Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру М (1182)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
МІТЕЛЬШПІЛЬ
мітельшпіль; ч. (нім., середина гри) середня стадія шахової партії, коли основні сили обох сторін почали гру і розгортається безпосередня боротьба.
МІТЕЛЬШТРЕКЕР
(нім., від середня дистанція) бігун на середні дистанції.
МІТЕНКИ
(фр.) жіночі рукавички без пальців; напіврукавички.
МІТИНГ
мітинг; ч. (англ., від зустрічатися, збиратися) масові збори з приводу обговорення якихось злободенних питань, переважно політичних; віче, схід, …
МІТКАЛЬ
міткаль; ч. (перс., мітакалі) бавовняна тканина полотняного переплетення. Після обробки - ситець, мадаполам тощо.
МІТОЗ
мітоз; ч. (гр., нитка, тканина) складний (або непрямий) поділ клітин, найпоширеніший спосіб розмноження тваринних і рослинних клітин. Інша назва - …
МІТОХОНДРІЇ
(гр., нитка, тканина і зернятко) органоїди клітин рослин, тварин і людини, які забезпечують вироблення, нагромадження й розподіл енергії в клітинах. …
МІТРА
в давньоіранській і ведичній міфології бог сонця, чистоти й правди. Див. також: ведизм
МІТРАЇЗМ
мітраїзм; ч. релігійний культ бога Мітри, поширений в Малій Азії, а з 1 ст. до н. е. - в Римській імперії.
МІТРАЛЬЄЗА
мітральєза; ж. (фр., від картеч) старовинна багатоствольна вогнепальна зброя.
МІФ
міф; ч. (гр., слово, сказання) 1. Легенда, сказання про вірування давніх народів щодо походження Землі, Всесвіту, явищ природи, про богів, …
МІФІЧНИЙ
міфічний (гр.) пов'язаний з міфами; вигаданий, казковий.
МІФОЛОГІЯ
міфологія; ж. (гр., оповідь, переказ і ...логія) 1. Сукупність міфів того чи іншого народу. 2. Наука про міфи. Див. також: міф
МІЦЕЛІЙ
міцелій; ч. (гр., гриб) вегетативне тіло грибів, що складається з розгалужених найтонших ниток, або гіф. Інша назва - грибниця.
МІЦЕЛИ
(лат., від крихта) частинки в колоїдних системах, що складаються з нерозчинного в даному середовищі ядра дуже малих розмірів, оточеного …
МІЧМАН
мічман; ч. (англ., морський кадет) військове звання військовослужбовців надстрокової служби, до 1972 - вище старшинське звання у …
МА
ж. (сир.) міф. в міфології багатьох давніх народів Малої Азії богиня землі й родючості.
МАЇС
маїс; ч. (ісп.) однорічна зернова рослина родини злакових; важлива кормова та продовольча культура. Інша назва - кукурудза.
МААР
маар; ч. (нім., кратер згаслого вулкану) лійкоподібна або циліндрична западина на земній поверхні, утворена внаслідок вулканічних вивержень без …
МАВЗОЛЕЙ
мавзолей; ч. (гр.) монументальна поховальна споруда; усипальня, нагробок. Від назви гробниці карійського царя Мавсола в Галікарнасі (4 ст. до н. …
МАВРИ
(гр.) 1. Застаріла назва представників корінного населення історичної області в Північній Африці - Мавританії; мавретяни. 2. Після завоювання …
МАВРИТАНСЬКИЙ СТИЛЬ
архітектурний стиль, що його створили араби й маври в 7-15 ст. Характерні риси: підковоподібні арки, сталактитові прикраси, строкате ліплення й …
МАГ
маг; ч. (гр., з перс., магуш - чаклун) 1. У країнах Стародавнього Сходу - жрець, який виконував релігійні обряди і провіщай майбутнє. 2. Людина, …
МАГІСТР
магістр; ч. (лат., начальник, вчитель) 1. У Стародавньому Римі титул деяких службовців. 2. У Візантії високий придворний титул. 3. У Західній …
МАГІСТРАЛЬ
магістраль; ж. (лат., головний) 1. Головний напрям, основна лінія у шляхах сполучення. 2. Головний кабель або головна труба в системі електричної, …
МАГІСТРАНТ
магістрант; ч. (лат., від навчаю) особа, що склала екзамени на звання магістра, але не захистила магістерської дисертації.
