Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Р (802)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
РЕЦИДИВІЗМ
рецидивізм; ч. (рецидив) повторюваність явища.
РЕЦИДИВІСТ
рецидивіст; ч. (рецидив) особа, яка раніше була засуджена за вчинення злочину і знову вчинила злочин. Повторність вчинення злочину особою є …
РЕЦИПІЄНТ
реципієнт; ч. (лат., той, що одержує) 1. мед. Хворий, якому переливають кров, пересаджують тканину тощо. 2. хім. Посудина - приймач рідини або …
РЕЦИПРОКНИЙ
(лат.) той, що повертається; Р-а іннервація - рефлекторний механізм, який забезпечує іннервацію взаємозв'язаних груп скелетних м'язів, що беруть …
РЕЦИТАЦІЯ
рецитація; ж. (лат., читаю вголос) читання або декламування перед слухачами.
РЕЧИТАТИВ
речитатив; ч. (іт., від лат., читаю вголос, оголошую) 1. Форма вокально-музичного твору, яка інтонаційно та ритмічно наближається до декламації; …
РЕЯ
ж. (гол.) металевий чи дерев'яний брус, прикріплюваний до щогли або стеньги судна.
РЕҐІОН
(лат., область, округ) певна територіальна одиниця (район, область, зона), що вирізняється з-поміж інших таких же одиниць специфічними рисами …
РЕҐІОНАЛЬНІ ЦІНИ
в Україні роздрібні ціни, що їх встановлюють на деякі види продукції місцевої промисловості
РЕҐІОНАЛЬНИЙ
(лат., обласний) той, що належить до певної території (окремої країни або ряду сусідніх країн); - реґіональні ціни - реґіональний аналіз
РЕҐІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
дослідження розміщення економічної системи на території держави (або в світі) з точки зору розподілу цієї території на окремі регіони.
РЕҐІОНАРНИЙ
(лат., область) мед. місцевий напр., реґіонарна анестезія.
РИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА
(лат.) біологічно важлива сполука, яка входить до складу клітин усіх організмів і відіграє велику роль у процесах біосинтезу білків і збереження …
РИБОСОМА
рибосома; ж. (лат.) складовий елемент рослинних і тваринних клітин, що відзначаються високим вмістом рибонуклеїнової кислоти. Функцією Р. є …
РИБОФЛАВІН
рибофлавін; ч. вітамін В2; входить до складу ряду ферментів, що беруть участь в окисних процесах в організмі. Міститься в рослинних і тваринних …
РИБСТУЛ
(сканд.) спортивний прилад, що нагадує ряд вертикально поставлених драбин. Інша назва - гімнастична стінка.
РИВАНОЛ
риванол; ч. лікарський препарат; бактерицидний засіб, антисептик. Інша назва - акрицид.
РИГІДНІСТЬ
ригідність; ж. (лат., твердий, заціпенілий) закляклість, негнучкість, що викликається напруженням м'язів.
РИГЕЛЬ
ригель; ч. (нім., букв. - засув, запор) горизонтальна коротка балка, розпірка, затяжка в будівельних конструкціях.
РИГЕНТ
(лат., правитель) 1. В монархічних державах тимчасовий правитель держави замість монарха. 2. Диригент хору, здебільшого церковного.
РИГОДОН
(фр.) старовинний французький парний танець.
РИГОРИЗМ
ригоризм; ч. (фр., від лат., твердість, суворість) 1. Надмірна суворість у дріб'язкових питаннях морально-етичного характеру. 2. Взагалі надмірна …
РИГСДАГ
ригсдаг; ч. (дат.) парламент у Данії (1849-1953 рр.); складався з двох палат - фолькетингу (нижньої палати) і ландстингу (верхньої палати).
РИДВАН
ридван; ч. (нім.) велика монета.
РИДЕР
(гол.) голландська монета, що дорівнює 2,5 гульдена.
РИДИКЮЛЬ
ридикюль; ч. (фр.) торбинка замість кишені, в якій жінки носять гроші; маленька жіноча сумочка.
РИЖ
ч. (лат.) рис.
РИЗА
риза; ж. (гр.) шата. 1. церк. Верхнє вбрання священика, яке вдягається під час богослужіння. 2. Парадний одяг царів. 3. Металеве покриття, …
РИЗАЛІТ
ризаліт; ч. (іт., виступ) частина будинку, що виступає за лінію центральної осі фасаду.
РИЗИК
ризик; ч. (фр.) звага, наражання себе на небезпеку.
РИЗОЇДИ
(гр., корінь і ...оїд) кореневидні утвори у вигляді волосків або ниток, за допомогою яких нижчі рослини й мохоподібні прикріплюються до субстрату та …
РИЗОПОДИ
(гр., корінь і ...поди) клас тварин типу найпростіших. Пересуваються за допомогою виростів протоплазми - ризоподіїв.
РИЗОТТО
(іт.) італійська страва з рису, цибулі і масла.
РИКЕТСІЇ
бактерієподібні мікроорганізми, внутріклітинні паразити, які є збудниками ряду захворювань - рикетсіозів (висипного тифу, плямистої гарячки …
РИКОШЕТ
рикошет; ч. (фр., від відскакувати) 1. Відскакування, відлітання якого-небудь предмета під певним кутом від поверхні, об яку він ударяється. 2. …
РИКСТАГШВЕД
парламент у Швеції.
РИКША
рикша; ч. (яп., дзінрікіся, від дзін - людина, рікі - сила і ся - візок) 1. У деяких країнах Східної і Південної Азії та Африки - легка двоколісна …
РИМЕСА
римеса; ж. (іт., передача, переказ) у міжнародних розрахунках різні форми платіжних засобів в іноземній валюті (вексель, чек, переказ).
РИНІТ
риніт; ч. (гр., ніс) запалення слизової оболонки носа у людини й тварин.
РИНГ
ч. (англ., букв. - кільце, коло) 1. Огороджений канатом квадратний майданчик на помості, де проводяться змагання з боксу. 2. Комерційне …
РИНК
ч. (англ., ковзанка) майданчик з дерев'яним або асфальтовим покриттям для катання на роликових ковзанах; скетитг-ринк.
РИНОК
ринок; ч. (нім.) торг, торговиця, торжище. 1. Місце роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів; базар. 2. Сфера товарного обміну, …
РИНОЛОГІЯ
ринологія; ж. (гр., ніс і ...логія) розділ оториноларингології, який вивчає хвороби носа та його придаткових порожнин (пазух), лікування їх та …
РИНОПЛАСТИКА
ринопластика; ж. (гр., ніс і пластика) пластична операція, за допомогою якої відновлюють форму носа при його дефектах або травмі.
РИНОСКЛЕРОМА
риносклерома; ж. (гр., ніс і склерома) ущільнення слизової оболонки носа інфекційного походження.
РИНОСКОП
риноскоп; ч. (гр., ніс і ...скоп) мед. дзеркало для огляду носової порожнини людини або тварини.
РИНОСКОПІЯ
риноскопія; ж. (гр., ніс і ...скопія) мед. метод дослідження носової порожнини людини або тварини за допомогою риноскопа.
РИПОСТ
(фр., швидка відповідь, рішуча відсіч) у фехтуванні - відповідний удар або укол після виконання захисту.
РИРПРОЕКЦІЯ
рирпроекція; ж. (англ., задній і проекція) спосіб кінознімання, за яким акторів знімають на фоні зображення, що проектується на кіноекран.
РИСБЕРМА
рисберма; ж. (гол., від хворостина й вал, насип) кріплення русла потоку в межах гідротехнічної споруди безпосередньо за водобоєм.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.