Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
ПОЛІАКРИЛОНІТРИЛ
(полі... і акрилонітрил) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації акрилонітрилу. Застосовують переважно для виробництва волокон.
ПОЛІАМІДИ
(полі... і аміди) високомолекулярні сполуки, в яких містяться амідні групи (-СОNН-). З П. виготовляють волокна, плівки, клеї тощо.
ПОЛІАНДРІЯ
поліандрія; ж. (полі... та ...андрія) одна з форм групового шлюбу, при якій жінка може бути одночасно одружена з кількома чоловіками; багатомужжя. …
ПОЛІАРТРИТ
поліартрит; ч. (полі... і артрит) захворювання суглобів у людини й тварин: одночасне ураження кількох суглобів або послідовне поширення загального …
ПОЛІБАЗИТ
полібазит; ч. (полі... і гр., основа) мінерал класу сульфосолей, сірувато-чорного кольору. Руда срібла.
ПОЛІБУТАДІЄН
полібутадієн; ч. (полі... та бутадієн) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації бутадієну. Застосовують для виробництва гумових виробів.
ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТ
(полі... і вінілацетат) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації вінілацетату. Застосовують у виробництві пластмас, лаків, клеїв тощо.
ПОЛІВІНІЛХЛОРИД
полівінілхлорид; ч. (полі... і вінілхлорид) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації вінілхлориду. Застосовують для виготовлення труб, …
ПОЛІВІТАМІНИ
полівітаміни; мн. (полі... і вітаміни) мед. лікарський препарат, що містить суміш багатьох вітамінів.
ПОЛІГІБРИД
полігібрид; ч. (полі... і гібрид) гібрид, одержаний від схрещування організмів, які відрізняються одночасно один від одного багатьма ознаками.
ПОЛІГІМНІЯ
(лат., з гр., "Багата на гімни") в давньогрецькій міфології одна з дев'яти муз, покровителька танців і пантоміми.
ПОЛІГІНІЯ
полігінія; ж. (полі... і ...гінія) багатоженство; одна з історичних форм шлюбу, характерна здебільшого для патріархату. Див. …
ПОЛІГАМІЯ
полігамія; ж. (полі... і ...гамія) 1. Багатошлюбність. 2. біол. У тварин - запліднення самцем кількох самок за період розмноження. У рослин - …
ПОЛІГЕНІЗМ
полігенізм; ч. (полі... і гр., рід, походження) реакційна антинаукова теорія в антропології про походження людських рас від різних видів і родів …
ПОЛІГЛАНДУЛЯРНИЙ
полігландулярний (полі... і лат., залоза) багато-залозистий; термін додається до захворювань, які спричинюються розладом діяльності кількох залоз …
ПОЛІГЛОТ
поліглот; ч. (гр., багатомовний) людина, яка володіє багатьма мовами; лінгвіст, мовознавець.
ПОЛІГОН
полігон; ч. (гр., багатокутний) 1. В математиці - многокутник. 2. Військовий полігон - ділянка місцевості, обладнана для проведення навчальних …
ПОЛІГОНАЛЬНИЙ
полігональний (гр.) многокутний.
ПОЛІГОНОМЕТРІЯ
полігонометрія; ж. (полі.... гр., кут і ...метрія) один з методів геодезичних робіт, вимірювання на місцевості довжин, послідовно пов'язаних між …
ПОЛІГРАФ
поліграф; ч. (полі... і ...граф) багатоканальний осцилограф, який проводить одночасний запис показників кров'яного тиску, дихання, рухових реакцій, …
ПОЛІГРАФІЯ
поліграфія; ж. (полі... і ...графія) 1. Галузь техніки, пов'язана з виготовленням друкованої продукції. 2. Поліграфічна промисловість.
ПОЛІДАКТИЛІЯ
полідактилія; ж. (гр., багатопалий) природжена вада розвитку людини, ссавців і птахів. Полягає в утворенні додаткових пальців. Інша назва - …
ПОЛІДИПСІЯ
полідипсія; ж. (гр., спраглий, безводний) хвороблива спрага і пов'язане з нею вживання надмірної кількості води.