МАГІСТРАТ
магістрат; ч. (лат.) 1. У Стародавньому Римі державна посада, представник влади. 2. В Литві, Польщі й Україні 15 - 19 ст. орган міського …
МАГІСТРАТУРА
магістратура; ж. (лат.) 1. У Стародавньому Римі - почесні державні посади і сукупність осіб, що їх посідали. 2. У сучасних країнах загальна назва …
МАГІЧНИЙ
магічний (гр.) 1.ТоЙ, що стосується магії. 2. Чудодійний, чарівний. 3. М-і ядра - атомні ядра, що містять 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 протонів або …
МАГІЯ
магія; ж. (гр., ворожба)
МАГАЗИН
магазин; ч. (гр.) 1. Приміщення для роздрібної торгівлі; крамниця. 2. Приміщення для зберігання запасів харчування, боєприпасів і т. ін.; комора, …
МАГАРАДЖА
магараджа; ч. (санскр., великий володар) титул князя високого рангу в Індії. Існував до ліквідації князівств (1956 р.).
МАГДЕБУРЗЬКИЙ
магдебурзький (нім.) Магдебурзьке право - феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що поширилося на ряд міст Німеччини, Польщі, Литви, …
МАГМА
магма; ж. (гр., густа мазь) природна розплавлена силікатна маса з домішкою летких речовин, що утворюється в глибинних зонах Землі. При охолодженні …
МАГНІЙ
магній; ч. (гр., магніт) хімічний елемент, символ Mg, ат. н. 12; легкий сріблясто-білий метал. Застосовують для виготовлення легких сплавів, …
МАГНІТ
магніт; ч. (гр., від магнесійський (камінь)) намагнічене тіло (здебільшого із сталі або спеціального сплаву), що утворює магнітне поле і має …
МАГНІТНА АНОМАЛІЯ
різке збільшення впливу земного магнетизму на будь-якій ділянці земної кори, зумовлене, як правило, заляганням у ній великих скупчень магнетитових і …
МАГНІТНИЙ
магнітний той, що стосується магніту і має властивості магніту; М-а антена - приймальна антена у вигляді дротової котушки на стрижневому осерді з …
МАГНІТНИЙ ЕКВАТОР
лінія, що з'єднує точки на земній поверхні, в яких магнітне нахилення дорівнює нулеві.
МАГНІТО...
(гр., магніт) у складних словах відповідає поняттю "магнітні явища".
МАГНІТОБІОЛОГІЯ
магнітобіологія; ж. (магніто... й біологія) розділ біології, що вивчає вплив магнітного поля на біологічні об'єкти.
МАГНІТОГІДРОДИНАМІКА
магнітогідродинаміка; ж. (магніто... і гідродинаміка) розділ фізики, що вивчає взаємодію рідких металів, плазми з електромагнітним полем.
МАГНІТОГРАМА
магнітограма; ж. (магніто... і ...грама) графічний запис змін у часі магнітного поля Землі, що його одержують за допомогою магнітографа.
МАГНІТОГРАФ
магнітограф; ч. (магніто... і ...граф) прилад, який автоматично й неперервно реєструє числові характеристики магнітного поля Землі.
МАГНІТОЛА
магнітола; ж. (магніто(фон) і (радіо)ла) об'єднані в одному футлярі радіоприймач і магнітофон.
МАГНІТОМЕТР
магнітометр; ч. (магніто... і ...метр) прилад для вимірювання напруженості магнітного поля та інших магнітних величин, зокрема магнітних …
МАГНІТОМЕТРІЯ
магнітометрія; ж. (магніто... і ...метрія) сукупність методів вимірювання характеристик магнітного поля.
МАГНІТООПТИКА
магнітооптика; ж. (магніто... і оптика) розділ оптики, в якому вивчають вплив магнітного поля на випромінювання, поширення й поглинання світла.
МАГНІТОПАУЗА
(магніто... і пауза) межа магнітосфери Землі, тобто межа між земним і міжпланетним магнітними полями.
МАГНІТОРІУМ
прилад, за допомогою якого досліджують магнітне поле Землі.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.