Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
ПРЕКОС
прекос; ч. (фр., від лат., скороспілий) м'ясо-вовнова порода скороспілих тонкорунних овець, виведена в 19 ст. у Франції.
ПРЕЛІМІНАРІЇ
прелімінарії; мн. (лат.) 1. Попередня угода, яка згодом може бути замінена іншою; тимчасове рішення. 2. перен. Початок чого-небудь; те, що передує …
ПРЕЛІМІНАРНИЙ
прелімінарний попередній, тимчасовий - прелімінарний мирний договір
ПРЕЛІМІНАРНИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР
у міжнародному праві попередня угода, за якою воюючі сторони визначають основні положення майбутнього мирного договору.
ПРЕЛАТ
прелат; ч. (лат., поставлений попереду) у католицькій та англіканській церквах - почесна назва, титул представника вищого духовенства (кардинала, …
ПРЕЛЮДІЯ
прелюдія; ж. (лат., вступ, рефрен, пролог) 1. Вступ до музичного твору. 2. Самостійна музична п'єса, переважно для фортепіано. 3. перен. Те, що …
ПРЕМ'ЄР
прем'єр; ч. (фр., перший) 1. У багатьох країнах глава уряду, особа, що очолює кабінет міністрів, раду міністрів (прем'єр-міністр). 2. У театрі - …
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР
прем'єр-міністр; ч. (фр.) у ряді країн - особа, що очолює уряд, стоїть на чолі кабінету міністрів.
ПРЕМ'ЄРА
прем'єра; ж. (фр., перша) перша вистава п'єси в театрі, естрадної, концертної або циркової програми. Іноді найменування П. поширюється на кілька …
ПРЕМІЯ
премія; ж. (лат., нагорода, винагорода) 1. Нагорода (переважно грошова) за успіхи чи заслуги в певній галузі діяльності, за досягнення кращих …
ПРЕПАРАТ
препарат; ч. (лат., виготовлений) 1. Частина рослинного або тваринного організму, призначена і підготовлена для дослідження. 2. Речовина, …
ПРЕПАРАТОР
препаратор; ч. працівник лабораторії, дослідної станції тощо, який готує препарати.
ПРЕПАРУВАТИ
препарувати (лат., готую) 1. Виготовляти препарат, препарати. 2. Готувати друкарський набір до фотографування. 3. перен. Обробляти, переробляти …
ПРЕПРИНТ
препринт; ч. (пре... і англ., відбиток) відбиток тексту наукового повідомлення, надрукований для швидкого ознайомлення з ним вузького кола …
ПРЕРІЇ
(фр., лука) тип степової рослинності в Північній Америці; характеризується переважанням злаків.
ПРЕРІАЛЬ
преріаль; ч. (фр., від лука) дев'ятий місяць року (з 20 - 21 травня до 19 - 20 червня) французького республіканського календаря, прийнятого …
ПРЕРІЯ
прерія; ж. (фр.) рівнинна місцевість у Північній Америці з трав'янистою рослинністю степового типу.
ПРЕРАФАЕЛІТИ
англійські художники й поети, які в 1848 р. об'єдналися в "Братство прерафаелітів". П. намагалися відродити мистецтво дорафаелівського часу (часів …
ПРЕРОГАТИВА
прерогатива; ж. (лат., перевага) виключне право, перевага, що належить найчастіше якомусь державному органу чи службовій особі.
ПРЕС
прес; ч. (фр., від лат., стискання, тиск) машина для обробки тисненням різних заготовок і матеріалів. Пристосування для ущільнення чогось, зміни …
ПРЕС-АТАШЕ
прес-аташе; ч. (фр.) співробітник дипломатичного представництва, що відає питаннями преси та інформації.
ПРЕС-БЮРО
прес-бюро; с. (фр.) 1. Редакційний апарат для обслуговування преси, який створюють на час з'їздів, конференцій, нарад і т. ін. 2. Постійний відділ …
ПРЕС-КЛІШЕ
прес-кліше; с. (преса і кліше) організація (відділ) при телеграфних агентствах, що виготовляє й постачає пресі готові кліше.
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
прес-конференція; ж. (англ.) бесіда, зустріч державних, політичних, громадських, наукових діячів з представниками преси, радіо, телебачення з …
ПРЕС-ПАП'Є
прес-пап'є; с. (фр., від тиснути і папір) 1. Важкий металевий, мармуровий тощо предмет, яким притискають папери на столі. 2. Письмове приладдя, що …
ПРЕС-РЕЛІЗ
прес-реліз; ч. (преса та англ., випускати з друку) документ, розповсюджуваний для інформування про щось; прес-випуск.
