Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
ПРОВІЗОРНИЙ
провізорний (нім., від лат., передбачливий) 1. Попередній. 2. Тимчасовий.
ПРОВІНЦІАЛІЗМ
провінціалізм; ч. (лат., провінціальний) 1. Слово або вираз, що запозичені з місцевих говорів і не ввійшли до літературної мови, діалектизм. 2. …
ПРОВІНЦІЯ
провінція; ж. (лат.) 1. У Стародавньому Римі та деяких пізніших імперіях - завойована територія якого-небудь народу, що перебуває у політичній та …
ПРОВІТАМІНИ
(про... і вітаміни) речовини, з яких в організмі людини і тварин можуть утворюватися вітаміни.
ПРОВЕРБІАЛЬНИЙ
провербіальний (лат., від прислів'я) той, що стає приказкою, прислів'ям,
ПРОВОКАТОР
провокатор; ч. (лат, той, що кидає виклик) 1. Таємний агент, який проникає в нелегальну організацію, щоб підірвати її діяльність і видати поліції …
ПРОВОКАЦІЯ
провокація; ж. (лат., виклик) 1. Навмисні дії проти окремих осіб, організацій, держав тощо з метою штовхнути їх на згубні для них вчинки. 2. мед. …
ПРОВОКУВАТИ
провокувати (лат., кидаю виклик, підбурюю) 1. Підбурювати до чогось із зрадницьким наміром. 2. мед. Штучно викликати якісь явища хвороби (напр., …
ПРОГІБІЦІОНІСТИ
(лат., недопущення, заборона) 1. Прихильники заборонної системи торгівлі. 2. У США - прихильники заборони торгівлі спиртними напоями, прибічники …
ПРОГЕНІЯ
(гр., вперед і підборіддя) неправильний прикус у людини; зумовлюється надмірним розвитком нижньої й недорозвиненням верхньої щелеп. Інша назва - …
ПРОГЕСТЕРОН
(про... і лат., носіння, вагітність) статевий гормон жінок і самок ссавців; утворюється в яєчниках (у жовтому тілі), а під час вагітності - в …
ПРОГНАТІЯ
(гр., вперед і щелепа) неправильний прикус у людини; зумовлюється надмірним розвитком верхньої й недорозвиненням нижньої щелеп. Інша назва - …
ПРОГНАТИЗМ
прогнатизм; ч. (гр., вперед і щелепа) виступання щелеп уперед.
ПРОГНОЗ
прогноз; ч. (гр., передбачення) передбачення на основі наявних даних напряму, характеру й особливостей розвитку та закінчення явищ і процесів у …
ПРОГНОЗУВАННЯ
прогнозування; с. (гр., передбачення) процес наукового передбачення майбутнього стану різних явищ (природних, суспільних тощо) - прогнозування …
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ
визначення тенденцій і перспектив розвитку господарства, його окремих галузей і сфер на основі пізнання і врахування вимог економічних законів
ПРОГНОЗУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
визначення характеристик (параметрів) різних об'єктів науки і техніки для певного майбутнього періоду на основі вивчення закономірностей їхнього …
ПРОГНОСТИКА
прогностика; ж. (гр., передбачливий) наука про закони й методи прогнозування.
ПРОГРАМІСТ
програміст; ч. спеціаліст у галузі програмування.
ПРОГРАМА
підпрограма; ж. (гр., публічна об'ява, розпорядження, указ) 1. Наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи і т. ін. 2. Ідейний …
ПРОГРАМА-ДИСПЕТЧЕР
(програма і диспетчер) план дій, яким передбачено організацію функціонування й керування взаємодією певної сукупності пристроїв цифрової …
ПРОГРАМУВАННЯ
програмування; с. 1. Складання програми, розв'язування математичних і інформаційно-логічних задач на обчислювальних машинах. 2. Розділ …
ПРОГРЕС
прогрес; ч. (лат.) розвиток по висхідній лінії, удосконалення в цьому процесі, перехід від нижчого до вищого, від простого до більш складного. …
ПРОГРЕСІЯ
прогресія; ж. (лат., рух уперед, розвиток) мат. числовий ряд, кожний член якого, починаючи з другого, є сумою попереднього члена і якогось …
ПРОГРЕСИВНИЙ
поступально-прогресивний 1. Той, що сприяє прогресові, розвиткові нового, передового. прогресивні технології 2. Поступальний, той, що …
ПРОГРЕСИВНИЙ ПАРАЛІЧ
мед. психічне захворювання, зумовлене сифілітичним ураженням центральної нервової системи.
ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК
фін. податок, що зростає в процентному відношенні із зростанням суми оподатковуваної прибутковості
ПРОДРОМ
(гр., предтеча, попередник) передвісник хвороби.
ПРОДУКТ
продукт; ч. (лат., вироблений) 1. Предмет, що є матеріальним результатом людської праці, діяльності; виріб. 2. Наслідок, витвір, результат …
ПРОДУКТИВНИЙ
продуктивний (лат.) 1. Доцільний, плодотворний; здатний виробляти, створювати щось цінне; П-і сили - засоби виробвицтва, за допомогою яких …
ПРОДУКЦІЯ
перепродукція; ж. (лат., від виробляю) сукупність матеріальних благ, добутих чи створених внаслідок виробничої діяльності; - валова продукція
ПРОДУЦЕНТИ
(лат., той, що виробляє) 1. Країни, що виробляють певний товар. 2. біол. Організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До П. належать …
ПРОДЮСЕР
продюсер; ч. (англ., від лат., виробляю) у кінематографії - постановник кінофільмів; взагалі постановник кліпів, концертів і т. ін.
ПРОЕКТ
проект; ч. (лат., кинутий вперед) 1. Сукупність документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), необхідних для зведення споруд, виготовлення …
ПРОЕКТАНТ
проектант; ч. той, що складав проект, автор його.
ПРОЕКТИВНИЙ
проективний пов'язаний з проекцією.
ПРОЕКТОР
проектор; ч. (лат., той, що кидає вперед) 1. Оптичний прилад, яким вимірюють (порівнянням з тіньовим зразковим контуром) розміри виробів. 2. …
ПРОЕКТУВАННЯ
перепроектування; с. 1. Складання проекту. 2. Креслення проекції, зображення фігури або предмета на площині. Див. також: епюр
ПРОЕКЦІЙНИЙ АПАРАТ
(проекція) оптичний прилад для одержання збільшених зображень на екрані. Такими приладами є епідіаскоп, епіскоп, кінопроекційний апарат тощо.
ПРОЕКЦІЯ
проекція; ж. (лат., викидання) 1. мат. Зображення просторової фігури на площині, певній поверхні; паралельна проекція точки на дану лінію …
ПРОЖЕКТ
прожект; ч. (фр., задум, від лат., кинутий вперед) 1. заст. Проект. 2. перен. Нездійснений, необгрунтований план.
ПРОЖЕКТЕР
прожектер; ч. (фр.) складач нездійсненних планів, прожектів.
ПРОЖЕКТЕРСТВО
прожектерство; с. (прожект) захоплення нездійсненними проектами; висування необгрунтованих проектів, обстоювання їх.
ПРОЖЕКТОР
прожектор; ч. (англ., від лат., той, що кидає вперед) освітлювальний апарат з оптичним пристроєм, за допомогою якого створюють потужні, спрямовані …
ПРОЗА
проза; ж. (лат., проста (мова)) 1. Мовлення, не організоване ритмічно, не віршоване; літературний жанр. 2. Художній твір, написаний розмовною …
ПРОЗАЇЗМ
прозаїзм; ч. (проза) зворот, властивий звичайній розмовній мові, вставлений у поетичний твір.
ПРОЗАЇК
прозаїк; ч. 1. Письменник, що працює в жанрі прози. 2. Переноєно - суха людина з дріб'язковими, вузько практичними інтересами.
ПРОЗАЇЧНИЙ
прозаїчний 1. Написаний прозою; не віршований, не поетичний. 2. перен. Буденний, сірий, нудний.
ПРОЗЕКТОР
прозектор; ч. (лат., розтинаючий) 1. Лікар-патологоанатом, який проводить розтин трупів з метою вивчення причин смерті, будови органів тощо. 2. …
ПРОЗЕКТУРА
прозектура; ж. (лат., від розтинаю) патологоанатомічне відділення при лікувальних закладах.

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.