Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (1182)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
МЕТАТРАНСЛЯТОР
(мета... і транслятор) у кібернетиці транслятор, орієнтований на клас вхідних мов цифрових обчислювальних машин.
МЕТАФІЗИКА
метафізика; ж. (гр., та після фізики) 1. Спосіб мислення, що розглядає предмети і явища поза їх зв'язком, відокремлено, незалежно один від …
МЕТАФІЗИЧНИЙ
метафізичний 1. Той, що грунтується на метафізиці, антидіалектичний. 2. перен. Умоглядний, малозрозумілий.
МЕТАФАЗА
метафаза; ж. (мета... і фаза) друга фаза, етап непрямого поділу клітин (мітозу). Див. також: мітоз
МЕТАФЛОЕМА
(мета... і флоема) провідна тканина молодих органів рослин; складова частина первинного лубу судинних пучків.
МЕТАФОРА
метафора; ж. (гр., переміщення, віддалення) художній засіб, що полягає у переносному вживанні слова чи виразу на основі аналогії, схожості або …
МЕТАФОС
метафос; ч. (мета... і фос(фор)) фосфорорганічний препарат, що його застосовують для боротьби з шкідливими комахами.
МЕТАФРАЗА
метафраза; ж. (гр., переклад, тлумачення) точно дослівна передача змісту поезії прозою (без додержання рими й ритму), підрядник або заготовка для …
МЕТАЦЕЙНЕРИТ
(мета... і цейнерит) мінерал, що відрізняється від цейнериту меншою кількістю води й оптичними властивостями. Радіоактивний.
МЕТАЦЕНТР
метацентр; ч. (мета... і центр) точка перетину прямовисної лінії, яка проходить через центр ваги, витісненої судном води, з площиною симетрії цього …
МЕТГЕМОГЛОБІН
метгемоглобін; ч. (мет(а)... і гемоглобін) продукт окислення гемоглобіну деякими отрутами (нітрати, нітрити, анілін тощо), іноді ліками при …
МЕТЕКИ
(гр., переселенці, чужоземці) в Стародавній Греції особисто вільні, але політично безправні й позбавлені права володіння нерухомим майном іноземці, …
МЕТЕМПСИХОЗ
метемпсихоз; ч. (гр., переселення душ) релігійно-містичне вчення про перехід душі померлого організму в інші організми (в новонароджену людину, …
МЕТЕО...
(гр.) перша частина складних слів, що означає "метеорологічний".
МЕТЕОР
метеор; ч. (гр., той, що перебуває зверху, в повітрі) 1. Явище спалаху в атмосфері, зумовлене залітанням у неї з космічного простору невеликих …
МЕТЕОРАКЕТА
метеоракета; ж. (метео... і ракета) літальний апарат для дослідження параметрів (температури, тиску) та фізичних процесів у верхніх шарах атмосфери.
МЕТЕОРИЗМ
метеоризм; ч. (гр., підняття) скупчення газів у травному тракті людини й тварин, спостерігається при шлунково-кишкових захворюваннях (напр., …
МЕТЕОРИТ
метеорит; ч. (гр., той, що перебуває вгорі, в повітрі) тіло космічного походження, що досягло поверхні Землі, не встигнувши повністю випаруватися …
МЕТЕОРИТИКА
метеоритика; ж. розділ астрономії, що вивчає метеорити.
