Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (1182)

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
МЕГАЛОЦЕФАЛІЯ
мегалоцефалія; ж. (мегало... і ...цефалія) великоголовість, аномальні розміри голови при нормальних розмірах інших частин тіла. У людини …
МЕГАНТРОП
мегантроп; ч. (гр., велика людина) викопна людиноподібна мавпа близька до парантропа. Залишки М. знайдено у Східній Африці і на острові Ява. Див. …
МЕГАПАРСЕК
мегапарсек; ч. (мега... і парсек) одиниця виміру астрономічних віддалей, дорівнює 106 парсеків.
МЕГАПОЛІС
(мега... і гр., місто) найбільша форма розселення, яка утворилася в результаті зрощування великої кількості сусідніх міських агломерацій, але не …
МЕГАРІ
(араб.) одногорбий верблюд; дромадер, мехарі.
МЕГАРЕЛЬЄФ
(мега... і рельєф) найбільші нерівності рельєфу земної поверхні (материкові виступи, океанічні западини, найбільші гірські системи. Інші назви - …
МЕГАСКОП
мегаскоп; ч. (мега... і ...скоп) 1. Оптичний інструмент для розглядання дрібного коштовного каміння. 2. заст. те саме, що й епіскоп.
МЕГАСПОРА
мегаспора; ж. (мега... і спори) велика спора в різноспорових вищих рослин. Інша назва - макроспора.
МЕГАТАЙП
мегатайп; ч. (мега... і англ., відбиток) електронна машина для одержання фотонабору шрифтами кеглів від 6 до 144 пунктів.
МЕГАТЕРІЙ
мегатерій; ч. (мега... і ...терій) викопний ссавець, величезний наземний лінивець. Залишки М. знайдено у відкладах неогену.
МЕГАТОННА
мегатонна; ж. (мега... і тонна) умовна одиниця потужності ядерного заряду, яка відповідає потужності вибуху в один мільйон тонн …
МЕГАФОН
мегафон; ч. (мега... і ...фон) пристрій для підсилення звуку голосу. М. у вигляді рупора концентрує звук у потрібному напрямі. Електроакустичний М. …
МЕГАЦИКЛ
мегацикл; ч. (мега... і цикл) мільйон циклів.
МЕГЕРА
мегера; ж. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології - одна з трьох богинь помсти. 2. перен. Зла, сварлива жінка; фурія, яга.
МЕГОМ
мегом; ч. (мега... і ом) одиниця електричного опору, дорівнює 106 омів.
МЕГОММЕТР
мегомметр; ч. (мегом і ...метр) прилад для вимірювання великих опорів у мегомах, напр., опору ізоляції кабелів.
МЕДЄ
(угор.) керівний виборний орган в Угорщині.
МЕДІЄВІСТ
медієвіст; ч. (фр., від лат., середній вік) історик, що вивчає середньовіччя.
МЕДІЄВІСТИКА
медієвістика; ж. (фр.) розділ історичної науки, предметом вивчення якого є історія Західної Європи середніх віків, а також взагалі Середньовіччя як …
МЕДІЄВАЛЬ
медієваль; ч. (фр., середньовічний) друкарський шрифт, схожий за малюнком на середньовічні латинські шрифти.
МЕДІАЛЬНИЙ
медіальний (лат.) серединний, розміщений ближче до серединної площини тіла людини або тварини (пор. латеральний).
МЕДІАНА
медіана; ж. (лат., букв. - середня) 1. У геометрії - пряма лінія, проведена між вершиною кута трикутника та серединою протилежної сторони. 2. У …
МЕДІАНТА
медіанта; ж. (лат., поділяючий навпіл) муз. третій і шостий ступені діатонічної гами.
МЕДІАТОР
медіатор; ч. (1) (лат.) 1. Посередник у дипломатичних відносинах, торговельних угодах. 2. Специфічна хімічна речовина, що бере участь у передачі …
МЕДІАТОРИ
(лат., посередник) переносники нервового збудження в організмі, високоактивні хімічні речовини, що утворюються в нервовій тканині. До М. належать …
МЕДІАЦІЯ
медіація; ж. (лат., посередництво) міжнародне посередництво, мирний спосіб розв'язання міжнародних конфліктів за допомогою держави, яка не бере …
МЕДІУМ
медіум; ч. (1) (лат., середина, щось проміжне) за уявленнями спіритів, особа, нібито здатна сприймати явища із світу духів і бути за посередника …
МЕДАЛЬ
медаль; ж. (фр., з іт., від лат., метал) 1. Знак переважно у вигляді круглої металевої пластинки з рельєфним написом і зображенням, що встановлює …
МЕДАЛЬЄР
медальєр; ч. (фр., з іт.) гравер, який виготовляє штампи медалей, печаток тощо.
