Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру П (1624)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
ПАРАФУВАННЯ
парафування; с. (параф) попереднє підписання міжнародного документу ініціалами уповноважених осіб, що брали участь у його виробленні.
ПАРАФУВАТИ
парафувати (гр.) попередньо підписувати ініціалами уповноважених осіб державний документ, у виробленні якого вони брали участь.
ПАРАХРОНІЗМ
(пара... і гр., час) хронологічна помилка, що полягає у віднесенні дати якоїсь події до часу, пізнішого, ніж той, коли вона насправді відбувалася.
ПАРАЦЕНТЕЗ
(гр., прокол) прокол барабанної перетинки. Застосовується при гострому запаленні середнього вуха, щоб вільно витікав гній.
ПАРАШУТ
парашут; ч. (фр., від іт., відвертай і фр., падіння) 1. В авіації - пристрій для зменшення швидкості падіння важкого тіла з висоти. 2. Шахтний П.- …
ПАРАШУТИЗМ
парашутизм; ч. вивчення правил і практики користування парашутом; парашутний спорт.
ПАРАШУТОДРОМ
(парашут і ...дром) ділянка земної поверхні, підготовлена й обладнана для тренувань і змагань парашутистів.
ПАРАШУТУВАННЯ
парашутування; с. зниження літального апарата при порівняно невеликому поступальному русі.
ПАРВЕНЮ
парвеню; ч. (фр., від досягти успіху) у дворянсько-буржуазному середовищі зневажлива назва людини, що вийшла з "низів" і прагне наслідувати …
ПАРГЕЛІЙ
паргелій; ч. (пар... і гр., Сонце) кругла світла пляма, що іноді вдень з'являється на небі збоку (рідше з обох боків) від сонячного диска. П. …
ПАРЕЗ
парез; ч. (гр., розслаблення) неповний параліч, характеризується ослабленням рухової діяльності (здебільшого рук, ніг).
ПАРЕЙАЗАВР
(гр., щока і ...завр) родина викопних плазунів ряду котилозаврів. Рослиноїдні тварини. Відомі переважно з відкладів палеозою.
ПАРЕНТЕРАЛЬНІ СПОСОБИ
мед. способи введення в організм лікарських речовин, обминаючи шлунково-кишковий тракт (напр., упорскування під шкіру).
ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ЗАРАЖЕННЯ
мед. позашлунково-кишкове зараження збудниками інфекційних хвороб
ПАРЕНТЕРАЛЬНИЙ
парентеральний (пар... і гр., кишка) позашлунково-кишковий; - парентеральне зараження - парентеральні способи
ПАРЕНХІМА
паренхіма; ж. (пар... і гр., соковитий) 1. У рослин - основна тканина, що складається з клітин різної форми, проте більш-менш однакового розміру, …
ПАРЕСТЕЗІЯ
парестезія; ж. (пар... і гр., відчуття) відчуття в певних ділянках тіла повзання мурашок, заніміння, поколювання, не зумовлені зовнішніми …
ПАРИК
парик; ч. (фр.) штучний головний покрив з чужого або синтетичного волосся; перука.
ПАРИРУВАТИ
парирувати (нім., фр.) 1. спорт. Відбивати удар, захищатися. 2. перен. Відбивати напади, швидко й влучно спростовувати докази супротивника у …
ПАРИТЕТ
паритет; ч. (нім., від лат., рівність) 1. Рівність сторін у їхніх взаємовідносинах. 2. ек. Золотий П. - стійке співвідношення у золоті грошових …
ПАРИТЕТНИЙ
паритетний рівний, рівноцінний; П-і начала - засади рівності сторін, рівноправності представництва їх у розв'язанні будь-якого питання.
ПАРК
ч. (англ., від лат., відгороджене місце) 1. Упорядкована ділянка з природними або штучними зеленими насадженнями, алеями, водоймами. 2. Сукупність …
ПАРКІНСОНІЗМ
паркінсонізм; ч. хворобливий стан, що виникає при ураженні глибоких відділів головного мозку (при атеросклерозі судин мозку, енцефаліті, деяких …
ПАРКА
Парка; ж. (лат.) за римською міфологією - одна з трьох богинь долі, які від народження людини до смерті пряли її "нитку життя".
ПАРКЕТ
паркет; ч. (фр.) лицьовий шар підлоги, складений з окремих обструганих дубових або букових дощечок-планок, та самі планки.
