Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Л (515)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
ЛІПІДИ
(гр., жир) група органічних речовин, до якої належать жири і жироподібні речовини. Входять до складу всіх живих клітин. Застосовують у медицині, …
ЛІПАЗА
ліпаза; ж. (гр., жир) фермент, який міститься у тваринних та рослинних організмах і забезпечує гідроліз і синтез жирів. Містяться в рослинних і …
ЛІПАРИТ
ліпарит; ч. магматична гірська порода, що складається переважно з санідину, плагіоклазу, кварцу та кремнекислоти. Виливний аналог граніту. Від назви …
ЛІПОЇДИ
(гр., жир і ...оїд) група жироподібних речовин рослинного і тваринного походження; складні ліпіди. Містяться в усіх клітинах. Л., що мають у своєму …
ЛІПОКАЇН
(гр., жир і спалюю) препарат, який одержують з підшлункової залози забійної худоби. Містить сполуки, які змінюють синтез жирів і жироподібних …
ЛІПОМА
ліпома; ж. (гр., жир і. ...ома) доброякісна пухлина , що розвивається з жирової тканини. Інша назва - жировик.
ЛІПООКСИГЕНАЗА
(гр., жир і оксиген, оксидази) фермент класу оксидоредуктаз, окислює ненасичені жирні кислоти до перекисів; ліпооксидаза.
ЛІПООКСИДАЗА
(гр., жир і оксиген, оксидази) фермент класу оксидоредуктаз, окислює ненасичені жирні кислоти до перекисів.
ЛІПОПРОТЕЇДИ
(гр., жир і протеїди) складні білки, що утворюються з простих білків та ліпідів. Містяться в клітинах тваринних та деяких рослинних організмів.
ЛІПОТРАТ
те саме, що й ліпокаїн. Див. також: ліпокаїн
ЛІПОФУСЦИН
(гр., жир і лат., темний, непрозорий, тьмяний) жовто-коричвевий пігмент, що являє собою ліпопротеїд і утворюється при окисленні в організмі …
ЛІРА
ліра; ж. (1) (гр.) 1. Старогрецький струнно-щипковий музичний інструмент. Складалась Л. з корпуса (резонатора) з мембраною і двох вигнутих стойок …
ЛІРИЗМ
ліризм; ч. (гр.) 1. Наявність у творах літератури та мистецтва підвищеної емоційності, щиросердності, схвильованості; пройнятість певним …
ЛІРИК
лірик; ч. (гр.) 1. Автор ліричних творів. 2. перен. Особа з нахилом до мрійливих, роздумливих настроїв.
ЛІРИКА
лірика; ж. (гр.) 1. Один з трьох родів літератури (поряд з епосом і драмою), в якому з особливою виразністю виявляється емоційне ставлення автора …
ЛІРИЧНИЙ
ліричний (гр.) 1. Властивий ліриці; лірний. Який є об'єктом опису в ліриці. 2. перен. Емоційно-забарвлений, хвилюючий, чутливий, схильний до …
ЛІСЕЛЬ
лісель; ч. (гол.) додаткові вітрила, що їх піднімають при слабкому вітрі на додаток до основних прямих парусів для збільшення їх площі.
ЛІТІЙ
літій; ч. (гр., камінь) хімічний елемент, символ Li, ат. н, 3; сріблясто-білий легкий лужний метал. Застосовують у термоядерних реакціях, у …
ЛІТІЯ
літія; ж. (гр.) різновид короткого богослужіння.
ЛІТАКІНОСКОП
(гр., зн. в. літа - полотно, рухаю і ...скоп) прилад для розглядування й монтажу кінострічок; літаскоп.
ЛІТАНІЯ
літанія; ж. (лат., гр., благання) 1. В католицизмі вид молитов, що їх читають або співають під час урочистих релігійних процесій. 2. перен. …
ЛІТАСКОП
(гр., зн. в. літа - полотно, рухаю і ...скоп) прилад для розглядування й монтажу кінострічок.
ЛІТЕР
літер; ч. (лат., літера) документ на право пільгового або безплатного проїзду людей, перевезення вантажів. Назва пов'язана з позначенням таких …
ЛІТЕРА
літера; ж. (лат.) 1. Письмовий знак, що позначає звук або сполучення звуків мови; буква, ієрогліф. Металевий брусочок з випуклим зображенням цього …
ЛІТЕРАЛЬНИЙ
літеральний (лат., літера) буквальний.
