Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>
ПНЕВМАТИЧНИЙ
пневматичний (гр., повітряний) той, що діє за допомогою стиснутого повітря, використовує його; П-а машина - машина, що приводиться в дію стиснутим …
ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
переміщення матеріалів і вантажів трубами, де стискують або розріджують повітря
ПНЕВМАТОЛІЗ
пневматоліз; ч. (гр., подув, вітер і ...ліз) процес утворення мінералів внаслідок дії на гірські породи летких речовин та газів, що їх виділяє …
ПНЕВМЕРКАТОР
(пнев(матичний) і нім., відмічати) апарат для дистанційного визначення рівня рідини в котлах, цистернах, відсіках суден тощо.
ПНЕВМО...
(гр.) перша частина складних слів, що відповідає значенням: а) який діє за допомогою стисненого повітря (пневмодвигун); б) який стосується легень …
ПНЕВМОАВТОМАТИКА
пневмоавтоматика; ж. (гр., подув, подих і автоматика) напрям в автоматиці, пов'язаний з використанням стиснутого повітря як робочого середовища.
ПНЕВМОГРАМА
пневмограма; ж. (гр., легеня і ...грама) крива запису дихальних рухів, накреслена за допомогою приладу пневмографа.
ПНЕВМОГРАФІЯ
(гр.) запис дихальних рухів у людини і тварин за допомогою пневмографа.
ПНЕВМОЕКТОМІЯ
(гр., легеня і виріз) повне видалення однієї легені при деяких захворюваннях (злоякісній пухлині, бронхоектазії тощо).
ПНЕВМОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ
(гр., подув і енцефалографія) енцефалографія з введенням повітря в шлуночки головного мозку.
ПНЕВМОКОКИ
(гр., легеня і коки) бактерії з роду диплококів. Спричинюють у людини крупозне запалення легенів та деякі інші захворювання.
ПНЕВМОКОНІОЗИ
(гр., легеня і пил) захворювання легень, що виникають внаслідок тривалого вдихання запиленого повітря.
ПНЕВМОНІКА
(гр., подув, вітер) напрям у пневмоавтоматиці, пов'язаний з використанням ефектів, що виникають при безпосередній взаємодії струмин повітря або газу.
ПНЕВМОНІЯ
плевропневмонія; ж. (гр., від легеня) запалення легеневої тканини. Спричинюється головним чином мікроорганізмами, зокрема пневмококом. Інша назва …
ПНЕВМОСКЛЕРОЗ
пневмосклероз; ч. (гр., легеня і склероз) розрощення сполучної тканини легень у людини й тварин. Може бути наслідком перенесення бісинозу, …
ПНЕВМОТОРАКС
пневмоторакс; ч. (гр., легеня і торакс) скупчення повітря в плевральній порожнині людини й тварин. Штучний П. застосовують з лікувальною метою при …
ПНЕЙМОКОКИ
(гр., легеня і коки) бактерії з роду диплококів. Спричинюють у людини крупозне запалення легенів та деякі інші захворювання. Інша назва - …
ПОГОНОФОРИ
(гр., бородатий) тип морських безхребетних тварин групи вторинноротих. Поширені в різних районах Світового океану.
ПОДІУМ
подіум; ч. (лат., з гр., поміст, підвищення) 1. Підвищення навколо арени античного цирку з місцями для почесних гостей (імператора, сенаторів і т. …
ПОДАГРА
подагра; ж. (гр., від нога і жертва, здобич) захворювання людини і тварин, яке виникає в результаті порушення обміну речовин і характеризується …
ПОДЕСТА
(іт., від лат., влада) 1. Найвища адміністративна особа (глава виконавчої і судової влади) в багатьох містах-республіках Італії 12 - 16 ст. 2. В …
ПОЕЗІЯ
поезія; ж. (гр., творення, творчість) 1. Мистецтво слова, що художніми образами впливає на уяву й почуття читача; літературний жанр. 2. У вузькому …
ПОЕМА
поема; ж. (гр.) 1. Жанр віршованого оповідного твору. 2. Великий поетичний оповідний твір. Великий прозовий твір, що відзначається глибиною змісту …
ПОЕТ
поет; ч. (гр., творець, автор) 1. Автор літературних віршованих, прозових і драматичних поетичних творів. Той, хто оспівує, прославляє що-небудь у …
ПОЕТИЗАЦІЯ
поетизація; ж. (фр.) змалювання будь-чого поетичними засобами, з піднесенням, ідеалізацією.