ПАРКИ
парки; мн. (лат.) в давньоримській міфології богині долі, ті, що у давніх греків іменувались мойрами. Див. також: мойри
ПАРЛАМЕНТ
парламент; ч. (англ.) 1. Законодавчий орган держави, побудований повністю або частково на виборних засадах. 2. перен. Зібрання людей, що багато …
ПАРЛАМЕНТАРІЙ
парламентарій; ч. член парламенту; прихильник парламентарної системи, парламентських методів боротьби.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
парламентаризм; ч. система правління, при якій за конституцією, законодавча влада належить виборному парламентові.
ПАРЛАМЕНТЕР
парламентер; ч. (фр., від говорити) особа, уповноважена військовим командуванням однієї з воюючих сторін провадити переговори з військовим …
ПАРМЕЗАН
пармезан; ч. (фр.) сорт італійського сиру із збираного молока, що вживається переважно як приправа до макаронів. Від назви м. Парми.
ПАРНАС
Парнас; ч. (гр.) 1. Гірський масив у Греції. 2. За давньогрецькою міфологією одне з місць перебування Аполлона і муз. 3. перен. Світ поезії й …
ПАРОДІЮВАТИ
пародіювати (гр., перероблюю на смішний лад) 1. Писати на когось чи на якийсь твір пародію. 2. Висміювати когось, виставляти на посміх.
ПАРОДІЯ
пародія; ж. (гр., жартівлива переробка) 1. Сатиричний літературний, музичний і т. ін. твір, що використовує які-небудь риси іншого твору, а також …
ПАРОДОНТОЗ
пародонтоз; ч. (пар... і гр., зуб) захворювання тканин навколо зуба. Інша назва - альвеолярна піорея.
ПАРОКСИЗМ
пароксизм; ч. (гр.) 1. Сильний приступ, раптове загострення якої-небудь хвороби; напад. 2. перен. Раптовий приступ якого-небудь сильного душевного …
ПАРОЛЬ
пароль; ч. (фр., слово, промова) секретне умовлене слово, фраза, рідше якийсь умовний сигнал для розпізнавання своїх людей на військовій службі або …
ПАРОНІМИ
(пар... і гр., ім'я, назва) слова, різні за значенням, але близькі за звучанням (напр., здравниця й здравиця).
ПАРОНІХІЯ
(пар... і гр., ніготь) запалення нігтьового валика.
ПАРОНОМАЗІЯ
(гр.) стилістична фігура, розміщення поряд різних за значенням, але дещо подібних за звучанням слів з метою зіставлення їх (напр., крешемо й …
ПАРОТИТ
паротит; ч. (пар... і гр., вухо) запалення привушної слинної залози у людини та свійських тварин (здебільшого коней, свиней). Спричинюється …
ПАРСЕК
парсек; ч. (пар(алакс) і сек(унда)) одиниця віддалі в астрономії, рівна відстані, для якої річний паралакс дорівнює одній секунді. Парсек дорівнює …
ПАРСИЗМ
сучасна форма зороастризму в Індії. Послідовники зороастризму переселилися в Індію в 7 - 10 століттях, прийшовши сюди з Ірану. В Індії послідовники …
ПАРТІТИВ
(лат.) відмінок, що вказує на частину чого-небудь. В українській мові П. виражається фомами типу "лісу" (частина лісу), "чаю" (склянка чаю). Див. …
ПАРТІЯ
партія; ж. (лат.) 1. Політична організація, спілка. 2. Група осіб, об'єднаних спільністю яких-небудь політичних та економічних інтересів, за які …
ПАРТЕНОГЕНЕЗ
партеногенез; ч. (гр., незайманиця і ...генез) одна з форм статевого розмноження тварин і рослин, при якій жіночі статеві клітини (яйцеклітини) …
ПАРТЕНОКАРПІЯ
(гр., незайманиця і плід) утворення у рослин плодів без попереднього запліднення. Відома у багатьох культурних рослин (винограду, яблуні, груші …
ПАРТЕР
партер; ч. (фр.) 1. Нижній поверх звичайно театрального залу з місцями для глядачів. 2. Відкрита частина парку, саду і т. ін., оздоблена газонами, …
ПАРТИЗАН
партизан; ч. (фр., від іт., прихильник) особа, яка, не входячи до складу регулярних збройних сил, добровільно бере участь у боротьбі з іноземними …
ПАРТИКУЛЯРИЗАІЦІЯ
здійснення прагнень до партикуляризму. Див. також: партикуляризм

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.