Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

<< < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>
ПРОПАН
пропан; ч. (проп(іл) і (мет)ан) органічна сполука, насичений вуглеводень; безбарвний горючий газ. Трапляється в природних газах. Застосовують як …
ПРОПЕДЕВТИКА
пропедевтика; ж. (гр., попередньо навчаю) вступ до курсу якої-небудь науки; підготовчий вступний курс, викладений у стислій і доступній формі.
ПРОПЕЛЕР
пропелер; ч. (англ., від лат., підганяю, штовхаю вперед) пристрій для створення сили тяги, за допомогою якої рухаються літак, вертоліт, аеросани, …
ПРОПЕН
(гр., вхід) органічна сполука, ненасичений вуглеводень, безбарвний горючий газ з слабким запахом. Складова частина газів крекінгу …
ПРОПЛІОПІТЕК
пропліопітек; ч. (гр., той, що пливе попереду, і ...пітек) викопна людиноподібна мавпа, рештки якої виявлено в нижньоолігоденових відкладах …
ПРОПОЛІС
прополіс; ч. (гр., бджоляний клей) смолиста зеленувато-жовта або бура гірка на смак речовина, що її збирають бджоли з бруньок, які розпукуються. …
ПРОПОРЦІЙНІ ВЕЛИЧИНИ
мат. величини, які залежать одна від одної таким чином, що збільшення однієї з них викликає збільшення іншої у стільки ж разів (прямо пропорційна …
ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА
система виборчого права, при якій голосування за кандидатів відбувається за списками, причому кожний список дістає кількість місць пропорційно до …
ПРОПОРЦІЙНИЙ
пропорційний (пропорція) той, що має правильне співвідношення частин з цілим, перебуває в певному відношенні до будь-якої величини - пропорційні …
ПРОПОРЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА
екон. термін, що виражає об'єктивну необхідність планомірної організації всього народного господарства з метою забезпечення відповідності між різними …
ПРОПОРЦІЯ
пропорція; ж. (лат., співвідношення, розмірність) 1. Співвідношення частин цілого між собою. 2. мат. Рівність двох відношень. 3. Кількісні …
ПРОПРЕТОР
пропретор; ч. (лат., букв. - замість претора) в Стародавньому Римі особа, яка здійснювала вищу юридичну, адміністративну, військову владу в …
ПРОПС
(англ., підпірки) кругла, очищена від кори колода певної довжини.
ПРОРЕКТОР
проректор; ч. (про... і ректор) заступник ректора вищого навчального закладу.
ПРОРОГАЦІЯ
пророгація; ж. (лат.,ргогодаііо - продовження, відстрочка) право глави держави (монарха або президента республіки) відстрочувати парламентські …
ПРОСКРИПЦІЇ
(лат., об'ява) в Стародавньому Римі списки осіб, яких прилюдно оголошували поза законом. Запроваджені в 1 ст. до н. е. з метою знищення …
ПРОСКРИПЦІЯ
проскрипція; ж. (лат.) у Стародавньому Римі - список осіб, яких прилюдно оголошували поза законом.
ПРОСОДІЯ
просодія; ж. (гр.) 1. Система вимови наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у певній мові. 2. Вчення про співвідношення складів у …
ПРОСОДИЧНИЙ
просодичний (гр.) той, що стосується явищ висоти, довготи й сили інтонації або співвідношення ритміко-інтонаційних особливостей у віршуванні.
ПРОСОПОПЕЯ
(гр.) уособлення, втілення; стилістичний зворот, у якому предмет наділяють властивостями, що йому реально не властиві (напр., "Лозина Дубові …
ПРОСПЕКТ
проспект; ч. (лат., вид, погляд) 1. Широка і пряма міська вулиця. 2. Докладний план, короткий зміст наукової праці або певного видання, що …
ПРОСПЕРИТІ
проспериті; с. (англ., букв. - процвітання) вживана назва нетривалого періоду часткового піднесення економіки між економічними кризами.
ПРОСТАТА
простата; ж. (гр., той, що попереду) непарний орган чоловічого статевого апарата. Інша назва - передміхурова залоза.
ПРОСТАТИТ
простатит; ч. запалення простати.
