Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
СТИПЛ-ЧЕЗ
(англ.) біг або скачки з перешкодами.
СТИПЛЕР
стиплер; ч. (англ.) кінь, спеціально підготовлений для скачок з перешкодами.
СТИРАКС
стиракс; ч. (гр.) 1. Ароматичний бальзам, що виділяється з стовбурів дерев ліквідамбар, застосовують у медицині та парфюмерії. 2. Кущова рослина …
СТИРОЛ
стирол; ч. (гр., ароматична смола і ...ол) ароматичний вуглеводень, безбарвна рідина приємного запаху. Застосовують переважно для утворення …
СТИХІЙНИЙ
стихійний (стихія) 1. Викликаний діями сил природи, непідвладних людині. 2. перен. Нездоланний, нищівний; щодо суспільних явищ - неорганізований, …
СТИХІЯ
стихія; ж. (гр., елемент) 1. В античній філософії - одна з матеріальних першооснов буття (повітря, земля, вогонь, вода). 2. Явище природи, що …
СТОЇК
стоїк; ч. (гр.) 1. Послідовник стоїцизму. 2. перен. Людина, яка стійко, мужньо переносить життєві випробування, протистоїть спокусам. Див. …
СТОЇЦИЗМ
стоїцизм; ч. (гр., від портик в Афінах, де збиралися стоїки) 1. Одна з головних течій елліністичної і римської філософії, заснована в кінці 4 ст. …
СТОКС
одиниця кінематичної в'язкості в СГС системі одиниць. Стокс - в'язкість рідини густиною 1 г/см3, яка чинить опір в 1 дину взаємному переміщенню двох …
СТОЛОН
столон; ч. (лат., кореневий пагін) видовжений підземний пагін без додаткових коренів, на кінцях якого утворюються бульби; (напр., у …
СТОМАТИТ
стоматит; ч. (гр., рот) запалення слизової оболонки порожнини рота у людини й тварин. Виникає при загальних інфекційних захворюваннях (грип, …
СТОМАТОЛОГІЯ
стоматологія; ж. (гр., рот і ...логі'я) наука, яка вивчає хвороби органів порожнини рота, зубів, щелеп і обличчя.
СТОН
стон; ч. (англ., букв. - камінь) міра ваги в англійській системі мір, дорівнює 6,35 кг.
СТОПІН
стопін; ч. (іт., від клоччя) вогнепровідний шнур, застосовуваний в піротехніці.
СТОПІНГ
стопінг; ч. (англ.) камера в гірських породах, в якій обвалюють (з уступів) руду.
СТОПЕР
стопер; ч. (англ., від зупиняти) 1. Машина для буріння свердловин, спрямованих уверх, тобто різновид перфоратора. 2. Захисник у футболі та деяких …
СТОПОР
стопор; ч. (англ., від зупиняти, затикати) 1. Пристрій для зупинення або закріплення в певному положенні рухомих частин механізму машини. 2. …
СТОРНО
сторно; с. (іт., від переводити назад) спосіб виправлення помилок у бухгалтерському обліку, допущених при записах господарських операцій.
СТОРТИНГ
стортинг; ч. (норв., від великий і народні збори) парламент у Норвегії.
СТОТИНКА
стотинка; ж. (болг.) у Болгарії - грошова одиниця - одна сота лева, а також дрібна монета такої вартості.
СТОХАСТИЧНИЙ
стохастичний (гр., здогадка) випадковий, імовірнісний.
СТРАБІЗМ
страбізм; ч. (гр., косоокий) косоокість; розлад координованого руху очей у людини.
СТРАДИВАРІ
страдиваріус; страдиварі; ч. (іт.) скрипка досконалої форми і краси звуку, зроблена знаменитим майстром кінця 17 - початку 18 ст. Антоніо …
СТРАДИВАРІУС
страдиваріус; страдиварі; ч. (іт.) скрипка досконалої форми і краси звуку, зроблена знаменитим майстром кінця 17 - початку 18 ст. Антоніо …
СТРАНГУЛЯЦІЯ
странгуляція; ж. (лат., від душу, давлю) задушення, защемлення, задавлення петлею.
