Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Н (425)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
НАРКОЛОГІЯ
наркологія; ж. (нарко(тики) і ...логія) розділ медицини, який вивчає наслідки вживання наркотиків та розробляє методи лікування від наркоманії.
НАРКОМАНІЯ
наркоманія; ж. (нарко(тики) і ...манія) непереборний хворобливий потяг людини до вживання наркотиків (опіуму, кокаїну, морфіну) з метою збудження, …
НАРКОТИКИ
(гр., приголомшуючий) речовини, переважно рослинного походження, що збуджують або пригнічують центральну нервову систему людини й тварин. У медицині …
НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ
в 1917 - 1946 рр. (до утворення міністерств) центральний орган державного управління галузями господарського, культурного, військового будівництва в …
НАРЦИС
Нарцис; ч. (1) (гр.) 1. Трав'яниста цибулинна рослина родини амарилісових з лінійними листками та білими або жовтими запашними квітками. Поширена …
НАСТІЇ
(гр., ущільнений) ростові рухи у рослин, завдяки яким вигинаються їхні органи. Є пристосуванням до перехресного запилення, захисту органів квітки …
НАСТУРАН
настуран; ч. (гр., ущільнений і уран) мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного кольору, різновид уранініту.
НАСТУРЦІЯ
настурція; ж. (лат., від ніс і кручений) рід багаторічних болотяних рослин родини хрестоцвітих. Поширена в Європі, Західній Азії, занесена в …
НАТИВІЗМ
нативізм; ч. (лат., природжений) у психології концепція, за якою здатність до сприймання простору й часу природжена людині та існує апріорно, не …
НАТР
натр; ч. гідрат окису натрію (КаОН), каустична сода; гігроскопічна, безбарвна кристалічна непрозора речовина; руйнує різні органічні матеріали, що …
НАТРІЙ
натрій; ч. (араб., натрун - сода) хімічний елемент, символ Na, ат. в. 11; сріблясто-білий м'який лужний метал; на повітрі швидко …
НАТУРА
натура; ж. (лат., природа) 1. заст. Природа, об'єктивна дійсність, реальність. 2. Природжена властивість, характер, вдача людини, сукупність її …
НАТУРАЛІЗАЦІЯ
натуралізація; ж. (фр., від лат., природний) надання прав громадянства даної країни особам, що не мають громадянства або мають громадянство іншої …
НАТУРАЛІЗМ
натуралізм; ч. (фр., від лат., природа) 1. Методологічний принцип, притаманний деяким філософським теоріям, що намагаються пояснити розвиток …
НАТУРАЛІЗУВАТИСЯ
натуралізуватися (фр.) набути права громадянства в чужій країні.
НАТУРАЛІСТ
натураліст; ч. (фр.) 1. Природодослідник; учений, що вивчає живу природу (переважно тварин і рослин). 2. Представник, послідовник натуралізму в …
НАТУРАЛЬНИЙ
напівнатуральний (лат.) 1. заст. Природознавчий. 2. Природного походження, природний. 3. Який існує в дійсності, справжній. 4. Непідроблений, …
НАТУРФІЛОСОФІЯ
натурфілософія; ж. (лат., природа і філософія) система уявлень про природу, переважно умоглядних, яка прагнула дати всеохоплюючу картину світу, …
НАТЮРМОРТ
натюрморт; ч. (фр., букв. - мертва природа) жанр образотворчого мистецтва (переважно живопису). Твори із зображенням предметів побуту, квітів, …
НАУПЛІУС
(гр.) вільноплаваюча личинка всіх нижчих і окремих вищих (деяких креветок) ракоподібних.
НАУТИЛУС
(гр., кораблик) рід головоногих молюсків. Поширені у водах між Південно-Східною Азією і Австралією. Інша назва - кораблик.
НАУТОФОН
(гр., судноводіння і ...фон) електричний мембранний звуковипромінювач на маяку, яким подають звукові сигнали під час низької видимості.