ЛІТЕРАТОР
літератор; ч. (лат., філолог, мовознавець) письменник.
ЛІТЕРАТУРА
література; ж. (лат., написане, рукопис, від літера) 1. Уся сукупність наукових, художніх і т. ін. творів того чи іншого народу, періоду або всього …
ЛІТЕРАТУРНА КОНВЕНЦІЯ
договір між державами про взаємний захист авторських прав.
ЛІТЕРАТУРНИЙ
літературний той, що стосується літератури й відповідає її ідейно-художнім вимогам; - літературний фонд - літературна конвенція
ЛІТЕРАТУРНИЙ ФОНД
(літфонд) організація літераторів для подання її членам матеріальної допомоги
ЛІТО...
(гр., камінь) у складних словах відповідає поняттям "камінь", "гірська порода", "твердий".
ЛІТОГЕНЕЗ
літогенез; ч. (літо... і ...генез) сукупність процесів утворення осадів й осадочних гірських порід.
ЛІТОГЛІФІКА
(літо... і гр., вирізьблюю) різьблення на камені.
ЛІТОГРАФІЯ
літографія; ж. (літо... і ...графія) 1. Різновид плоского друку, за яким друкування здійснюється з літографського каменю, цинку, алюмінію. 2. Вид …
ЛІТОЛОГІЯ
літологія; ж. (літо... і ...логія) розділ петрографії, що вивчає осадочні гірські породи, їхні склад, структуру, властивості, практичне …
ЛІТОПОН
біла мінеральна фарба, суміш сірчистого цинку й сірчанокислого барію. Використовують також при виготовленні пластмас, гуми.
ЛІТОРАЛЬ
літораль; ж. (лат., прибережний) узбережна зона морського дна, що осушується під час відпливу.
ЛІТОРАЛЬНИЙ
літоральний (лат., від узбережжя) прибережний, береговий; Л-а зона - зона морського дна, що осушується під час відпливу (глибина від 40-50 м до 200 …
ЛІТОСИДЕРИТИ
(літо... і сидерит) кам'яно-залізні метеорити, основна маса яких являє собою начебто губку з нікелистого заліза, порожнини якої заповнені …
ЛІТОСФЕРА
літосфера; ж. (літо... і сфера) верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі).
ЛІТОТА
літота; ж. (гр.) один із засобів підкреслення виразності мови, побудований головним чином на применшенні якої-небудь ознаки предмета, протилежне - …
ЛІТОТЕС
(гр., простота) вид метонімії: зворот мови, протилежний перебільшенню (гіперболі); заміна будь-якого виразу іншим, рівнозначним, але у формі …
ЛІТОТОКС
(гр., камінь і лат., складаю) один з типів розмножувальних (фотоскладальних) машин для багаторазового фотографування зображень невеликого формату.
ЛІТОТРИПСІЯ
літотрипсія; ж. (літо... і гр., розтирання) каменедроблення; операція подрібнення каменів у сечовому міхурі за допомогою спеціальних інструментів.
ЛІТОТРИПТОР
літотриптор; ч. (літо... і гр., розтираю) щипці для подрібнення каменів у сечовому міхурі. Інша назва - каменедробильник.
ЛІТОФІТИ
(літо... і ...фіти) рослини, що ростуть на скелях і каменях (мохи, лишайники, деякі види синьо-зелених водоростей тощо).
ЛІТОФАНІЯ
літофанія; ж. (літо... і гр., ясний, прозорий) 1. Декоративно-ужиткові вироби з обпаленого неглазурованого фарфору, малюнки на яких видно при …
ЛІТОХРИЗОГРАФІЯ
(літо..., гр., золото і ...графія) літографське друкування бронзовою фарбою.
ЛІТР
літр; ч. (фр., гр., літра) одиниця об'єму рідин і сипких тіл у метричній системі мір. 1 л дорівнює 1 дм3.
ЛІТРА
палітра; ж. (гр.) основна одиниця візантійської монетної ваги (дорівнювала 327,45 г).

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.