СТРАТЕГ
стратег; ч. (гр.) 1. Полководець, керівник великих воєнних операцій, знавець стратегії, воєвода. 2. перен. Прозорливий, досвідчений політичний …
СТРАТЕГІЧНИЙ
стратегічний (гр.) 1. Той, що стосується стратегії. 2. Той, що має значення з погляду здійснення загальних цілей війни, що має воєнне значення, …
СТРАТЕГІЯ
стратегія; ж. (гр.) 1. Мистецтво підготовки і ведення війни та великих воєнних операцій. Наука про ведення війни - вища воєнна наука. 2. перен. …
СТРАТЕГЕМА
(гр., від командую) воєнна хитрість, винахідливість під час проведення бойових дій, яка вводить в оману противника.
СТРАТИГРАФІЯ
стратиграфія; ж. (лат., настил, шар і ...графія) розділ геології, що вивчає процеси відкладання й залягання верств гірських порід, їх внутрішню …
СТРАТИМЕТР
стратиметр; ч. (лат., настил, шар і ...метр) прилад, яким визначають напрям падіння або нахилу порід, використовуючи керн, одержаний під час …
СТРАТИФІКАЦІЯ
стратифікація; ж. (лат., настил, шар і ...фікація) 1. Розміщення чогось шарами, шаруватість. 2. Послідовність залягання геологічних відкладів у …
СТРАТОДИРИЖАБЛЬ
(лат.) дирижабль, призначений для польотів у стратосферу.
СТРАТОНАВТ
стратонавт; ч. (страто (сфера) і ...навт) спеціально підготовлена людина, що на стратостаті здійснює політ у стратосферу.
СТРАТОПАУЗА
стратопауза; ж. (лат., шар і пауза) перехідний шар атмосфери, що лежить між стратосферою й мезосферою на висоті близько 55 км.
СТРАТОПЛАН
стратоплан; ч. (страто (сфера) і ...план) літак, пристосований для польотів у стратосферу.
СТРАТОСТАТ
стратостат; ч. (страто(сфера) і ...стат) літальний апарат, що являє собою повітряну кулю, наповнену легшим від повітря газом, і призначається для …
СТРАТОСФЕРА
стратосфера; ж. (лат., шар і сфера) шар атмосфери на висоті від 8-16 до 45-55 км, характеризується стабільною температурою в нижній частині і …
СТРАУС
страус; ч. (нім., з гр.) рід птахів ряду страусоподібних. Живуть у степах і пустелях Африки й Аравійського півострова.
СТРЕНГА
стренга; ж. (гол., англ.) мотузок, з якого скручують трос.
СТРЕНЕР
стренер; ч. (англ., від проціджувати) фільтр, яким очищають від піщинок викачувану з глибини насосом нафту.
СТРЕПТОКОКИ
(гр., ланцюжок і коки) бактерії кулястої форми, з'єднані між собою у вигляді ланцюжка. Можуть спричинювати у людини й тварин гнійні запалення, …
СТРЕПТОМІЦИН
стрептоміцин; ч. (стрепто(коки) і ...міцин) мед. лікарський препарат, антибіотик. Застосовують при лікуванні туберкульозу, бруцельозу, туляремії, …
СТРЕПТОЦИД
стрептоцид; ч. (стрепто(коки) і ...цид) мед. лікарський препарат з групи сульфаніламідних препаратів, пригнічує життєдіяльність …
СТРЕС
стрес; ч. (англ., напруга) стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів (стресорів). С. …
СТРЕСОР
стресор; ч. несприятливий фактор зовнішнього або внутрішнього середовища (холод, голодування, психічні й фізичні травми, рентгенівське проміння …
СТРЕТО
стрето (іт., букв. - стискання) 1. Тісне проведення теми кількома голосами у фузі. 2. Заключний епізод музичного твору або його частини у …
СТРИКТУРА
стриктура; ж. (лат., від стискаю) органічне звуження просвіту каналу або протоки (стравоходу, сечівника тощо) в організмі людини або тварини …
СТРИНГЕР
стрингер; ч. (англ.) одна з поздовжніх в'язей корпуса судна або літака, що проходить через всю конструкцію і надає їй жорсткості й міцності.
СТРИПЕР
стрипер; ч. (англ., від знімати, роздягати) машина, якою сталеві зливки виймають з виливниць або виливниці знімають з них, "роздягають зливки".

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.