Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
ПАРАЗИТОЛОГІЯ
паразитологія; ж. (паразити і ...логія) комплексна біологічна наука, що вивчає паразитів та спричинювані ними хвороби людини, тварин і рослин.
ПАРАЗИТОЦЕНОЗ
(паразити і ...ценоз) сукупність видів паразитів, що населяють певний орган, систему органів або весь організм живителя, в якому вони паразитують.
ПАРАКЛАЗИ
(пара... і гр., розлом) тектонічні тріщини, вздовж яких відбувалось переміщення гірських порід.
ПАРАЛІЗУВАТИ
паралізувати (фр., гр., розслаблення) 1. Припиняючи діяльність, викликати параліч; сковувати. 2. перен. Розладнуючи, псуючи, призводити до …
ПАРАЛІТЕРАТУРА
(пара... і література) сукупність псевдотворів (коміксів, коротких, спотворених переказів відомих творів тощо).
ПАРАЛІЧ
параліч; ч. (гр., розслаблення) 1. Втрата людиною чи твариною здатності рухатись внаслідок ураження центральної або периферичної нервової системи, …
ПАРАЛАКС
паралакс; ч. (гр., відхилення) 1. Позірне зміщення розглядуваного об'єкта, зумовлене зміною точки спостереження. 2. астр. П. світила - кут, під …
ПАРАЛЕЛІЗМ
паралелізм; ч. (гр., зіставлення, порівняння) 1. Рівновіддалення прямих ліній і площин - однієї відносно іншої. 2. Наявність паралельних явищ, …
ПАРАЛЕЛЕПІПЕД
паралелепіпед; ч. (гр., від паралельний і площина) шестигранник, гранями якого є паралелограми, або призма, основами якої є паралелограми.
ПАРАЛЕЛОГРАМ
паралелограм; ч. (гр., від паралельний і лінія) чотирикутник, сторони якого попарно паралельні.
ПАРАЛЕЛОЕДРИ
(гр., паралельний і ...едр) опуклі многогранники, паралельним перенесенням яких можна заповнити весь простір так, щоб вони не входили один в один і …
ПАРАЛЕЛЬ
паралель; ж. (гр., той, що проходить поруч, паралельний) 1. Лінія або площина, що на всьому просторі рівно віддалена від іншої лінії або площини і …
ПАРАЛЕЛЬНИЙ
паралельний (гр.) 1. Супутній, відповідний; П-а валюта - грошова система з двома або кількома валютами, які є однаково, без обмежень, законним …
ПАРАЛОГІЗМ
паралогізм; ч. (гр., хибний умовивід) ненавмисна логічна помилка в міркуванні, яка виникає внаслідок порушення законів і правил логіки і звичайно …
ПАРАМАГНЕТИЗМ
парамагнетизм; ч. (пара... і магнетизм) властивість речовин слабо намагнічуватися в напрямі діяння зовнішнього поля (напрямі силових ліній цього …
ПАРАМЕТР
параметр; ч. (гр., розмірюю, відмірюю) 1. Величина, що зберігає стале значення лише за умов даної задачі. 2. Величина, що нею характеризують якусь …
ПАРАМЕТРИТ
(пара... і гр., матка) запалення навколоматкової клітковини у людини й тварин. Виникає внаслідок дії гноєтворних мікробів.
ПАРАМЕТРОН
(гр., розмірюю) радіотехнічна схема (електромагнітний коливальний контур з нелінійною індуктивністю чи ємністю), в якій збуджуються коливання з …
ПАРАМНЕЗІЯ
парамнезія; ж. (пара... і гр., пам'ять, згадка) розлад пам'яті, при якому події, що відбуваються в даний момент, здаються вже пережитими колись.
ПАРАМОС
(ісп., голий степ, пустка) тип високогірної рослинності в горах Південної Америки та Східної Африки. Характеризується поєднанням деревної …
ПАРАНГОН
(фр., букв. - взірець) брильянт, перлина, дорогоцінний камінь без вад, дефектів.
ПАРАНДЖА
паранджа; ж. (араб., фаранджійя - верхній одяг) старовинний одяг мусульманських жінок у Середній Азії, що вкривав жінку з голови до ніг.
ПАРАНЕКРОЗ
(пара... і гр., мертвий) комплекс змін, які виникають у живих клітинах при діянні на них різноманітних фізичних та хімічних факторів. В основі П. …
ПАРАНЕФРИТ
(пара... і гр., нирка) запалення приниркової жирової клітковини у людини й тварин. Спричинюється гноєтворними бактеріями.
