Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Л (515)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
ЛОБЗИК
лобзик; ч. (нім.) ручний інструмент у вигляді рамки із затискачами на кінцях для вузької тонкої пилки, який використовується для узорного …
ЛОВЕЛАС
ловелас; ч. (англ.) 1. Персонаж роману англійського шисьменника С. Річардсона "Клариса Гарло". 2. перен. Спокусник, залицяльник, гульвіса, баламут.
ЛОВЕРДЕК
ловердек; ч. (англ.) нижня палуба.
ЛОГІКА
логіка; ж. (гр., проза; наука про умовивід) 1. Наука про закони, форми та прийоми людського мислення, застосування яких у процесі міркування й …
ЛОГІСТИКА
логістика; ж. (гр., майстерність лічби) 1. Те саме, що й математична логіка. 2. Ідеалістичний напрям філософії математики, який намагається …
ЛОГІЧНИЙ
ларингологічний (гр.) 1. Той, що стосується логіки, заснований на законах логіки. 2. Необхідний, закономірний. 3. Л. атомізм - ідеалістичне …
ЛОГАЕДИ
логаеди; мн. (гр., від слово і спів, сказання) вірші античних часів, що складалися з різнометричних строф - з дактилів, хореїв, ямбів тощо. …
ЛОГАРИФМ
логарифм; ч. (лат., гр., тут - відношення і число) показник степеня, до якого потрібно піднести число-основу, щоб одержати дане число; логаритм.
ЛОГАРИФМІЧНИЙ
логарифмічний мат. той, що стосується логарифмів. Л-а лінійка - прилад для швидкого виконання обчислень (множення, ділення, добування кореня тощо); …
ЛОГАРИФМУВАННЯ
логарифмування; с. математична операція знаходження логарифмів.
ЛОГЕР
логер; ч. (нім.) невелике дво- або трищоглове вітрильне судно з рейовим оснащенням.
ЛОГО...
(гр., слово) у складних словах відповідає поняттям "слово", "мова", "мовлення".
ЛОГОГРАМА
логограма; ж. (лого... і ...грама) скорочення; еліптична (скорочена) форма мови, необхідна в деяких ситуаціях спілкування (телеграма, військова …
ЛОГОГРАФИ
(гр.) автори перших давньогрецьких писань історичного характеру - попередників історичних праць. Обробляли місцеві усні перекази, легенди, хроніки …
ЛОГОГРИФ
логогриф; ч. (лого... і гр., сітка, загадка) вид шаради - загадки, в якій задумане слово може мати різні значення після перестановки або опущення …
ЛОГОМЕТР
логометр; ч. (гр., тут - відношення і ...метр) механізм приладів, якими вимірюють відношення величин двох електричних струмів.
ЛОГОНЕВРОЗ
логоневроз; ч. (лого.. . і невроз) розлад мовної функції людини (переважно дітей), що настає внаслідок невротичного стану особи.
ЛОГОПАТІЯ
логопатія; ж. (лого... і ...патія) вада мови внаслідок ушкодження апарату мовлення, а також центральної нервової системи або затримки розвитку мови.
ЛОГОПАТОЛОГІЯ
(лого... і патологія) розлад мови.
ЛОГОПЕДІЯ
логопедія; ж. (лого... і ...педія) наука, що вивчає недоліки вимови, а також розробляє методи і вправи для запобігання та лікування їх.
ЛОГОТИПІЯ
логотипія; ж. (лого... і ...типія) поліг. набір цілими найчастіше застосовуваними складами літер, відлитими на одній ніжці.
ЛОГОТИПИ
(лого... і ...тип) поліграфічні набірні літери з найуживанішими складами й словами.
ЛОГОФЕТ
логофет; ч. (гр., той, що встановлює рахунок) іст. у Візантії назва деяких вищих державних урядовців, що відали фінансами, поштою, зовнішньою …
ЛОГОФЕТ ВЕЛИКИЙ
іст. найвищий придворний боярський чин у Молдавській державі 14 - 19 ст.
