Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Р (802)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
РЕВЕРСУВАННЯ
реверсування; с. (лат., зворотний) зміна напряму руху робочих частин машини на зворотний.
РЕВМАТИЗМ
ревматизм; ч. (гр., розтікання, від потік) загальне інфекційно-алергічне захворювання людини, в походженні якого основну роль відіграє …
РЕВМАТОЛОГІЯ
ревматологія; ж. (ревмат(изм) і ...логія) розділ медицини, який вивчає ревматизм, займається його лікуванням і профілактикою.
РЕВМОКАРДИТ
ревмокардит; ч. (ревма(тизм) і кардит) захворювання серця, спричинюване ревматизмом.
РЕВОКАЦІЯ
ревокація; ж. (лат., відкликання) 1. Скасування вже даного розпорядження. 2. Відкликання дипломатичного представника чи уповноваженої особи …
РЕВОЛЬВЕР
револьвер; ч. (англ., від лат., обертаюсь) 1. Багатозарядна барабанна нарізна ручна вогнепальна зброя з магазином у вигляді барабана, що …
РЕВОЛЬВЕРНИЙ
револьверний той, що стосується револьвера; - револьверний верстат
РЕВОЛЬВЕРНИЙ ВЕРСТАТ
токарний верстат з повертальним пристроєм, де закріплюється кілька інструментів для послідовної обробки деталі.
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
революційний той, що стосується революції, властивий їй, пов'язаний з нею.
РЕВОЛЮЦІОНЕР
революціонер; ч. (фр.) 1. Активний учасник революційного руху, діяч революції. 2. Той, хто здійснює переворот у тій чи іншій галузі знання, в …
РЕВОЛЮЦІЯ
революція; ж. (фр., від лат., розгортання, переворот) 1. Докорінний переворот у житті суспільства, який призводить до ліквідації віджилого …
РЕВЮ
ревю; с. (фр., огляд) естрадне або театральне видовище-огляд, що складається з невеликих сцен, номерів, різних за жанром, але об'єднаних спільною, …
РЕГІСТР
регістр; ч. (лат., список, перелік) 1. спец. Список, перелік чого-небудь; книга для записування, обліку чогось. 2. муз. Частина звукоряду, що …
РЕГАЛІЇ
(лат., царський) 1. Предмети, що символізують монархічну владу (корона, скіпетр і т. ін.). 2. Предмети відзнаки (ордени, медалі). 3. За часів …
РЕГАТА
регата; ж. (іт., від ряд, смуга, лінія) великі змагання, перегони на гребних, вітрильних або моторних суднах, в яких бере участь багато спортсменів.
РЕГБІ
регбі; с. (англ.) спортивна командна гра з м'ячем овальної форми. Від назви м. Регбі в Англії, де зародилася ця гра.
РЕГБІСТ
регбіст; ч. (англ.) гравець у регбі.
РЕГЕНЕРАТ
регенерат; ч. (лат., відновлений) матеріал або речовина з відновленими (після використання) вихідними (первісними) властивостями.
РЕГЕНЕРАТИВНИЙ
регенеративний (лат., відновлюючий) пов'язаний з відновленням чого-небудь; - регенеративний приймач
РЕГЕНЕРАТИВНИЙ ПРИЙМАЧ
радіоприймач, де позитивний зворотний зв'язок спричинює підсилення (відновлення) вхідних високочастотних сигналів.
РЕГЕНЕРАТОР
регенератор; ч. (лат., відновлюю) 1. Відновник. 2. Теплообмінний апарат періодичної дії для регенерації тепла використаних продуктів горіння, що …
РЕГЕНЕРАЦІЯ
регенерація; ж. (лат., відновлення) 1. Відновлення цінних вихідних властивостей матеріалів, що використовувалися у робочих процесах різних …
РЕГЕНТ
регент; ч. (лат.) 1. Тимчасовий правитель монархічної держави, який призначається в разі відсутності, хвороби, неповноліття і т. ін. монарха, а …
РЕГЕНТСТВО
регентство; с. у монархічних державах тимчасове правління одного чи кількох осіб, коли престол незайнятий або коли монарх не може здійснювати владу …
РЕГЛАМЕНТ
регламент; ч. (фр., від лат., правило) 1. Сукупність правил, постанов, що регулюють роботу установи, державної чи громадської організації. 2. …
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
регламентація; ж. (фр.) встановлення певних правил.
