Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Н (425)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
НЕФРОСКЛЕРОЗ
нефросклероз; ч. (гр., нирка і склероз) ущільнення та зморщування нирок у людини внаслідок розростання сполучної тканини та загибелі нефронів. …
НЕФРОТОМ
(гр., нирка і відрізок) зачаток органів виділення у зародків хордових тварин та людини. З Н. розвиваються нирки, їхні протоки, сім'явиносний канал.
НЕФРОТОМІЯ
нефротомія; ж. (гр., нирка і ...томія) операція розтину нирки. Застосовують для видалення каменів нирок.
НОБІЛІ
(лат., шляхетний) 1. Представники вищої служилої знаті в Стародавньому Римі. 2. Представники вищих станів у Венеціанській республіці. 3. Ґвардія …
НОБІЛІТАЦІЯ
нобілітація; ж. (лат.) надання дворянського титулу, введення у дворянство.
НОБІЛІТЕТ
нобілітет; ч. (лат., знать) у Стародавньому Римі - прошарок знатних людей, які виконували магістратури (займали вищі державні посади); спочатку до …
НОБІЛЬ
нобіль; ч. (лат.) у Стародавньому Римі - аристократ, представник знаті, нобілітету. Див. також: нобілітет
НОБЕЛІЙ
нобелій; ч. штучний радіоактивний хімічний елемент, символ No, ат. н. 102; належить до актиноїдів. Від прізвища шведського інженера і підприємця А. …
НОВАТОР
новатор; ч. (лат., оновлювач) ініціатор, творець нового, прогресивного в науці, техніці, виробництві, мистецтві; зачинатель нових методів праці.
НОВАТОРСТВО
новаторство; с. нововведення, новизна; діяльність новаторів.
НОВАЦІЯ
новація; ж. (лат., оновлення, зміна, від оновлюю) 1. В господарстві припинення попередньо діючого зобов'язання сторін, заміна його іншим, новим …
НОВЕЛІСТ
новеліст; ч. (іт.) письменник, автор новел.
НОВЕЛА
новела; ж. (іт., букв. - новина) коротке оповідання, найчастіше з оригінальною, несподіваною кінцівкою.
НОВЕЛЕТА
новелета; ж. (іт., коротке оповідання) невелика музична п'єса ліро-епічного, іноді драматичного характеру. Назва запозичена з художньої літератури.
НОВЕЛИ
(лат., нові (закони )) новий закон, за яким до чинного (кодифікованого) законодавства вносять зміни або доповнення.
НОВОКАЇН
новокаїн; ч. (лат., новий і (ко)каїн) мед. лікарський препарат; знеболюючий засіб. Розчини Н. застосовують для місцевої та спинномозкової …
НОГАТА
ногата; ж. (араб., нагд - добра, добірна монета) одна з давньоруських назв арабської срібної монети дирхема. Була поширена на Русі в 10-12 ст.
НОЗЕМА
(гр., хвороба, зло) рід найпростіших тварин ряду мікроспоридій. Внутрішньоклітинні паразити комах.
НОЗЕМАТОЗ
нозематоз; ч. хвороба комах (здебільшого шовкопрядів і бджіл) та риб. Збудником Н. комах є одноклітинні паразити роду нозема, а Н. риб - інші …
НОЗОГЕОГРАФІЯ
(гр., хвороба і географія) розділ медичної географії, що вивчає закономірності територіального поширення окремих хвороб людини.
НОЗОГРАФІЯ
нозографія; ж. (гр., хвороба і ...графія) описання захворювання.
НОЗОЛОГІЯ
нозологія; ж. (гр., хвороба і ...логія) розділ теоретичної медицини, що включає вчення про хвороби, їхню класифікацію й номенклатуру, діагноз, …
НОЗОФОБІЯ
(гр., хвороба і ...фобія) нав'язливий страх людини, що боїться захворіти невиліковною, смертельною хворобою; симптом психічного розладу.
НОК
ланок; ч. (гол.) кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. Див. також: рангоут
НОКАУТ
нокаут; ч. (англ., від бити і поза, геть) стан боксера, коли він не може далі вести бій через загальний розлад функцій організму, викликаний ударом …
НОКДАУН
нокдаун; ч. (англ., нищівний удар, від бити і донизу) стан боксера, коли він від удару противника втрачає координацію рухів і орієнтацію. Якщо …
НОКТАМБУЛІЗМ
(лат., ніч і прогулююсь) те саме, що й сомнамбулізм.