ПОЛІЕДР
поліедр; ч. (гр., багатосторонній) многогранник, тобто поверхня, складена із скінченного числа плоских многокутників (напр., куб, паралелепіпед, …
ПОЛІЕКРАН
поліекран; ч. (полі. ..і екран) кіновидовшце, яке показують одночасно на кількох (трьох або більше) екранах, розташованих поблизу один від одного. …
ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТИ
(полі... і електроліти) високомолекулярні сполуки, до складу макромолекул яких входять групи, здатні до іонізації в розчині. До П. належать білки, …
ПОЛІЕМБРІОНІЯ
поліембріонія; ж. (полі... і ембріон) 1. У тварин і людини - розвиток з однієї яйцеклітини кількох зародків. 2. У рослин - розвиток в одній …
ПОЛІЕСТ
біматеріал, склеєний із сталі і поліетилену. Застосовують замість матеріалів, стійких проти корозії.
ПОЛІЕТИЛЕН
поліетилен; ч. (полі... і етилен) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації етилену. Використовують як електроізоляційний матеріал, у …
ПОЛІЕТИЛЕНОКСИД
(поліетилен і оксиди) полімер з окису етилену, речовина, яка відзначається серед інших полімерів дуже великою довжиною молекул. Додаючи П. до рідин, …
ПОЛІЕТИЛЕНСТАЛЬ
біматеріал, склеєний із сталі і поліетилену. Застосовують замість матеріалів, стійких проти корозії. Інша назва - поліест.
ПОЛІЕФІРИ
(полі... та ефіри) високомолекулярні сполуки, продукти поліконденсації багатоосновних кислот або їх ангідридів з багатоатомними …
ПОЛІКАРПІЧНИЙ
полікарпічний (полі... і гр., плід) багатоплідний; П-і рослини - багаторічні квіткові рослини, які цвітуть і плодоносять багато разів у своєму …
ПОЛІКЛІНІКА
поліклініка; ж. (гр., місто і клініка) лікувальний заклад, призначений для подання спеціалізованої медичної допомоги хворим як у самій П., так і …
ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ
поліконденсація; ж. (полі... і конденсація) утворення високомолекулярних сполук (полімерів) з низькомолекулярних (мономерів) з одночасним …
ПОЛІКРИСТАЛ
(полі... і кристал) тверде тіло, що складається з великої кількості дрібних, здебільшого безладно розташованих кристалів. До П. належать метали, …
ПОЛІКСЕН
поліксен; ч. (полі... і гр., чужий) мінерал класу самородних металів, від срібло-білого до сталево-сірого кольору. Використовують у хімічній та …
ПОЛІМАСТІЯ
(полі... і гр., груди) вада розвитку у людини, яка полягає в наявності додаткових молочних (грудних) залоз.
ПОЛІМЕНТ
полімент; ч. (фр., від дощити, полірувати) речовина (суміш графіту, тонкої глини, воску), застосовувана для золочення виробів з деревини й гіпсу.
ПОЛІМЕРІЯ
полімерія; ж. (гр., наявність багатьох елементів, складність) 1. Багатоскладність, чисельність. 2. Існування двох або більше речовин однакового …
ПОЛІМЕРАНАЛОГИ
(полімери і аналог) високомолекулярні сполуки, в яких при хімічному перетворенні не відбувається зміни ступеня полімеризації або структури основного …
ПОЛІМЕРГОМОЛОГИ
(полімери і гр., встановлений, відповідний) високомолекулярні сполуки, макромолекули яких побудовані з однакових повторюваних груп атомів …
ПОЛІМЕРИ
(гр., різноманітний) високомолекулярні сполуки, що мають однаковий з мономерами склад, але відрізняються різною кількістю атомів (елементарними …
ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ
полімеризація; ж. утворення високомолекулярних сполук (полімерів) з низькомолекулярних сполук (мономерів). Утворений полімер має такий же …
ПОЛІМЕТАЛЕВИЙ
поліметалевий (полі... і метали) той, що складається з кількох металів; П-і руди - руди, що містять кілька металів, переважно свинець і цинк, а …
ПОЛІМЕТИЛЕНИ
(полі... і метилен) те саме, що й нафтени.
ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
(полі... та метилметакрилат) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації метилового ефіру метакрилової кислоти. Так званий блоковий П. …
ПОЛІМЕТРІЯ
поліметрія; ж. (гр., численний) 1. Застосування кількох віршованих розмірів у поетичному творі (переважно великому). 2. Одночасне поєднання двох …
ПОЛІМОРФІЗМ
поліморфізм; ч. (гр., різноманітний) 1. біол. Наявність у межах одного виду тварин чи рослин двох або більше груп особин з особливо відмінними …
ПОЛІМОРФНИЙ
поліморфний (гр.) той, що буває в кількох формах.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.