МЕДАЛЬЙОН
медальйон; ч. (фр., з іт., букв. - велика медаль) 1. Ювелірна прикраса у вигляді невеликого плескатого футляра, в якому вміщують портрет і носять …
МЕДЕЯ
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології чаклунка, жінка аргонавта Язона, яка люто помстилася чоловікові за його невірність. 2. перен. Ревнива й …
МЕДЖИДІЄ
старовинна турецька срібна монета, дорівнює 100 піастрам.
МЕДЖЛІС
меджліс; ч. (араб., збори, рада) 1. Парламент у Туреччині. 2. Нижня палата парламенту в Ірані. 3. Народний М. - парламент у Мальдівській …
МЕДИНАЛ
мединал; ч. лікарський препарат; снотворний і заспокійливий засіб. Інша назва - веронал-натрій.
МЕДИТАТИВНА ЛІРИКА
(лат., задумливий, замислений) вид лірики, що має характер розмірковування, роздумування, замисленості, авторських вагань.
МЕДИТАЦІЯ
медитація; ж. (лат., від роздумую) 1. Роздум, споглядання, самозаглиблення. 2. Форма філософської лірики, в якій поет висловлює свої роздуми над …
МЕДИЦИНА
медицина; ж. (лат., наука лікувати) 1. Система наукової і практичної діяльності, спрямована на зміцнення та охорону здоров'я людини, продовження її …
МЕДИЦИНБОЛ
(англ., букв. - лікувальний м'яч) шкіряний м'яч з м'якою набивкою для вправ з поштовхів і кидання.
МЕДРЕСЕ
медресе; с. (араб., мадраса - давати уроки; місце, де дають уроки) середня й вища релігійна школа у мусульман у країнах Близького й Середнього …
МЕДУЗА
медуза; ж. (гр.) 1. В давньогрецькій міфології одна з трьох жінок-страховшц зі зміями на голові замість волосся, погляд якої обертав усе живе у …
МЕДУЛЯРНИЙ
медулярний (лат., від кістковий мозок) мозковий; М-а пластинка - зачаток нервової системи хребетних тварин і людини, який утворюється на ранній …
МЕДУЛЯРНИЙ РАК
злоякісна пухлина м'якої консистенції.
МЕЗ...
(гр., середній, серединний) у складних словах відповідає поняттям "середній", "помірна величина" або -"проміжне положення між двома явищами в часі …
МЕЗАЛЬЯНС
мезальянс; ч. (фр., букв. - непристойний союз) шлюб, нерівний з погляду соціального або майнового стану.
МЕЗЕНТЕРІЙ
мезентерій; ч. (гр.) складка очеревини, за допомогою якої внутрішньочеревинні органи прикріплюються до стінок черевної порожнини. Інша назва - …
МЕЗЕНХІМА
мезенхіма; ж. (мез... і ...енхіма) зародкова сполучна тканина більшості багатоклітинних тварин і людини. Заповнює проміжки між зародковими …
МЕЗО...
(гр., середній, серединний) у складних словах відповідає поняттям "середній", "помірна величина" або -"проміжне положення між двома явищами в часі …
МЕЗОАТОМ
мезоатом; ч. (мезон і атом) атом, у якому один з електронів атомної оболонки заміщений негативно зарядженим мюоном або мезоном. Найпростішим є М. …
МЕЗОГЛЕЯ
мезоглея; ж. (мезо... і гр., клей) драглистий прошарок між зовнішнім (ектодерма) і внутрішнім (ентодерма) шаром клітин, що вкривають тіло …
МЕЗОДЕРМА
мезодерма; ж. (мезо... і ...дерма) середній зародковий листок; властивий зародкам багатоклітинних тварин (крім губок та кишечнопорожнинних) і …

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.