МЕТЕОРОГРАФ
метеорограф; ч. (метеоро(логія) і ...граф) прилад для автоматичної реєстрації змін станів повітря. Звичайно являє собою поєднання барографа, …
МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ
метеорологічний пов'язаний з метеорологією: М-і елементи - характеристики стану повітря та атмосферних процесів (атмосферний тиск, температура й …
МЕТЕОРОЛОГІЯ
метеорологія; ж. (гр., міркування про небесні явища) 1. Наука, що вивчає земну атмосферу та процеси, що в нім відбуваються. 2. Вчення про зміни …
МЕТЕОСТАНЦІЯ
метеостанція; ж. (метео... і станція) установ, де провадить регулярні метеорологічні спостереження, потрібні для передбачення погоди, вивчення …
МЕТИЛ
метил; ч. (фр., від гр., вино, брага) одновалентний радикал , залишок метану, один з алкілів. Див. також: валентність 1, 2, алкіл, радикал (2), …
МЕТИЛАМІН
метиламін; ч. (метил і аміни) органічна сполука, газ з різким неприємним запахом. Застосовують при виготовленні фармацевтичних препаратів, деяких …
МЕТИЛБЕНЗОЛ
метилбензол; ч. (метил та бензол) толуол; органічна сполука, похідна від бензолу; безбарвна рідина з своєрідним запахом, отруйна. Застосовують для …
МЕТИЛВІОЛЕТ
метилвіолет; ч. (метил і фр., фіолетовий) органічний барвник, кристалічний порошок з зеленим металічним блиском. Застосовують для виготовлення …
МЕТИЛЕН
метилен; ч. (фр.) двовалентний радикал, залишок метану. Див. також: радикал (2), 2, метан
МЕТИЛЕНБЛАУ
метиленблау; ч. (метилен і нім., синій) органічна речовина, барвник, застосовують також у медицині як антисептичний засіб (при опіках, піодермії), …
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
метилметакрилат; ч. органічна сполука, метиловий ефір метакрилової (метилакрилової) кислоти; безбарвна прозора рідина. Застосовують у виробництві …
МЕТИЛОВИЙ
метиловий той, що містить метил; - метиловий спирт
МЕТИЛОВИЙ СПИРТ
деревний спирт, безбарвна, легкорухома, дуже отруйна рідина. Застосовують у виробництві формальдегіду, антифризів, деяких барвників, лаків тощо. …
МЕТИЛОРАНЖ
метилоранж; ч. (метил і фр., апельсиновий) органічний барвник. Водний розчин М. застосовують як індикатор, що набуває в кислому середовищі …
МЕТИЛТІОУРАЦИЛ
(метил, гр., сірка, сеча і лат., оцет) мед. лікарський препарат. Застосовують при лікуванні базедової хвороби, гіпертиреозу тощо.
МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН
метилтестостерон; ч. (метил і тестостерон) мед. лікарський препарат, синтетичний замінник чоловічого статевого гормона. Застосовують при …
МЕТИС
метис; ч. (фр., з ісп. від лат., змішаний) 1. Тварина або рослина, виведена схрещуванням різних видів чи типів організмів; гібрид. 2. Нащадок від …
МЕТОД
метод; ч. (гр., шлях дослідження, спосіб пізнання) 1. Спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; метода. 2. Прийом або система прийомів, …
МЕТОДИЗМ
методизм; ч. (метод) послідовність у роботі, навчанні, викладі чогось тощо.
МЕТОДИКА
методика; ж. (гр.) 1. Сукупність взаємопов'язаних способів і прийомів доцільного й ефективного проведення певної роботи. 2. Вчення про методи …
МЕТОДИСТИ
(англ.) члени протестантської секти, що виникла в англіканстві на початку 18 і наприкінці 19 ст. перетворилася на самостійну церковну організацію. …
МЕТОДИЧНИЙ
методичний (гр.) той, що діє згідно з правилами методики, пов'язаний або належить до неї.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
методологічний той, що стосується методології.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РЕЇЗМ
пропонує таку реконструкцію мови, щоб будь-який її вираз можна було перекласти іншим виразом, в якому б містилися тільки імена речей, але не було …
МЕТОДОЛОГІЯ
методологія; ж. (метод і ...логія) 1. Вчення про методи пізнання й перетворення світу. 2. Сукупність прийомів дослідження, що їх застосовують у …
МЕТОЛ
метол; ч. (мет(ил) і (амінофен)ол) органічна сполука, безбарвні кристали, легкорозчинні у воді. Застосовують у фотографії як проявник.
МЕТОНІМІЯ
метонімія; ж. (гр.) один з основних тропів у поетичній і звичайній мові, в основі якого лежить перенесення назви одного поняття на інше, що …
МЕТОПА
метопа; ж. (гр., чоло, фасад) архіт. прямокутна кам'яна плита, часто прикрашена рельєфними зображеннями, що входить у фриз доричного ордера.
МЕТР
ч. (1) (фр., гр., міра) 1. Одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. М. дорівнює довжині 1650763,73 хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, …
МЕТРАЖ
метраж; ч. (фр.) 1. Довжина чогось у метрах. 2. Розмір, площа чогось у квадратних метрах.
МЕТРАНПАЖ
метранпаж; ч. (фр., букв. - той, що вкладає в сторінку) старший складальник, що верстає полоси друкарського набору.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.