ПРЕС-ЦЕНТР
прес-центр; ч. (преса і центр) 1. Орган з'їзду, міжнародної або іншої наради, спортивних змагань, що постачає інформацію журналістам, …
ПРЕСА
преса; ж. (фр.) Друковані видання - періодичні (газети, журнали, бюлетені і т.ін.) і рідше неперіодичні (книги, листівки і т. ін.); засоби …
ПРЕСБІОПІЯ
(гр., старий і зір) розлад зору в людини, зумовлений старінням кришталика ока, втратою ним здатності змінювати свою кривизну, що порушує його …
ПРЕСВІТЕР
пресвітер; ч. (гр., старший, старійшина) 1. У католицькій і православній церквах священик. 2. Виборний керівник громади пресвітеріанської церкви.
ПРЕСВІТЕРІАНСТВО
пресвітеріанство; с. 1. Одна з течій кальвінізму, що виникла в Англії у 16 столітті. Послідовники П. визнають служителем культу лише пресвітера, …
ПРЕСЕЛЕКТОР
(пре... і селектор) електромагнітний пристрій (частина радіоприймача - супергетеродина) для підсилення сигналу приймальної радіостанції.
ПРЕСЕРВИ
(лат., запобігаю) 1. Розфасовані й герметизовані, харчові продукти. На відміну від консервів П. не стерилізують і не пастеризують. 2. Світлозахисні …
ПРЕСИНГ
пресинг; ч. (англ., від тиснути) в спортивній грі активна опіка кожного або всіх гравців команди супротивника по всьому полю.
ПРЕСТІССІМО
(іт., найшвидший) муз. найшвидший темп, швидший за престо.
ПРЕСТИДИЖИТАТОР
престидижитатор; ч. (іт., від швидкий і палець) цирковий актор, який демонструє фокуси, що грунтуються на швидкості і вправності рухів.
ПРЕСТИЖ
престиж; ч. (фр., авторитет, повага) громадська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи, професійної категорії тощо; добра слава, …
ПРЕСТО
престо (іт., букв. - швидкий) 1. муз. Дуже швидкий темп. 2. Назва музичної п'єси або частини музичного твору (сонати, симфонії, квартету та ін.) в …
ПРЕТЕНДЕНТ
претендент; ч. (лат.) той, хто претендує на що-небудь, хто має підстави одержати щось.
ПРЕТЕНДУВАТИ
претендувати (лат., виправдовуюсь, наводжу як доказ) 1. Ставити певні вимоги, заявляти свої права на кого-, що-небудь; висувати претензії. 2. …
ПРЕТЕНЗІЯ
претензія; ж. (пол., з фр., від лат., виправдовуюсь) 1. Вимагання чого-небудь від когось, пред'явлення своїх прав на щось; зазіхання, …
ПРЕТОР
претор; ч. (лат.) у Стародавньому Римі спершу заступник і помічник консула, згодом вища урядова особа, наділена судовою й адміністративною …
ПРЕТОРІАНЦІ
(лат.) 1. В Стародавньому Римі спочатку солдати особистої охорони полководців, а з І ст. до н. е. - привілейованої імператорської гвардії. 2. …
ПРЕТОРІЙ
(лат.) 1. У Стародавньому Римі місце у військовому таборі, де містилася палатка полководця. 2. Палатка полководця, його ставка. 3. Військова рада …
ПРЕФІКС
префікс; ч. (лат., прикріплений спереду) значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів або форм слова; приросток.
ПРЕФІКСАЦІЯ
префіксація; ж. приєднання префіксів (приставок) до кореня чи основи як засіб утворення слів та їхніх форм.
ПРЕФЕКТ
префект; ч. (лат., начальник) 1. У Стародавньому Римі особа, що обіймала військову, адміністративну, судову або господарську посаду. 2. В ряді …
ПРЕФЕКТУРА
префектура; ж. (лат.) 1. У Стародавньому Римі - одна з чотирьох адміністративно-територіальних одиниць імперії. 2. У ряді країн - …
ПРЕФЕРАНС
преферанс; ч. (фр., букв. - перевага) картярська гра.
ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ
преференційний той, що стосується преференції, пільговий, переважний; П-е мито - мито зі знижкою, пільгами.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.