ЛОДЖІЯ
лоджія; ж. (іт.) 1. Приміщення в будинку, відкрите з фасадного боку й огороджене парапетом або граткою. 2. В італійській архітектурі - окрема …
ЛОЖА
ложа; ж. (фр.) 1. Місця для глядачів у театральному залі (навколо партеру й на ярусах), відокремлені перегородками. 2. Таємне товариство і місце …
ЛОЖЕМЕНТ
ложемент; ч. (фр., приміщення) 1. Профільований (схожий на півкруглий виріз) пристрій для кріплення космічних апаратів або їхніх частин на …
ЛОЗУНГ
лозунг; ч. (нім., заклик) 1. Заклик, у якому чітко, стисло виражено провідну ідею, завдання або вимогу політичної, громадської організації. 2. В …
ЛОКАЛІЗАЦІЯ
локалізація; ж. (фр. від лат. - місцевий) обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами; обмежене поширення …
ЛОКАЛІЗУВАТИ
локалізувати (фр., від лат., місцевий) не допускати поширення чого-небудь далі визначеного місця.
ЛОКАЛЬНИЙ
локальний (лат., від місце) місцевий, той, що не виходить за визначені межі; Л-а війна - війна, обмежена порівняно вузькими рамками якого-небудь …
ЛОКАТИВ
локатив; ч. (лат.) місцевий відмінок. Див. також: аблатив, акузатив, вокатив, датив, елатив, ергатив, номінатив, партітив
ЛОКАТОР
локатор; ч. (лат., уміщую) пристрій, яким визначають місце, де перебувають літак, судно чи інший об'єкт, за допомогою відбитих від них або …
ЛОКАУТ
локаут; ч. (англ., букв. - зачиняти двері перед кимось) закриття підприємств і масове звільнення робітників з виробництва.
ЛОКАЦІЯ
локація; ж. (лат., розміщення, розподіл, від розміщую) виявлення об'єкта розвідування і визначення його місцеположення.
ЛОКАЯТА
локаята; ж. (санскр.) те саме, що й чарвака. Див. також: чарвака
ЛОКВА
(кит.) вічнозелена деревна рослина родини розових. Має кисло-солодкі їстівні плоди. Інша назва - японська мушмула.
ЛОКО
локо; с. (лат., на місці) 1. Ціна товару, визначена за місцем перебування його (без урахування доставки). 2. Операція з іноземною валютою або …
ЛОКОМОБІЛЬ
локомобіль; ч. (фр., від лат., місце і рухомий) пересувний або стаціонарний паросиловий агрегат, в якому об'єднано паровий котел, парову машину й …
ЛОКОМОТИВ
локомотив; ч. (фр., від лат., місце і рух) самохідна машина, що рухається по рейкових коліях, пересуваючи поїзди або окремі вагони.
ЛОКОМОЦІЯ
локомоція; ж. (лат., місце і рух) сукупність рухів, за допомогою яких людина й тварини переміщуються в просторі.
ЛОКСОДРОМІЯ
локсодромія; ж. (гр., косий і біг; шлях) лінія, що лежить на якійсь поверхні обертання (напр., поверхні земної кулі) і перетинає всі меридіани цієї …
ЛОКУС
локус; ч. (лат., місце) 1. Місцезнаходження чого-небудь (напр., Л. некрозу). 2. Л. хромосоми - ділянка хромосоми, в якій міститься певний …
ЛОЛАРДИ
(англ., від гол., той, що мимрить молитви, псалми) в Англії, Нідерландах, Німеччині учасники антикатолицького селянсько-плебейського руху 14 - 15 …
ЛОМАС
ломас; ч. (ісп., букв. - пагорби) тип пустельної рослинності в Південній Америці на узбережжі Тихого океану. Взимку використовують як пасовиська.
ЛОМБАРД
ломбард; ч. (іт.) кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей; приймає також (за плату) на зберігання …
ЛОНГЕТ
лонгет; ч. (фр., букв. - видовжений) пов'язка з гіпсу, яка забезпечує нерухомість зламаних кісток кінцівок.
ЛОНЖА
лонжа; ж. (фр., аркан, мотузок) 1. Довгий мотузок, на якому запускають по колу авіамоделі. 2. Канат, прикріплюваний акробатами, для безпеки при …
ЛОНЖЕРОН
лонжерон; ч. (фр., від проходити вздовж) 1. Балка, що проходить уздовж крила літака і надає йому міцності. 2. Поздовжня балка рами автомобіля.
ЛОРІ
лорі; ч. (1) (англ., від лат., блідо-жовтий) рід напівмавп родини лорисових. Живуть у тропічних лісах Південно-Східної Азії. (2) (англ., з …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.