НАФТА
нафта; ж. (гр., від перс., нефт) 1. Мінеральна рідка масляниста горюча речовина темно-бурого або чорного кольору, що залягає у надрах землі і …
НАФТАЛІН
нафталін; ч. (нафта) органічна сполука, ароматичний вуглеводень, безбарвні кристали з різким запахом. Застосовують у виробництві вибухових …
НАФТАМОН
(нафта і амоній) мед. лікарський препарат; протиглистяний засіб.
НАФТЕНИ
циклічні насичені вуглеводні; трапляються в нафті. Н. - складова частина моторних палив і мастил. Інші назви - циклопарафіни, поліметилени.
НАФТЕНОВІ КИСЛОТИ
органічні кислоти, що виділяються з нафти. Солі Н. к. застосовують як замінники мила, сикативи для масляних фарб, виготовлення мастил тощо.
НАФТОЛИ
(нафта і ...ол) органічні сполуки, похідні нафталіну; безбарвні кристали. Застосовують у виробництві барвників тощо.
НАЦІ
наці; збірн. націонал-соціалісти; нацисти.
НАЦІОНАЛ-ЛІБЕРАЛИ
(нім., національні ліберали) назва ряду партій (напр., у Німеччині в 1866-1918 рр.).
НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИ
(нім.) члени гітлерівської фашистської партії в Німеччині в 1919- 45 рр. Перебуваючи при владі, встановили в країні терористську диктатуру, …
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
націоналізація; ж. (фр., від лат., народ) вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, промислових і транспортних підприємств, …
НАЦІОНАЛІЗМ
націоналізм; ч. (фр., від лат., народ) ідеологія й політика в національному питанні, характерними рисами якої є проповідь зверхності національних …
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ
національність; ж. 1. Належність до певної нації, народності чи національної групи. 2. Термін для спільного визначення нації і народності.
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ
(фр.) озброєне громадянське ополчення, створюване в деяких країнах Західної Європи під час революцій кіпця 18 - середини 19 ст. на противагу арміям …
НАЦІЯ
нація; ж. (лат., народ, плем'я) 1. Історична форма спільності людей, об'єднаних єдиною мовою, територією, глибокими внутрішніми економічними …
НАЦИЗМ
нацизм; ч. (нім., від національний соціалізм) назва фашизму в гітлерівській Німеччині.
НАЦИСТИ
націонал-соціалісти.
НАЯ
(сингальське) рід отруйних змій (у тому числі кобр), у яких шия має здатність розширюватися до форми кола.
НАЯДА
наяда; ж. (гр.) у давньогрецькій і давньоримській міфології - водяна німфа, богиня текучих вод. Див. також: німфа
НГВЕ
розмінна монета Замбії, 1/100 квачі.
НЕАНДЕРТАЛЬЦІ
викопний вид людей, які жили в плейстоценову епоху (понад 12 тис. років тому) в Європі, в Африці й південносхідній частині Азії. Від назви долини …
НЕБЕСНА СФЕРА
уявна кульова поверхня довільного радіуса з центром в оці спостерігача.
НЕБЕСНИЙ ЕКВАТОР
лінія перетину небесної сфери площиною, перпендикулярною до осі світу; поділяє небесну сферу на дві півкулі - Північну й Південну.
НЕБУЛЯРНА ГІПОТЕЗА
гіпотеза (напр., Канта - Лапласа) про виникнення Сонячної системи з туманності.
НЕБУЛЯРНИЙ
небулярний (лат., туман) пов'язаний з туманністю (розсіяною масою космічної речовини); - небулярна гіпотеза
НЕВМИ
(гр., знак, кивок) стародавнє нотне письмо з безлінійною системою.
НЕВР...
(гр., жила, нерв) у складних словах вказує на відношення даних понять до нервової системи.
НЕВРАЛГІЯ
невралгія; ж. (невр... і гр., біль) мед. біль різної тривалості й характеру, що виникає в тілі людини й тварин у місці проходження нерва. …
НЕВРАСТЕНІК
неврастенік; ч. (невр... і гр., слабосильний) хворий на неврастенію.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.