ПОЕТИКА
поетика; ж. (гр., майстерність творення) 1. Наука про художню літературу, теорія літератури. 2. Теорія поезії (композиція, образність мови, …
ПОЕТИЧНИЙ
поетичний (гр., творчий, здатний творити) 1. Той, що належить до поезії, пройнятий поезією. 2. Той, що виражає або має творче обдарування. 3. …
ПОЗА
поза (фр., від класти, ставити) 1. Надана тілу постава умисно чи мимовільно. 2. Частина танцювального руху. 3. перен. Хизування, нещира поведінка.
ПОЗЕР
позер; ч. (фр.) нещира людина, що піклується про зовнішній ефект своєї поведінки і своїх промов, любить прибирати позу.
ПОЗИТИВ
позитив; ч. (фр., від лат., умовний) 1. Фотографічне зображення (відбиток з негатива), де світлі та темні місця й кольори розподіляються так само, …
ПОЗИТИВІЗМ
позитивізм; ч. (фр., від лат., умовний, позитивний) 1. Течія у філософії та соціології, що заперечує можливість пізнання об'єктивної дійсності і …
ПОЗИТИВНИЙ
позитивний (лат.) 1. Який виражає, містить у собі згоду, стверджує що-небудь; ствердний, ствердливий. Який підтверджує наявність сподіваного, …
ПОЗИТРОН
позитрон; ч. (пози(тивний) і (елек)трон) елементарна позитивно заряджена частинка, маса й величина електричного заряду якої такі самі, як і …
ПОЗИТРОНІЙ
короткоіснуюча (від 10-10 до 10-7 секунди) система з позитрона й електрона, подібна до атома водню (протію), в якій роль протона відіграє позитрон.
ПОЗИЦІЙНА БОРОТЬБА
(у шахах, шашках) боротьба суперників за краще, активніше розташування фігур на дошці.
ПОЗИЦІЙНА ВІЙНА
система ведення військових дій, в якій переважає малорухлива боротьба зі зміцнених і розвинутих углиб фортифікаційних споруд
ПОЗИЦІЙНА СИСТЕМА
система числення, заснована на тому, що одна й та сама цифра набуває різних числових значень залежно від її місця в запису чисел
ПОЗИЦІЙНИЙ
позиційний пов'язаний з позицією; - позиційна війна - позиційна система - позиційна боротьба
ПОЗИЦІЯ
позиція; ж. (лат., від розміщую, ставлю) 1. Положення, постава тіла; поза. У музикантів - певне положення рук, пальців під час гри. 2. …
ПОЗУВАТИ
позувати (фр.) 1. Правити за модель художнику або бути об'єктом для кінофотознімання, набравши певної пози. 2. перен. Поводитись нещиро, …
ПОЗУМЕНТ
позумент; ч. (нім., з фр., від ісп., тасьма) золота чи срібна стрічка використовувана для прикраси одягу чи меблів. Див. …
ПОЙКІЛОТЕРМНИЙ
(гр., змінний і ...термний) змінний щодо тепла; П-і тварини - тварини, температура тіла яких змінюється залежно від температури зовнішнього …
ПОЙКІЛОЦИТОЗ
(гр., змінний і ...цитоз) зміна форми червоних кров'яних тілець (еритроцитів).
ПОЙНТЕР
пойнтер; ч. (англ., від вказувати напрям) порода гладкошерстих мисливських собак.
ПОКАЗНИК ЛЕТАЛЬНІСТІ
відношення кількості померлих від даної хвороби до кількості тих, що перехворіли на дану хворобу за певний період часу.
ПОЛІ...
(гр., численний) у складних словах відповідає поняттям "численний", "багато".
ПОЛІІЗОБУТИЛЕН
поліізобутилен; ч. (полі... та ізобутилен) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації ізобутилену. Застосовують як електроізоляційний і …
ПОЛІІЗОПРЕН
поліізопрен; ч. (полі... та ізопрен) високомолекулярна сполука, продукт полімеризації ізопрену. За властивостями П. подібний до натурального …
ПОЛІАГРЕГАТНИЙ
(полі... і агрегат) той, що складається з речовин, які перебувають у різних агрегатних станах.
ПОЛІАКРИЛАТИ
високомолекулярні сполуки, продукти полімеризації акрилової кислоти або її похідних. З П. виготовляють плівки, клеї, лаки тощо.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.