ПРОСТИГМІН
(гр., раніше, перед і рана, виразка) мед. лікарський препарат. Застосовують при міастенії, паралічах, невритах, для стимуляції родової діяльності, …
ПРОСТИТУЦІЯ
проституція; ж. (лат., осквернення, збезчещення) 1. Продаж свого тіла для статевих зносин з метою добути засоби для існування. 2. перен. …
ПРОСТРАЦІЯ
прострація; ж. (лат., повалення) стан надзвичайної фізичної і нервово-психічної кволості в людини. Може виникнути при тяжких інфекційних …
ПРОСЦЕНІУМ
просценіум; ч. (лат.) театр. передня частина сцени, розташована перед порталом і трохи висунута в зал; у давньогрецькому театрі - майданчик для …
ПРОТІЙ
протій; ч. (гр., перший) найлегший (масове число дорівнює 1) і найпоширеніший ізотоп водню, атомне ядро якого - протон.
ПРОТАГОНІСТ
протагоніст; ч. (гр.) мист. 1. У давньогрецькому театрі - актор, який виконував головні ролі. 2. Головна дійова особа у художньому творі.
ПРОТАКТИНІЙ
протактиній; ч. (гр., перший і актиній) радіоактивний хімічний елемент, символ Pa, ат. н. 91; сріблясто-білий блискучий метал, належить до …
ПРОТАМІНИ
(гр., перший і аміни) прості білки, що мають чітко виявлену лужну реакцію. Найбільше П. у спермі й ікрі риб. Разом з гістонами становлять білкову …
ПРОТАНДРІЯ
(гр., перший, попередній і ...андрія) більш раннє порівняно з приймочками маточок достигання пиляків у двостатевих квіток. Є одним з пристосувань до …
ПРОТАРІОЛ
(прот(еїни), лат., срібло і ...ол) мед. лікарський препарат; в'яжучий, антисептичний і протизапальний засіб.
ПРОТЕЇДИ
(протеїн) складні білки, утворені із звичайних білків і речовин небілкової природи. До П. належать багато ферментів і гормонів, більшість білків …
ПРОТЕЇНИ
(гр., перше місце) прості білки - основна складова частина всіх живих організмів.
ПРОТЕЇНОЇДИ
(протеїни і ...оїд) білки, що входять до складу кісток, хрящів, волосся, шерсті.
ПРОТЕЇНОТЕРАПІЯ
протеїнотерапія; ж. (протеїни і терапія) введення в організм людини й тварин білкових речовин з лікувальною метою.
ПРОТЕЇНУРІЯ
(протеїни та ...урія) те саме, що й альбумінурія. Див. також: альбумінурія
ПРОТЕАЗИ
(протеїн) ферменти, що розщеплюють поліпептиди й дипептиди. Містяться в організмі людини, тварин і рослин. Інші назви - пептигідролази, пептидази.
ПРОТЕГУВАТИ
протегувати (фр.) сприяти комусь, чомусь, підтримувати когось, бути покровителем; опікувати кого-небудь, опікуватися кимось.
ПРОТЕЖЕ
протеже; ч. або ж. (фр., той, що перебуває під захистом, ставленик) особа, що користується чиєю-небудь підтримкою, прихильністю чи рекомендацією; …
ПРОТЕЗ
протез; ч. (фр., гр., додання, приєднання) механічний пристрій і апарат, що застосовують для заміщення втрачених людиною органів (рук, ніг, зубів) …
ПРОТЕЗА
(фр. від гр., приєднання) лінгв. поява додаткового звуку на початку слова, напр., розмовне "воко" замість "око". Див. …
ПРОТЕЗУВАННЯ
протезування; с. система медичних і технічних заходів, спрямованих на відновлення втрачених органів та можливою мірою їхніх функцій за допомогою …
ПРОТЕЙ
протей; ч. (гр.) у давньогрецькій міфології морське божество-віщун, яке мало здатність змінювати свій вигляд.
ПРОТЕЙОВІ
(Протей) родина хвостатих земноводяних. Мають зовнішні зябра. Живуть у підземних водах та прісних водоймах. Поширені в Європі та Америці.
ПРОТЕКТОР
протектор; ч. (1) (лат., охоронець, захисник) 1. Покровитель, захисник, опікун. 1. Потовщена зовнішня частина автомобільної покришки, що захищає …
ПРОТЕКТОРАТ
протекторат; ч. (лат.) 1. Форма залежності, коли одна держава визначає і здійснює зовнішні відносини іншої держави, бере на себе захист її …
ПРОТЕКЦІОНІЗМ
протекціонізм; ч. (лат., прикриття, захист) 1. Економічна політика держав, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції. …

загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.