Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Н (425)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
НЕВРАСТЕНІЯ
неврастенія; ж. (невр... і гр., безсилля, слабкість) мед. захворювання центральної нервової системи людини, яке супроводжується підвищеною …
НЕВРИ...
(гр., жила, нерв) у складних словах вказує на відношення даних понять до нервової системи.
НЕВРИЛЕМА
неврилема; ж. (неври... і гр., шкірка) мед. оболонка нервових волокон. Інша назва - шваннівська оболонка.
НЕВРИНОМА
(гр.) мед. доброякісна пухлина з кліток оболонки нерва. Див. …
НЕВРИТ
неврит; ч. (гр., жила, нерв) 1. Запалення нерва у людини і тварин, що розвивається при його ушкодженні, переохолодженні тіла, внаслідок …
НЕВРО...
(гр., жила, нерв) у складних словах вказує на відношення даних понять до нервової системи.
НЕВРОГЛІЯ
(невро... і гр., клей) тканина нервової системи тваринного організму. Являє собою основу, в якій розташовані тіла нервових клітин та їхні відростки. …
НЕВРОДЕРМІТ
(невро... і гр., шкіра) шкірне захворювання людини, що характеризується свербінням шкіри. В основі захворювання лежать нервово-ендокринні розлади й …
НЕВРОЗИ
(гр., жила, нерв) група захворювань, в основі яких лежать тимчасові (тобто зворотні) порушення нервової системи, що виникають внаслідок тривалих …
НЕВРОЛОГІЯ
неврологія; ж. (невро... і ...логія) наука, що вивчає будову, склад, діяльність і розвиток нервової системи людини і тварини, а також біохімічний …
НЕВРОМА
неврома; ж. (невр... і ...ома) розростання елементів нервових волокон в організмі людини й тварин. Розрізняють Н. пухлинні (виникають внаслідок …
НЕВРОН
неврон; ч. (гр., жила, нерв) нервова клітина разом з усіма її відростками (невритами й дендритами), яка є основним структурним і функціональним …
НЕВРОПАТІЯ
невропатія; ж. (невро... і ...патія) порушення діяльності центральної нервової системи в людини. Найчастіше проявляється в дитячему віці. Причинами …
НЕВРОПАТОЛОГІЯ
невропатологія; ж. (невро... і патологія) наука про захворювання нервової системи; розробляє методи лікування нервових хвороб і способи запобігання …
НЕВРОТИЗАЦІЯ
невротизація; ж. (гр.) збудження нервового стану, виникнення неврозу.
НЕВРОТИК
невротик; ч. (гр.) хворий на невроз.
НЕВРОФІБРИЛИ
неврофібрили; мн. (гр.) протоплазматичні ниткоподібні утвори в нервових клітинах і їхніх відростках. Беруть участь у проведенні нервового імпульсу; …
НЕГАТИВ
негатив; ч. (лат., заперечний) 1. Фотографічне зображення, протилежне за розподілом світлих і темних місць тому, що є в дійсності. 2. Фото- або …
НЕГАТИВІЗМ
негативізм; ч. (лат., заперечний) 1. мед. Один із симптомів розладу нервової діяльності людини, що виражається у безглуздому опорі різним впливам, …
НЕГАТИВНИЙ
негативний (лат.) 1. Заперечний (напр., негативна відповідь), від'ємний (напр., негативний електричний заряд). 2. Пов'язаний з негативом. 3. …
НЕГЛІЖЕ
негліже (фр., від лат., зневажаю) 1. Недбалий одяг, недбалий вигляд. 2. заст. Ранкове домашнє плаття.
НЕГОЦІАНТ
негоціант; ч. (лат., торговець) купець, що торгує оптом, переважно за межами своєї країни.
НЕГРИТЮД
(фр., від лат., чорний) система націоналістичних поглядів, яка пропагує ідею зверхності негритянської культури та її носіїв над культурою білої …
НЕГУС
негус; ч. (амхарське негуса нагаст - цар царів) титул царя, з 1930 р.- імператора Ефіопії.
НЕЙЗИЛЬБЕР
нейзильбер; ч. (нім., букв. - нове срібло) сплав міді, нікелю й цинку. Н. відзначається високим електричним опором і стійкістю щодо …
НЕЙЛ
(англ., ніготь, цвях) англійська міра довжини, що становить 2,5 дюйма (5,717 см). Див. …
НЕЙЛОН
нейлон; ч. (англ.) різновид синтетичного волокна з поліамідів (США, Великобританія), в Україні відомий також як анід і капрон; найлон.
