Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру О (468)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
ОРГАНЕЛИ
органели; мн. (орган) частини одноклітинних організмів, що виконують різноманітні життєві функції (напр., джгутики джгутиконосців, війки …
ОРГАННИЙ
органний той, що стосується органа; О. пункт, О-на педаль - звук, який підтримується або повторюється в басі, в той час як у верхніх голосах …
ОРГАНОЇДИ
(орган і ...оїд) постійні складові елементи клітини людини, тварин і рослин; виконують певні функції в життєдіяльності клітин (напр., пластиди, …
ОРГАНОГЕНЕЗ
органогенез; ч. (орган і ...генез) 1. У тварин та людини - формування органів у процесі ембріонального розвитку організму. 2. У рослин - утворення …
ОРГАНОГРАФІЯ
органографія; ж. (орган і ...графія) галузь біології, що вивчає й описує органи рослин і тварин.
ОРГАНОЛА
(орган) електромузичний інструмент, звучання якого близьке до органного.
ОРГАНОН
(гр., знаряддя, твір) загальна назва творів Арістотеля з логіки. Термін "органон" іноді вживають для позначення логіки як знаряддя наукового …
ОРГАНОПЛАСТИКА
органопластика; ж. (орган і пластика) штучне утворення втрачених органів (напр., носа) хірургічною операцією.
ОРГАНОТЕРАПІЯ
органотерапія; ж. (орган і терапія) лікування препаратами, які виготовлені з органів тварин (напр., з печінки).
ОРГАТЕХНІКА
(орган(ізаційна) техніка) комплекс технічних засобів для механізації й автоматизації управлінської й інженерно-технічної праці.
ОРДА
орда; ж. (тюрк., орду - палатка хана, стоянка) 1. У тюркських і монгольських народів спершу назва військово-адміністративної організації, згодом - …
ОРДАЛІЇ
(лат., від англосаксонського суд, вирок) за середньовіччя спосіб визначення винуватості особи, підозрюваної в якомусь злочині, за допомогою "суду …
ОРДАЛІЯ
ордалія; ж. (лат.) середньовічний спосіб установлення вини людини т. зв. судом Божим (випробування вогнем, водою, розпеченим залізом і т. ін.).
ОРДЕН
орден; ч. (1) (лат., ряд, порядок) почесна відзнака, нагорода за військові, трудові або інші заслуги; бляха. (2) (лат., ряд, порядок) 1. …
ОРДЕР
ордер; ч. (1) (нім., від лат., ряд, порядок) 1. Письмове розпорядження, наказ; припис; мандат. 2. Наказ керівника касі на видачу або прийняття …
ОРДИНАЛЬНИЙ
ординальний (лат., порядковий) розміщений у певному порядку: О-не число - порядкове число на відміну від кардинального числа.
ОРДИНАР
ординар; ч. (лат., звичайний) пересічний багаторічний рівень води в ріках, затоках і окремих пунктах морського узбережжя.
ОРДИНАРНИЙ
ординарний (лат.) 1. Який нічим не виділяється серед інших; звичайний, рядовий. 2. заст. Який займає вчену посаду, передбачену штатом; штатний.
ОРДИНАТА
ордината; ж. (лат., упорядкований) назва одного з чисел, що визначають положення точки на площині або у просторі відносно даної прямокутної системи …
ОРДИНАТОР
ординатор; ч. (лат., упорядник) лікар, який підвищує свою кваліфікацію в ординатурі.
ОРДИНАТУРА
ординатура; ж. (лат., упорядкований, визначений) форма підвищення кваліфікації лікарів у вузах та науково-дослідних установах. Див. …
ОРДИНАЦІЯ
ординація; ж. (лат.) 1. Зведення правил, юридичних положень, приписів і т. ін. про що-небудь. 2. Заробіток, що сплачувався натурою у панських …
ОРДОВИК
другий період палеозойської ери геологічної історії Землі. Розпочався близько 500 млн. років тому, тривав 60 млн. років. Відклади цього періоду …
ОРДОНАНС
ордонанс; ч. (фр., постанова, розпорядження, від лат., порядок) 1. У Франції (12 - 18 ст. і в період Реставрації) та Англії (13 - 16 ст.) …
ОРЕАДИ
(гр.) у давньогрецькій і давньоримській міфології німфи гір. Див. також: німфа
ОРЕНДА
оренда; ж. (лат., - здаю в найми, наймаю) 1. Тимчасове користування будівлями, земельною ділянкою і т. ін. на договірних засадах. 2. Плата за таке …
ОРЕНДАР
орендар; ч. особа або організація, якій щось надано в оренду.
