Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (1182)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
МЕРТЕЛЬ
мертель; ч. (нім.) суміш піску і паленого вапна. Застосовують для скріплення цегли під час укладання.
МЕСІАНІЗМ
месіанізм; ч. (євр.) 1. Вчення про пришестя на землю рятівника - Месії, що виконує волю Божу. 2. Вчення про особливу, дуже важливу роль певного …
МЕСІАНСТВО
месіанство; с. (євр.) 1. Вчення про пришестя на землю рятівника - Месії, що виконує волю Божу. 2. Вчення про особливу, дуже важливу роль певного …
МЕСІЯ
месія; ч. (давньоєвр., помазаник) в ряді релігійних учень (передусім в іудаїзмі та християнстві) посланець Божий, рятівник, що буде посланий богом …
МЕСА
меса; ж. (фр., з лат., від посилаю) 1. Церковна відправа у католиків. 2. Багатоголосий циклічний хоровий твір на текст такої відправи, як правило, …
МЕСИДОР
(фр., від лат., жнива і гр., дарунок) десятий місяць року (з 19 - 20 червня до 18 - 19 липня) за французьким революційним календарем, прийнятим …
МЕССАЛІНА
(лат.) 1. Дружина римського імператора Клавдія, відома своїм розгульним життям. 2. перен. Розбещена жінка.
МЕСУР
(нім.) прилад для вимірювання малих деформацій при випробуванні матеріалів.
МЕТІОНІН
метіонін; ч. (ме(тил)і гр., сірка) сірковмісна амінокислота. Входить до складу тваринних і рослинних білків. Див. також: амінокислоти
МЕТА
мета; ж. (іт., половина) угода, що передбачає поділ витрат і риск навпіл.
МЕТА...
(гр.) префікс, що означає проміжне становище, рух у просторі або часі, зміну, перетворення, переміщення, звільнення від чогось.
МЕТАБІОЗ
метабіоз; ч. (мета... та ...біоз) форма взаємовідношень між мікроорганізмами, коли одні з них підготовляють умови, потрібні для наступної дії інших …
МЕТАБОЛІЗМ
метаболізм; ч. (гр., зміна, перетворення) перетворення речовин і енергії, які становлять основу життєдіяльності організмів.
МЕТАБОЛІТИ
(гр., зміна) речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин. М. називають також усі речовини, які входять до складу організму, якщо …
МЕТАБОЛІЯ
метаболія; ж. (гр., зміна) те саме що й метаморфоз.
МЕТАГАЛАКТИКА
метагалактика; ж. (мета... і галактика) гігантська космічна система, до якої входить уся сукупність галактик, що їх можна спостерігати і вивчати за …
МЕТАГЕНЕЗ
метагенез; ч. (мета... і ...генез) закономірна зміна у деяких організмів двох поколінь, з яких одне розмножується статевим шляхом, друге - …
МЕТАЗОА
метазоа; с. (мета... і гр., тварина) загальна назва всіх багатоклітинних тварин.
МЕТАКІНЕЗ
(мета... і ...кінез) період поділу клітини, під час якого відбувається переміщення хромосом у площину екватора клітини.
МЕТАЛ
метал; ч. (лат., з гр., від видобуваю з землі, викопую) хімічно проста речовина або сплав, ознаками якої є висока міцність, ковкість, хороша …
МЕТАЛІЗАЦІЯ
металізація; ж. (метал) нанесення металевого покриття на поверхню виробів.
МЕТАЛІМНІОН
(мета... і гр., озерце) шар води у водоймах, у межах якого температура влітку різко знижується зі збільшенням глибини; зона поділу поверхневих і …
МЕТАЛОЇДИ
(метал і ...оїд) прості речовини неметалевого характеру - неметали.
МЕТАЛОІЗОЛ
металоізол; ч. (метал та ізол(яція)) водонепроникний матеріал, тонка металева фольга, вкрита з обох боків шаром бітуму.
МЕТАЛОГІКА
металогіка; ж. (мета... і логіка) теорія, що досліджує системи й поняття сучасної формальної логіки.
