Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
ПОТЕНЦІОМЕТР
потенціометр; ч. (лат., сила і ...метр) прилад для вимірювання електрорушійної сили або зміни напруги (іноді - струму), або величин, функціонально …
ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ
потенціометрія; ж. (лат., сила і ...метрія) фізико-хімічний метод кількісного аналізу, що грунтується на вимірюванні електрохімічного потенціалу …
ПОТЕНЦІЮВАННЯ
потенціювання; с. (нім., підносити до степеня) знаходження величини за її логарифмом, тобто дія, обернена до логарифмування.
ПОТЕНЦІЯ
потенція; ж. (лат., сила) прихована можливість, здатність, що може виявитись за певних умов; достатність сил для якої-небудь діяльності.
ПОТЕРНА
(фр.) галерея (тунель) під землею або всередині масивної споруди.
ПОШТА
пневмопошта; ж. (нім., з іт., зупинка, станція, від лат., поставлений) 1. Державна установа, яка здійснює пересилання і доставку адресатам листів, …
ПОШТАМТ
поштамт; ч. (нім.) установа, яка обслуговує населення всіма видами поштового, телеграфного й телефонного зв'язку.
ПРІАМ
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології останній цар Трої, батько 50 синів і 50 дочок. 2. перен. Батько численної родини.
ПРІАП
(гр.) у давньогрецькій міфології - бог садів, полів і творчих сил природи, покровитель чуттєвих насолод.
ПРІАПІЧНИЙ
1. Той, що стосується Пріапа; П-і свята - в Стародавній Греції свята на честь Пріапа. 2. перен. Сластолюбний, хтивий.
ПРІОР
пріор; ч. (лат., перший, старший, значніший) 1. У католицькій церкві - настоятель чоловічого монастиря; за раннього середньоиіччя - помічник …
ПРІОРИТЕТ
пріоритет; ч. (нім., від лат., перший) 1. Першість у чому-небудь (відкритті, винаході, висловленні ідеї); примат, верховенство. 2. Переважне, …
ПРІФІКС
пріфікс; ч. (фр., букв. - тверда ціна) ціна, що не підлягає ні зниженню, ні підвищенню.
ПРАГМАТИЗМ
прагматизм; ч. (гр., справа, дія) 1. Філософський напрям, за яким практична цінність знань означає їхню істинність. 2. Напрям в історії, який …
ПРАГМАТИКА
прагматика; ж. (гр., дійовий, чинний) 1. Розділ семіотики, який досліджує сприйняття знака (напр., слова, ноти тощо) пізнаючим суб'єктом. 2. В …
ПРАГМАТИЧНИЙ
прагматичний (гр.) 1. Властивий прагматизмові. 2. Той, що є практичним знаряддям чогось, має практичне застосування.
ПРАЗЕОДИМ
празеодим; ч. (гр., світло-зелений) хімічний елемент, символ Pr, ат. н. 59; метал, належить до лантаноїдів. Застосовують для забарвлення скла, …
ПРАКРИТІ
(санскр., основа, корінь, джерело) одна з основних категорій давньоіндійської філософії, яка означає жіноче начало всіх матеріальних і духовних …
ПРАКРИТИ
(санскр., пракрта - звичайний, народний) середньо-індійські мови, що склалися на основі давньоіндійських діалектів. Були широковживані як розмовні й …
ПРАКСЕОЛОГІЯ
(гр., справа, діяння і ...логія) термін, яким іноді позначають галузь наукових досліджень, що вивчає загальні умови й методи правильної, ефективної …
ПРАКТИК
практик; ч. (гр.) 1. Той, хто набув досвіду, знань у результаті практичної діяльності. 2. Той, хто займається практичною діяльністю. 3. …
ПРАКТИКА
педпрактика; ж. (гр., діяльність) 1. У філософії - вся діяльність людей, спрямована на перетворення матеріального світу (на створення матеріальних …
ПРАКТИКАНТ
практикант; ч. студент (учень), який проходить виробничу практику.