НЕЙРИТ
нейрит; ч. (гр., жила, нерв) 1. Запалення нерва у людини і тварин, що розвивається при його ушкодженні, переохолодженні тіла, внаслідок …
НЕЙРО...
(гр., жила, нерв) у складних словах вказує на відношення даних понять до нервової системи.
НЕЙРОАНАТОМІЯ
(нейро... і анатомія) розділ анатомії, який вивчає форму і будову нервової системи та її органів.
НЕЙРОБІОНІКА
(нейро... та біоніка) напрям у біоніці, мета якого - вивчення й моделювання діяльності центральної нервової системи людини й тварин для використання …
НЕЙРОГІНЕКОЛОГІЯ
(нейро... і гінекологія) розділ медицини, який вивчає взаємозв'язок захворювань жіночої статевої сфери та нервової системи.
НЕЙРОКЕРАТИН
(нейро... і кератин) білок групи кератинів; міститься в білій речовині мозку і в оболонках нервів.
НЕЙРОЛІМФОМАТОЗ
(нейро... лімфа і гр..... компонент у назвах пухлин) вірусна хвороба курей, індиків, фазанів, рідше голубів і качок. Хворі птахи іноді сліпнуть …
НЕЙРОЛОГІЯ
збірна назва ряду розділів анатомії, фізіології, біохімії та ін., що вивчають питання розвитку, будови і діяльності нервової системи людини й тварин; …
НЕЙРОН
нейрон; ч. (гр., жила, нерв) нервова клітина разом з усіма її відростками (невритами й дендритами), яка є основним структурним і функціональним …
НЕЙРОПСИХІЧНИЙ
нейропсихічний (нейро... і психічний) пов'язаний з впливом нервових процесів на психічну діяль.
НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ
нейропсихологія; ж. (нейро... і психологія) розділ психології, то вивчає психічну діяльність людини у зв'язку з функціонуванням центральної …
НЕЙРОСЕКРЕЦІЯ
нейросекреція; ж. (нейро... і секреція) здатність деяких клітин нервової тканини утворювати й виділяти специфічні секреторні речовини типу гормонів.
НЕЙРОТРОПНИЙ
(нейро... і ...тропний) той, що діє вибірково на які-небудь елементи нервової системи.
НЕЙРОФІБРИЛИ
(нейро... і фібрили) протоплазматичні ниткоподібні утвори в нервових клітинах і їхніх відростках. Беруть участь у проведенні нервового імпульсу.
НЕЙРОФІБРОМАТОЗ
нейрофіброматоз; ч. (нейро.... фібра і гр., компонент в назвах пухлин) захворювання, яке характеризується виникненням множинних пухлинних вузлів …
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ
нейрофізіологія; ж. (нейро... і фізіологія) розділ фізіології, який вивчає функції нервової системи людини і тварин.
НЕЙРОХІРУРГІЯ
нейрохірургія; ж. (гр.) розділ хірургії, який розробляє оперативні методи лікування захворювань і травматичних ушкоджень центральної і периферичної …
НЕЙРУЛА
нейрула; ж. (лат., гр., нерв) 1. Стадія зародкового розвитку хордових тварин і людини, що настає після гаструли. У зародка з'являється нервова …
НЕЙРУЛЯЦІЯ
(нейрула) утворення в процесі зародкового розвитку нервової пластинки і її замикання в нервову трубку у хордових тварин і людини.
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ
нейтралізація; ж. (лат., не належний ні тому, ні іншому) 1. Хімічна реакція, при якій розчин втрачає кислотні властивості за допомогою лугів, а …
НЕЙТРАЛІЗМ
нейтралізм; ч. (лат., середній, нічийний) політика неприєднання до військових угруповань і блоків, що утворилися після 2-ї світової війни. Політику …
НЕЙТРАЛІТЕТ
нейтралітет; ч. (лат.) 1. у міжнародному праві - політичне і правове становище держави, яка не бере участі у війні, зберігає мирні стосунки з …
НЕЙТРАЛЬНИЙ
нейтральний (лат., від ні той, ні інший) 1. політ. Той, що дотримується нейтралітету; Н-а зона - смуга землі між кордонами двох держав, на якій …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.