Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру Р (802)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
РЕКТОСКОП
(лат., пряма кишка і ...скоп) прилад з оптичною й освітлювальною системами, який використувують у ректоскопії.
РЕКТОСКОПІЯ
ректоскопія; ж. (лат., пряма кишка і ...скопія) огляд за допомогою спеціального апарата - ректоскопа внутрішньої поверхні прямої і сигмовидної …
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ
рекультивація; ж. (ре... і лат., обробіток) 1. Повернення чогось до культурного стану. 2. Р. земель - повторне використання порушених у процесі …
РЕКУПЕРАТОР
рекуператор; ч. (лат., зворотний одержувач) апарат, пристрій для рекуперації.
РЕКУПЕРАЦІЯ
рекуперація; ж. (лат., зворотне одержання) виділення і уловлювання з метою повторного використання газів, парів тощо, які перебувають у суміші з …
РЕКУРЕНТНИЙ
рекурентний (лат., той, що повертається) той, що дає змогу відшукувати значення якоїсь величини за знайденими раніше іншими значеннями тієї самої …
РЕЛІГІЯ
релігія; ж. (лат., побожність) 1. Погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил - богів, духів, душ, в їхнє панування …
РЕЛІКВІЯ
реліквія; ж. (лат.) 1. Предмети, яким служителі культу приписують чудодійну силу, роблячи їх об'єктом релігійного поклоніння; останки, мощі. 2. …
РЕЛІКТ
релікт; ч. (лат., залишок) 1. Річ, явище, що збереглися як пережиток з давніх епох. 2. Рослинний або тваринний організм, який залишився існувати …
РЕЛІКТОВИЙ
реліктовий (лат., залишок) той, що належить до минулого; Р-і грунти - грунти минулих часів грунтоутворення, вивчення яких дає можливість відтворити …
РЕЛАКСАНТИ
(лат., той, що зменшує, послаблює) те саме, що й міорелаксанти.
РЕЛАКСАЦІЙНИЙ
релаксаційний пов'язаний з релаксацією: Р-і коливання - стрибкоподібні коливання, які за формою (графіками) дуже відрізняються від синусоїдальних …
РЕЛАКСАЦІЯ
релаксація; ж. (лат., зменшення, ослаблення) поступовий перехід фізичної системи з нерівноважного стану, спричиненого зовнішніми впливами; …
РЕЛЕ
радіореле; с. (фр., букв. - місце перевантаження) автоматичний пристрій, який реагує на зміну параметра (температури, тиску тощо) і який в разі …
РЕЛЬЄФ
рельєф; ч. (фр., від лат., піднімаю) 1. Скульптурне зображення на площині (напр., барельєф, горельєф). 2. Сукупність нерівностей на земній …
РЕЛЬЄФНИЙ
рельєфний (рельєф) 1. Опуклий. 2. перен. Виразний, чіткий.
РЕЛЯТИВІЗМ
релятивізм; ч. (лат., відносний) 1. Принцип відносності людських знань. 2. Філософське вчення, яке абсолютизує відносність людських знань, …
РЕЛЯТИВНИЙ
релятивний (лат.) який визначається, встановлюється у порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим; відносний.
РЕЛЯЦІЯ
реляція; ж. (лат., донесення) 1. заст. Письмове повідомлення командування про хід воєнних дій. 2. Опис подвигу особи в документі, що подається для …
РЕМІЗ
реміз; ч. (фр.) 1. Сплата грошей виписуванням переказного векселя на одержувача. 2. У фехтуванні попереджувальний укол, удар. 3. У деяких …
РЕМІЗА
реміза; ж. (фр.) пристрій (рамки або планки з міцними нитками) в ткацьких верстатах, яким розділяють нитки основи.
РЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ
ремілітаризація; ж. (ре... і мілітаризація) відновлення воєнної могутності і воєнного потенціалу держави або частини її території, …
РЕМІНІСЦЕНЦІЯ
ремінісценція; ж. (лат., спогад) спогад, пригадування пам'яттю. 1. Невиразний спогад, відгомін якоїсь події або враження. 2. Відгомін у …
РЕМІСІЯ
ремісія; ж. (лат., зниження, ослаблення) 1. мед. Тимчасове ослаблення проявів хвороби. 2. ек. Знижка, яку постачальник робить платникові для …
РЕМІТЕНТ
ремітент; ч. (лат., відсилаючий) особа, на яку виписано вексель (трату) і якій має бути сплачена певна сума грошей за цим векселем. Див. …
РЕМІТУВАТИ
ремітувати (лат., відсилаю) пересилати кредиторові тратти чеки, телеграфні перекази, виписані в іноземній валюті в рахунок погашення боргу.