НОКТЮРН
ноктюрн; ч. (фр., букв. - нічний) музична п'єса, ліричного мрійливого характеру, ніби навіяна нічними настроями; художній твір, в якому зображені …
НОМ
ч. (гр., закон, постанова; наспів, мелодія) 1. Грецька назва адміністративно-територіальної одиниці в Стародавньому Єгипті. 2. …
НОМІНАЛ
номінал; ч. (лат., іменний) 1. Вартість, вказувана на грошових знаках, акціях та облігаціях - номінальна вартість. 2. Зазначена в прейскуранті або …
НОМІНАЛІЗМ
номіналізм; ч. (лат.) напрям у середньовічній філософії, представники якого вважали, що реально існують лише окремі предмети, а загальні поняття - …
НОМІНАЛЬНИЙ
номінальний (лат., іменний) той, що існує тільки за назвою, на папері, не виконує свого призначення; Н-а заробітна плата - заробітна плата в …
НОМІНАТИВ
номінатив; ч. (лат.) називний відмінок. Див. також: аблатив, акузатив, вокатив, датив, елатив, ергатив, локатив, партітив
НОМІНАЦІЯ
номінація; ж. (лат., від називаю) називання, найменування.
НОМА
нома; ж. (гр., виразка) мед. руйнування тканини щік, губ, ясен, слизової оболонки вагіни внаслідок гниття. Виникає переважно в ослаблених дітей, …
НОМАДИ
(гр., від пасу) давньогрецька назва кочовиків.
НОМЕНКЛАТУРА
номенклатура; ж. (лат., перелік, список) 1. Сукупність прийнятих для наукового вжитку назв, термінів, що застосовуються в тій чи іншій галузі …
НОМЕР
номер; ч. (лат., число) 1. Порядкове число предмета в ряді інших однорідних. 2. Предмет або особа, позначені певним числом по порядку. 3. Умовне …
НОМОГЕНЕЗ
номогенез; ч. (гр., закон і ...генез) ідеалістична анти-дарвіністська теорія історичного розвитку живої природи; заперечує роль природного добору у …
НОМОГРАМА
номограма; ж. (гр., закон і ...грама) спеціальний кресленик, який зображує функціональну залежність між певними величинами; використовують для …
НОМОГРАФІЯ
номографія; ж. (гр., закон і ...графія) галузь математики, що охоплює теорію й способи побудови номограм.
НОН-СТОП
нон-стоп (англ., букв. - без зупинки) безперервно; видовище, яке повторюється безперервно і яке можна будь-коли подивитись.
НОНІУС
ноніус; ч. прилад для відліку довжин чи кутів. Від прізвища португальського математика 16 ст. П. Нуньєса. Див. також: верньєр
НОНА
нона; ж. (лат., дев'ята) 1. муз. Дев'ятий ступінь діатонічної гами; інтервал між першим та дев'ятим ступенями. 2. літ. Строфа, що складається з …
НОНАКОРД
нонакорд; ч. (нона і акорд) муз. акорд з п'яти різнойменних звуків, які розподілені або можуть бути розподілені за терціями.
НОНЕТ
нонет; ч. (іт., від дев'ятин) 1. Ансамбль з дев'яти виконавців. 2. Твір для такого ансамблю.
НОНКОМБАТАНТИ
(фр., букв. - ті, що не воюють) у міжнародному праві особи, що не входять під час війни до складу збройних сил воюючої держави, а також ті, що, хоч …
НОНПАРЕЛЬ
нонпарель; ж. (фр., букв. - незрівнянна) один з найменших друкарських шрифтів, кегль (розмір) якого становить шість пунктів (2,25 мм).
НОНСЕНС
нонсенс; ч. (англ., від лат., смисл) безглуздість, нісенітниця.
НООСФЕРА
ноосфера; ж. (гр., розум і сфера) синонім - соціосфера. 1. Єдина система людина-виробництво-природа, що розвивається на основі …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.