МЕТАЛОГЕНІЯ
металогенія; ж. (метал і ...генія) розділ геології, що вивчає закономірності розподілу рудних родовищ у зв'язку із загальним геологічним розвитком …
МЕТАЛОГРАФІЯ
металографія; ж. (метал і ...графія) 1. Наука про будову й фізичні властивості металів і сплавів; галузь металознавства. 2. Друкування з металевих …
МЕТАЛОКЕРАМІКА
металокераміка; ж. (гр.) 1. Галузь металургії, що виготовляє порошки металів і неметалів, а також вироби з них; порошкова металургія. 2. Метод …
МЕТАЛООПТИКА
металооптика; ж. (метал і оптика) розділ оптики, де вивчають оптичні властивості металів, зокрема вимірювання оптичних констант металів і …
МЕТАЛОПЛАСТ
металопласт; ч. (метал і пласт(маса)) біматеріал, що являє собою металевий лист з полімерним покриттям. Застосовують для виготовлення резервуарів, …
МЕТАЛОТЕРМІЯ
металотермія; ж. (метал і ...термія) одержання металів (і сплавів) відновленням (виділенням) їх з якихось сполук іншими металами (відновниками), що …
МЕТАЛОФІЗИКА
металофізика; ж. (метал і фізика) розділ фізики, в якому вивчають природу, будову та фізичні властивості металів і сплавів, а також процеси при …
МЕТАЛОФОН
металофон; ч. (метал і ...фон) музичний інструмент, в якому джерелом звуку є підібрані в лад металеві платівки, а звук виникав під ударами …
МЕТАЛУРГІЯ
металургія; ж. (гр., рудник, копальня) 1. Галузь важкої промисловості, що займається добуванням металів з руд та їх первинною обробкою. 2. Наука …
МЕТАМАТЕМАТИКА
(мета... і математика) наука, що вивчає формалізовані математичні теорії.
МЕТАМЕРІЯ
метамерія; ж. (мета... і ...мерія) 1. Тип будови тіла тварини чи органів рослин, при якому воно розчленовано на подібні між собою частинки - …
МЕТАМОРФІЗМ
метаморфізм; ч. (мета... і ...морфізм) перетворення гірських порід від дії внутрішніх процесів у земній корі (тепла, високого тиску, хімічно …
МЕТАМОРФОЗА
метаморфоза; ж. (гр., перетворення) 1. Перетворення однієї форми на іншу, видозмінення чогось, що супроводжується набуттям нових функцій, іншого …
МЕТАН
метан; ч. (фр., гр., вино, брага) болотний або рудниковий газ; найпростіша органічна сполука вуглецю з воднем; болотяний або рудниковий газ. …
МЕТАН-АНАЛІЗАТОР
прилад, яким визначають (аналізують) вміст метану в атмосфері.
МЕТАНЕФРИДІЇ
(мета... і гр., нирка) різні за походженням органи виділення у безхребетних тварин.
МЕТАНЕФРОС
(мета... і гр., нирка) парний орган видільної системи у плазунів, птахів, ссавців і людини. те саме, що й нирка. Інша назва - вторинна нирка.
МЕТАНОЛ
метанол; ч. (метан і (алког)оль) те саме, що й метиловий спирт.
МЕТАНТАНК
метантанк; ч. (метан і англ., бак) резервуар для біологічної переробки (метанового зброджування) осаду, що утворюється при очищенні стічних вод.
МЕТАПЛАЗМА
метаплазма; ж. (мета... і плазма) складова частина цитоплазми. Здебільшого до М. належать внутрішньоклітинні нитчасті структурні елементи.
МЕТАСОМАТИЗМ
метасоматизм; ч. (мета., і гр., тіло) процес заміни одних мінералів гірської породи іншими зі зміною її хімічного складу при взаємодії цієї породи …
МЕТАСОМАТОЗ
метасоматоз; ч. (мета., і гр., тіло) процес заміни одних мінералів гірської породи іншими зі зміною її хімічного складу при взаємодії цієї породи з …
МЕТАСТАЗ
метастаз; ч. (гр., переміщення) 1. Перенесення певного патологічного матеріалу з ураженої частини організму на іншу, де й виникає відповідний …
МЕТАТЕЗА
метатеза; ж. (гр., переміщення, перестановка) перестановка приголосних звуків у середині слова (напр., талірка - тарілка).
МЕТАТЕОРІЯ
метатеорія; ж. (мета... і теорія) логічна теорія, яка вивчає закономірність якоїсь іншої теорії (напр., металогіка).

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.