому …
КОНФІТУРИ
(фр.) варення, повидло, пастила.
КОНФІТЮР
конфітюр; ч. (фр., від варити у цукрі) різновид джему, желе з плодів (ягід), уварених з цукром і желейними речовинами.
КОНФЕДЕРАТИ
(лат., той, що входить до спілки, об'єднання) 1. У феодально-кріпосницькій Польщі учасники конфедерацій. 2. Держави, що входять до складу …
КОНФЕДЕРАТКА
конфедератка; ж. (пол.) польська національна шапочка з чотирикутним верхом.
КОНФЕДЕРАЦІЯ
конфедерація; ж. (лат., спілка, об'єднання) 1. Об'єднання, союз самостійних незалежних держав, створений для досягнення політичних або військових …
КОНФЕКЦІОН
конфекціон; ч. (нім., від лат., виготовлення) 1. Готовий одяг; торгівля готовим одягом. 2. Магазин або відділ готового жіночого одягу та білизни, …
КОНФЕРАНС
конферанс; ч. (фр., доповідь, бесіда) виступ на сцені, пов'язаний із веденням програми естрадної вистави, концерту тощо, а також текст такого …
КОНФЕРАНСЬЄ
конферансьє; ч. або ж. (фр., доповідач) артист чи артистка, що оголошує номери програми під час естрадної вистави, концерту тощо і розважає …
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
конференц-зал; ч. (лат.) зал для врочистих зборів, нарад, конференцій і т. ін.
КОНФЕРЕНЦІЯ
конференція; ж. (лат., від збираю в одне місце) збори, нарада представників яких-небудь держав, політичних громадський і т. ін. організацій для …
КОНФЕСІЙНИЙ
конфесійний (лат.) який стосується віросповідання, релігії; релігійний, духовний.
КОНФЕСІОНАЛЬНИЙ
конфесіональний (лат., віросповідний) церковний; К-і школи - школи, що виникли в період раннього середньовіччя в Західній Європі і були на …
КОНФЕТТІ
(іт., від лат., виготовлений) різноколірні маленькі кружальця з паперу, якими обсипають заради забави на балах і маскарадах.
КОНФЛІКТ
конфлікт; ч. (лат., зіткнення) зіткнення протилежних інтересів, поглядів; гостра суперечка; крайнє загострення суперечностей, що призводить до …
КОНФОКАЛЬНИЙ
конфокальний (кон... і фокус) той, що має спільний фокус (напр., орбіти планет є конфокальні криві).
КОНФОРМІЗМ
конформізм; ч. (лат., подібний, відповідний) 1. Пасивне, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючих …
КОНФОРМНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
(рівнокутне відображення) відображення однієї поверхні на іншу, при якому зберігаються кути між усіма напрямами.
КОНФОРМНИЙ
конформний (лат., подібний, відповідний) - конформне відображення
КОНФРОНТАЦІЯ
конфронтація; ж. (кон... і фронт) 1. юр. Очна ставка із свідками протилежної сторони. 2. перен. Становище, коли якісь особи або держави опиняються …
КОНФУЗ
конфуз; ч. (лат., зніяковілий) 1. Зніяковілість, соромливість, невправність, неприємне, незручне становище. 2. Стан ніяковості, сорому; замішання, …
КОНФУЦІАНСТВО
конфуціанство; с. 1. Етико-політичне вчення давньокитайського мислителя 6 ст. до н. е. Кун Фу-цзи (Конфуція). Головним у вченні Конфуція є поняття …
КОНХІЛІОЛОГІЯ
конхіліологія; ж. (гр., черепашка і ...логія) розділ зоології, що вивчає раковини сучасних і вимерлих молюсків, плечоногих та інших тварин; …
КОНХІОЛОГІЯ
конхіологія; ж. (гр., черепашка і ...логія) розділ зоології, що вивчає раковини сучасних і вимерлих молюсків, плечоногих та інших тварин; …
КОНХА
конха; ж. (гр., черепашка) півкупол для перекриття півциліндричних частин (апсид, ніш) будівлі.
КОНХОЇДА
конхоїда; ж. (гр., черепашка і ...оїд) плоска крива, одержана при збільшенні або зменшенні радіус-вектора кожної точки даної кривої на один і той …
КОНЦЕНТРАТ
концентрат; ч. (кон... і лат., середина) 1. Продукт з високим вмістом корисних речовин; продукт збагачення корисних копалин. 2. К. харчові - …
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР
спеціальне місце з найжорстокішим режимом для ізоляції та репресування небажаних для правлячих кіл осіб.
КОНЦЕНТРАЦІЯ
концентрація; ж. (кон... і лат., середина) 1. Зосередження, скупчення чогось в одному місці або навколо одного центра, згущення. - концентрація …
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
процес укрупнення виробництва, зосередження його на великих підприємствах.
КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ
збільшення розмірів капіталу нагромадженням його, тобто перетворенням частини додаткової вартості на капітал;
КОНЦЕНТРИ
(кон... і центр) кола, які мають спільний центр, але різні радіуси.
КОНЦЕНТРИЗМ
концентризм; ч. (кон... і лат., середина) педагогічний принцип шкільного навчання, що передбачає необхідність повертатися до раніше вивченого …
КОНЦЕНТРИЧНИЙ
концентричний (кон... і лат., середина) 1. Той, що має спільний центр з чим-небудь; концентричні кола - кола зі спільним центром. 2. Той, що …
КОНЦЕНТРОВАНИЙ
концентрований (кон... і лат., середина) той, що не має побічних домішок, відібраний, ущільнений; концентровані корми - корми (напр., зерна …
КОНЦЕНТРУВАТИ
концентрувати (кон... і лат., середина) 1. Збирати в одному місці. 2. Згущувати (напр., концентрувати розчин). 3. Збагачувати (руду).
КОНЦЕПТ
концепт; ч. (лат., думка, поняття) 1. В логіці - смисл знака (імені). 2. філос. Формулювання, загальне поняття, думка. 3. Вигадка, фантазія.
КОНЦЕПТУАЛІЗМ
концептуалізм; ч. (лат., думка, поняття) напрям у середньовічному номіналізмі, представники якого доводили, що загальні поняття не існують поза …
КОНЦЕПЦІЯ
концепція; ж. (лат., сприйняття) 1. Система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основоположна ідея теорії, …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.