РЕГЛАН
реглан; ч. (англ.) 1. Фасон верхнього одягу, в якому рукав з плечем становлять одне ціле. 2. Пальто, куртка такого фасону. Від прізвища …
РЕГЛЕТ
реглет; ч. (фр., від лінувати) друкарський пробільний матеріал: металева пластинка, товща (6-16 пунктів) за шпон.
РЕГМАГЛІПТИ
(гр., тріщина і вирізьблений) заглиблення на поверхні метеоритів, утворені внаслідок "свердлильної" дії земної атмосфери на поверхню метеоритів під …
РЕГРЕДІЄНТ
(лат., той, що повертається) те саме, що й регресант.
РЕГРЕС
регрес; ч. (лат., зворотний рух) 1. Рух назад, повернення до старих, віджилих форм; деградація, назадництво. 2. юр. Право особи, яка виконувала …
РЕГРЕСІЯ
регресія; ж. (лат., від повертаюсь) 1. Відступання моря від берегів внаслідок підняття суходолу, опускання дна моря або зменшення обсягу …
РЕГРЕСАНТ
регресант; ч. (лат., повернення) особа, що пред'являє вимогу за правом регресу до особи, з вини якої здійснено платіж.
РЕГРЕСАТ
регресат; ч. особа, проти якої звернено право регресанта.
РЕГРЕСИВНИЙ
регресивний (лат., зворотний рух) той, що йдє назад у своєму розвитку; - регресивний метаморфоз
РЕГРЕСИВНИЙ МЕТАМОРФОЗ
біол. перетворення, що призводить до спрощення форми й функції організму. Найчастіше спостерігається у паразитичних тварин.
РЕГРЕСУВАТИ
регресувати (лат., зворотний рух, від відступаю) рухатися назад у своєму розвитку, занепадати, погіршуватися.
РЕГТАЙМ
регтайм; ч. (англ., від рваний і ритм) 1. Танцювальна музика американських негрів, попередник джазу. 2. Американський бальний танець.
РЕГУЛА
регула; ж. (лат.) правило.
РЕГУЛИ
(лат., правило, норма) те саме, що й менструація.
РЕГУЛЮВАТИ
регулювати (лат., впорядковую) 1. Упорядковувати, вносити порядок, систему в якусь діяльність, керувати чимось, підкоряючи його відповідним …
РЕГУЛЯРНИЙ
регулярний (лат., рівномірний, правильної форми) 1. Який відбувається, здійснюється, проводиться систематично, рівномірно, через певні проміжки …
РЕГУЛЯТИВНИЙ
регулятивний (лат., норма, правило) той, що регулює, визначає напрям, спрямовує розвиток чого-небудь, вносить порядок, планомірність.
РЕГУЛЯТОР
регулятор; ч. (лат., впорядковую) 1. Механічний або інший автоматичний пристрій, що підтримує незмінність швидкості, температури тощо чи змінює їх …
РЕДІЯ
одна з личинкових стадій розвитку паразитичних червів класу дигенетичних присиснів; організм на цій стадії розвитку. Від прізвища італійського …
РЕДАГУВАТИ
редагувати (фр.) 1. Опрацьовувати, виправляти, готувати до друку літературну працю. 2. Бути керівником якого-небудь видання.
РЕДАКТОР
літредактор; ч. (фр., від лат., впорядкований) 1. Особа, яка виправляє, опрацьовує, готує до друку текст, рукопис. 2. Керівник якого-небудь …
РЕДАКЦІЙНИЙ
редакційний той, що стосується редакції, редагування.
РЕДАКЦІЯ
редакція; ж. (фр., від лат., знову і дія) 1. Опрацювання, підготовка тексту, рукопису до друку. 2. Організація (колектив), що здійснює підготовку …
РЕДАН
редан; ч. (фр.) 1. Уступ на днищі швидкохідного катера, літаючого човна або поплавка гідролітака, що зменшує опір під часу руху по воді і значно …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.