ОРЕНДУВАТИ
орендувати (лат.) брати в оренду що-небудь; користуватися тим, що взято в оренду; винаймати, рентувати.
ОРЕОЛ
ореол; ч. (фр., сяяння, від лат., золотий) 1. Променисте коло, сяйво навкруг голови Бога, святого на іконах, культових картинах, скульптурах і т. …
ОРИГІНАЛ
оригінал; ч. (лат., первісний, природжений) 1. Те, що є основою для відтворення, копіювання, переробки і т. ін.; первопис, першотвір, взірець. 2. …
ОРИГІНАЛ-МАКЕТ
оригінал-макет; ч. оригінал рукопису для видання, надрукований на машинці з точним відтворенням шпальти набору книги.
ОРИГІНАЛЬНИЙ
оригінальний (лат.) 1. Який не є копією або підробкою чого-небудь; справжній, автентичний. 2. Який привертає увагу своєю незвичайністю, …
ОРИГІНАТОР
(лат., походження, початок) особа, яка працює над виведенням нових сортів рослин.
ОРИКТОЦЕНОЗ
(гр., викопаний, видобутий з землі і ...ценоз) комплекс викопних решток рослин і тварин.
ОРИФЛАМА
(фр., від лат., золото і полум'я) 1. Великий прапор, полотнище, прикріплене до шнура, перетягнутого через вулицю. 2. іст. Штандарт, прапор …
ОРКАН
оркан; ч. (гол., з карибської) 1. Ураган. 2. Назва тропічних циклонів, що утворюються в Південній півкулі, в західній частині Тихого та …
ОРКЕСТР
оркестр; ч. (гр., місце для хору, від танцюю) 1. Ансамбль музичних інструментів, які одночасно беруть участь у виконанні музичного твору; …
ОРКЕСТРОВКА
оркестровка; ж. 1. Виклад оркестрового музичного твору (напр., фортепіанного, для виконання оркестром) у вигляді партитури; оркестрування. 2. …
ОРКЕСТРУВАННЯ
оркестрування; с. 1. Виклад оркестрового музичного твору (напр., фортепіанного, для виконання оркестром) у вигляді партитури. 2. Перекладення …
ОРЛОН
орлон; ч. (англ.) назва в США синтетичного волокна і тканини з нього, що своїм виглядом нагадує вовну. В Україні набули назви нітрон.
ОРМУЗД
в давньоперській міфології бог світла й добра. Див. також: аріман
ОРНІТИН
(гр., птах) амінокислота, що відіграє роль каталізатора у біосинтезі сечовини. Вперше виявлена в екскрементах птахів. Див. також: амінокислоти
ОРНІТО...
(гр., птах) у складних словах відповідає поняттю "птах".
ОРНІТОЗ
орнітоз; ч. (гр., птах) гостре інфекційне захворювання, яке передається людині від інфікованих птахів, супроводиться явищами загальної інтоксикації …
ОРНІТОЛОГІЯ
орнітологія; ж. (орніто... і ...логія) розділ зоології, що вивчає птахів; птахознавство.
ОРНІТОПОД
(орніто... і поди) підряд викопних мезозойських плазунів з групи птахотазих динозаврів. Найвідоміші О. - ігуанодони і качконосі динозаври. Див. …
ОРНІТОПТЕР
орнітоптер; ч. (орніто... і ...птер) літальний апарат з махаючими крилами, заснований на принципі польоту птахів.
ОРНІТОРИНХУС
(орніто... і гр., дзьоб) рід ссавців підкласу однопрохідних. Єдиний сучасний вид О. австралійський поширений у Південній Австралії та на о. …
ОРНІТОФІЛІЯ
орнітофілія; ж. (орніто... і ...філія) перехресне запилення деяких рослин за допомогою птахів.
ОРНІТОФАУНА
орнітофауна; ж. (орніто... і фауна) сукупність птахів, які населяють або населяли певну територію чи трапляються там у певний відрізок часу.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.