РЕМАРКА
ремарка; ж. (фр., позначка, примітка) позначення, нотатка, примітка. 1. Авторська примітка в тексті п'єси, що містить стислу характеристику …
РЕМЕДІУМ
ремедіум; ч. (лат., ліки, засіб) межа допустимого відхилення ваги та проби монети від законної норми, встановленої державою.
РЕМЕЗ
ремез; ч. (пол., з нім., від очерет і синиця) рід птахів ряду горобцеподібних; болотна синиця. Поширений у південній частині Європи та Азії. …
РЕМОНТ
ремонт; ч. (фр., спочатку - поповнення кінського складу) направа, поправа. 1. Виправлення пошкоджень, усунення дефектів, поломок, лагодження …
РЕМОНТАНТНІСТЬ
ремонтантність; ж. (фр., букв. - той, що підіймається) здатність рослин протягом вегетаційного періоду цвісти й плодоносити кілька раз. …
РЕНІЙ
реній; ч. хімічний елемент, символ Re, ат. н. 75; сріблясто-білий тугоплавкий метал. Застосовують у сплавах, вакуумній техніці, як каталізатор …
РЕНАТА
рената; ж. (лат., відроджений) гарнітура шрифтів, яка своїм малюнком наближається до латинської гарнітури.
РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
ренатуралізація; ж. (ре... і натуралізація) відновлення у правах громадянства даної країни осіб, які з будь-яких причин втратили їх.
РЕНД
ренд; ч. грошова одиниця Південно-Африканської Республіки і Намібії, поділяється на 100 центів.
РЕНЕГАТ
ренегат; ч. (лат., відступник, від зрікаюсь) 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник. 2. Людина, яка …
РЕНЕСАНС
проторенесанс; ч. (фр., від лат., відроджуюсь) 1. Епоха Відродження, період в ідеологічному й культурному розвитку країн Західної і Центральної …
РЕНЕТ
ренет; ч. (фр., від королева) група зимових сортів яблуні; ранет.
РЕНКЛОД
ренклод; ч. (фр., скор. від сливи королеви Клавдії) група сортів сливи з круглими зеленими або жовтими плодами.
РЕНТА
рента; ж. (нім., фр., від лат., повертаю, сплачую) 1. Доход з капіталу, землі або майна, який власники одержують регулярно, не займаючись …
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рентабельність; ж. узагальнюючий показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характеризує їхню доходність, …
РЕНТАБЕЛЬНИЙ
рентабельний (нім.) той, що дає прибуток, доход; доцільний з господарської точки зору.
РЕНТГЕН
рентген; ч. 1. Те саме, що рентгенівське проміння; просвічування цим промінням. 2. Апарат для просвічування цим промінням. 3. Одиниця дози …
РЕНТГЕН-ЕКВІВАЛЕНТ
рентген-еквівалент; ч. (рентген і еквівалент) 1. Біологічний еквівалент рентгена (бер) кількість будь-якого іонізуючого випромінювання, що …
РЕНТГЕНІВСЬКА ДЕФЕКТОСКОПІЯ
виявлення наявності, місця і розмірів дефектів у матеріалах і виробах просвічуванням рентгенівським промінням;
РЕНТГЕНІВСЬКА КІМОГРАФІЯ
фіксування на фотоплівках змін у фізіологічних процесах та патологічних змін в органах.
РЕНТГЕНІВСЬКА МІКРОСКОПІЯ
сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівського проміння;
РЕНТГЕНІВСЬКА ТРУБКА
електровакуумний прилад (скляна трубка з впаяним катодом і анодом) для одержання рентгенівського проміння;
РЕНТГЕНІВСЬКЕ ПРОМІННЯ
короткохвильове електромагнітне проміння, довжина хвиль якого становить приблизно від 0,0001 А до кілька сот ангстремів. Рентгенівське проміння …
РЕНТГЕНІВСЬКИЙ
рентгенівський пов'язаний з рентгенівським промінням; рентгенівське проміння - невидиме короткохвильове електромагнітне проміння, здатне проникати …

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.