ПАРАНОЙЯ
(гр., божевілля, безумство) мед. психічна хвороба, що характеризується стійким маренням без галюцинацій. Здатність до правильного мислення …
ПАРАНОМІЯ
(гр., беззаконня) суперечність у законах.
ПАРАНОЯ
параноя; ж. (гр.) мед. форма психічного захворювання, що характеризується стійкими маячними ідеями при збереженні формальної логічності мислення; …
ПАРАНТЕЗ
парантез; ч. (фр., вставне слово або речення, дужка, гр., вставка) друкарська назва фігурної дужки.
ПАРАНТРОП
(пар... і ...антроп) рід викопних людиноподібних мавп групи австралопітеків. Рештки П. знайдено у плейстоценових відкладах кайнозою Південної …
ПАРАПІТЕК
(гр.) одна з найдавніших викопних людиноподібних мавп. Залишки знайдено в Єгипті. Див. …
ПАРАПЕТ
парапет; ч. (іт., від захищати і груди) 1. Невисока стінка, що огороджує балкон, ганок, міст, набережну, покрівлю будинку тощо. П. називають також …
ПАРАПЛЕГІЯ
параплегія; ж. (пара... і гр., удар) параліч обох нижніх або верхніх кінцівок.
ПАРАПЛЕРОМА
(пара... і гр., численність) одна з форм плеоназму.
ПАРАПРОКТИТ
(пара... і гр., задній прохід) мед. гнійне запалення клітковини навколо прямої кишки й відхідникового отвору в людини. Спричинюється бактеріями …
ПАРАПСИХОЛОГІЯ
парапсихологія; ж. (пара... і психологія) течія в психології, що ставить своїм завданням вивчення незвичайних психологічних явищ - яснобачення, …
ПАРАСКАРИДОЗ
вет. хвороба парнокопитних тварин, спричинювана плоскими червами параскаридами.
ПАРАТАКСИС
паратаксис; ч. (гр., букв. - розміщення поруч) синтаксичний зв'язок самостійних речень, які йдуть безпосередньо одне за одним і не об'єднані …
ПАРАТГОРМОН
гормон прищитовидних залоз. Бере участь у регулюванні фосфорно-кальцієвого обміну в організмі людини та хребетних тварин.
ПАРАТИРЕОЇДНИЙ
(пара... і гр., щитовидний) мед. той, що належить до прищитовидних залоз або стосується їх; - паратиреоїдний гормон - паратгормон
ПАРАТИРЕОЇДНИЙ ГОРМОН
гормон прищитовидних залоз. Бере участь у регулюванні фосфорно-кальцієвого обміну в організмі людини та хребетних тварин.
ПАРАТИФИ
(пара... і тиф) гострі інфекційні захворювання людини й тварин, що спричинюються паратифозними бактеріями. П. за проявом подібні до черевного тифу, …
ПАРАТИФЛІТ
паратифліт; ч. (пара... і тифліт) запалення позачеревної клітковини, що міститься за сліпою кишкою. Виникає переважно як ускладнення гострого …
ПАРАТУБЕРКУЛЬОЗ
паратуберкульоз; ч. (пара... і туберкульоз) хронічна інфекційна хвороба великої рогатої худоби, що її спричинює паратуберкульозний мікробактер; …
ПАРАФ
параф; ч. (фр., гр., приписую, вписую) 1. Розчерк у підпису. 2. Скорочений підпис, ініціали.
ПАРАФІН
парафін; ч. (лат., мало, трохи і суміжний, причетний) суміш твердих вуглеводнів; біла або жовтувата воскоподібна легкоплавка маса без …
ПАРАФІНОТЕРАПІЯ
парафінотерапія; ж. (парафін і терапія) застосування парафіну з лікувальною метою при артритах, міозиті, радикуліті тощо.
ПАРАФАЗІЯ
парафазія; ж. (пара... і гр., мова) хворобливий розлад мови, який полягає в неправильному вживанні одних слів замість інших.
ПАРАФРАЗ
(гр., опис, виклад) 1. Переказування змісту твору або чужих думок своїми словами. 2. Інструментальна п'єса віртуозного характеру на оперні теми або …
ПАРАФРАЗІЯ
(пара... і гр., мова) хворобливий розлад мови, який полягає в неправильному вживанні одних слів замість інших; парафазія.
ПАРАФРАЗА
парафраза; ж. (гр.) 1. Переказ яких-небудь думок, змісту якогось твору. 2. Інструментальна п'єса віртуозного характеру на народну мелодію або на …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.