ПРАКТИКУМ
практикум; ч. (гр., діяльний) вид навчальних занять з метою практичного засвоєння основних положень якого-небудь предмета; практичні заняття з …
ПРАКТИЦИЗМ
практицизм; ч. (нім., гр., діяльний) 1. Діловитість. 2. Захоплення практичною діяльністю при недооціненні значення теорії. 3. Діловий підхід до …
ПРАКТИЧНИЙ
практичний (гр.) 1. Потрібний, корисний комусь для здійснення чогось на практиці. 2. Який безпосередньо здійснює певну справу, керує ким-небудь, …
ПРЕ...
(лат., попереду) префікс, що означає передування.
ПРЕАДАПТАЦІЯ
преадаптація; ж. (пре... і адаптація) виникнення в організмі тварин і рослин ознак, які не мають первісного пристосовного значення, але в змінених …
ПРЕАМБУЛА
преамбула; ж. (лат., той, що передує) 1. Вступна частина якого-небудь важливого документа - законодавчого акта, міжнародного договору, декларації …
ПРЕВАЛЮВАТИ
превалювати (лат., переважаю) 1. Мати перевагу; переважати, домінувати. 2. Бути, виявлятися в більшій мірі; перевищувати кількістю, розміром і т. …
ПРЕВЕНТИВНА ВІЙНА
війна, що нібито має на меті запобігти нападові іншої держави, але по суті є формою агресії.
ПРЕВЕНТИВНИЙ
превентивний (лат.) запобіжний, напр., П-і заходи в системі протипожежної боротьби. - превентивна війна
ПРЕВЕНЦІЯ
(лат., від попереджую) запобігання злочинам.
ПРЕДИКАТ
предикат; ч. (лат., сказане) 1. В логіці - один з двох термінів судження, а саме той, в якому щось говориться про предмет мови (суб'єкт). 2. В …
ПРЕДИКАТИВНІСТЬ
предикативність; ж. (лат., стверджувальний, категоричний) 1. Одне з основних понять сучасної логіки, що відображає об'єктивно існуючі зв'язки між …
ПРЕДИКАЦІЯ
предикація; ж. (лат., об'ява, твердження) 1. лог. Визначення змісту суб'єкта судження через предикат. 2. лінгв. Установлення предикативного …
ПРЕДНІЗОЛОН
преднізолон; ч. лікарський препарат, протизапальний, антиалергічний, протишоковий і антитоксичний засіб.
ПРЕЗІНДЖАНТРОП
(лат. перед... і гр. зінджантроп) Викопна людиноподібна мавпа, що вважається представником давніх людей; рештки знайдені у Східній Африці. Див. …
ПРЕЗЕНС
(лат.) мовозн. теперішній час.
ПРЕЗЕНТ
презент; ч. (фр., від лат., передаю, вручаю) подарунок, дарунок, дар, підношення.
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНИЙ
презентабельний (фр.) який вигідно відрізняється від інших своїми якостями; показний, ставний, поважний, видний.
ПРЕЗЕНТАНТ
презентант; ч. (лат., передаю, вручаю) пред'явник векселя.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
презентація; ж. (лат., передаю, вручаю) 1. фін. Пред'явлення до відшкодування, виплати грошового документа. 2. Захід, присвячений знайомству, …
ПРЕЗЕНТИЗМ
(лат., теперішній час) загальна назва сучасних суб'єктивно-ідеалістичних напрямів у методології історії, які розглядають історичну науку не як …
ПРЕЗЕРВАЦІЯ
презервація; ж. (лат.) запобігання.
ПРЕЗЕРВИ
(лат., запобігаю) 1. Розфасовані й герметизовані, харчові продукти. На відміну від консервів П. не стерилізують і не пастеризують. 2. Світлозахисні …
ПРЕЗИДІЯ
президія; ж. (лат., сиджу попереду, головую) 1. Виборний орган для ведення зборів, з'їзду тощо. Особи, що входять до його складу. 2. Орган …
ПРЕЗИДЕНТ
президент; ч. (лат., той, що сидить спереду) 1. Виборний голова, керівник установи, організації, товариства тощо. 2. У ряді країн - обраний на …
ПРЕЗУМПЦІЯ
презумпція; ж. (лат., від передбачаю, угадую) 1. Припущення, що грунтується на ймовірності. 2. юр. Закріплене в законі припущення про існування …
ПРЕЙСКУРАНТ
прейскурант; ч. (нім., ціна і фр., поточний, теперішній) довідник цін на різні види і сорти товарів або на певні послуги.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.