Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
СОЇНАРІ
грузинський духовий інструмент типу флейти. Інша назва - ларчемі.
СОВЕРЕН
соверен; ч. (англ., букв. - монарх) золота монета в 1 фунт стерлінгів і колишня грошова одиниця Англії та залежних від неї країн Середнього Сходу.
СОЛІД
солід; ч. (лат., міцний, тривкий) золота римська монета, що дорівнювала 1/72 золотого фунта (4,55 г); з 324 р.- основна монетна і лічильно-грошова …
СОЛІДАРИЗАЦІЯ
солідаризація; ж. (фр., об'єднувати) виявлення солідарності.
СОЛІДАРНІСТЬ
солідарність; ж. (фр.) 1. Спільність інтересів, одностайність, єдність думок і дій, співчуття їм. 2. юр. Спільна відповідальність.
СОЛІДАРНИЙ
солідарний (фр.) пов'язаний з солідарністю; той, хто діє з солідарності.
СОЛІДНИЙ
солідний (фр., від лат., твердий) 1. Міцний, твердий, масивний, грунтовний, надійний. 2. Який відзначається поважністю, серйозністю (про людину); …
СОЛІДОЛ
солідол; ч. (лат., густий і ...ол) густе мастило (суміш мінерального масла й кальцієвого мила) для мащення різних машин і пристроїв. Інша назва - …
СОЛІДУС
солідус; ч. (лат., твердий) крива лінія на діаграмі стану й структури сплавів, що характеризує, на відміну від ліквідуса, температури кінця …
СОЛІПСИЗМ
соліпсизм; ч. (лат., єдиний та сам) крайня форма суб'єктивного ідеалізму, за якою об'єктивна дійсність - продукт свідомості індивіда.
СОЛІСТ
соліст; ч. (іт., від лат., один) співак, музикант або танцюрист, який виконує сольну партію, соло.
СОЛІТОР
(фр., від лат., поодинокий) 1. Окремий великий брильянт у оправі. 2. Рід безхребетних класу стьожкових червів.
СОЛАНІНИ
(лат., паслін) група органічних речовин - глікоалкалоїдів. Виявлені в рослинах родини пасльонових. У великих кількостях отруйні. Особливо багато С. …
СОЛАНО
(ісп., від лат., східний вітер) сухий гарячий вітер в Іспанії.
СОЛЕНОЇД
соленоїд; ч. (гр., трубка і ...оїд) звитий у вигляді спіралі (котушки) провідник, де, пропускаючи постійний електричий струм, утворюють магнітний …
СОЛЕЦИЗМ
солецизм; ч. (гр.) синтаксична помилка; неправильний граматичний зворот у художньому творі. Від назви м. Соли - давньогрецької колонії, де погано …
СОЛО
соло; с. (іт., від лат., лише один) 1. Музичний твір для одного голосу або інструмента. 2. В опері, симфонії та інших великих музичних творах - …
СОЛО-ВЕКСЕЛЬ
соло-вексель; ч. (іт., один, єдиний і вексель) звичайний вексель з підписом однієї особи, яка має здійснити платіж.
СОЛЬ
соль; с. (1) (лат.) п'ятий ступінь основного музичного звукоряду. (2) (ісп., Сонце) грошова одиниця Перу, поділяється на 100 сентаво.
СОЛЬВАТАЦІЯ
сольватація; ж. (лат., розчинюю) взаємодія між частинками (іонами, молекулами) розчинника й розчиненої речовини. С. у водних розчинах називають …
СОЛЬВАТИ
сполуки, утворювані внаслідок сольватації. Якщо розчинником є вода, то ці сполуки називаються гідратами.
СОЛЬВЕНТ
сольвент; ч. (лат., розм'якшуючий, розчиняючий) рідка суміш ароматичних вуглеводнів. Розрізняють С. кам'яновугільний і нафтовий. Застосовують як …
СОЛЬВЕНТ-НАФТА
сольвент-нафта; ж. (сольвент і нафта) продукт дробової перегонки сирого бензолу та легких масел, що їх добувають з кам'яновугільної …
СОЛЬВОЛІЗ
(лат., розчиняю і ...ліз) реакція обмінного розкладу між розчиненою речовиною й розчинником. Якщо розчинником є вода, то процес називається …
СОЛЬДО
сольдо; с. (іт., від лат., твердий) італійська назва середньовічного шилінга; срібна монета багатьох італійських держав до об'єднання Італії в 1861 …
СОЛЬМІЗАЦІЯ
сольмізація; ж. (соль і мі) 1. Система складового позначення ступенів гами. 2. Ритмічне читання назв нот без співу (рід сольфеджіо).
СОЛЬПУГИ
(лат., Сонце і уникаю) ряд безхребетних тварин класу павукоподібних. Поширені в тропічних, субтропічних та помірних поясах земної кулі (крім …
СОЛЬФАТАРИ
(іт., від лат., сірка) виходи гарячих газів, переважно сірчистого й сірководню з тріщин на схилах та в кратері вулканів.
СОЛЬФЕДЖІО
сольфеджіо; с. (іт., від соль і фа) 1. Вокальні вправи для розвитку слуху й голосу та набуття навичок читати ноти. 2. Навчальна дисципліна, …
СОЛЮКС
солюкс; ч. (лат., Сонце і світло) електролампа в рефлекторі на штативі. Використовують для прогрівання опромінюваної ділянки тіла людини й тварин з …
СОЛЯРІЙ
солярій; ч. (лат., від Сонце) 1. У давніх римлян тераса, плоский дах на південній частині будинку. 2. Спеціально обладнаний майданчик для …
СОЛЯРИЗАЦІЯ
соляризація; ж. (лат.) 1. мед. Опромінювання сонцем (звичайно з лікувальною метою). 2. У фотосправі - перетворення негативного зображення в …
СОЛЯРИМЕТР
соляриметр; ч. (лат., сонячний і ...метр) прилад для вимірювання променистої енергії Сонця.
СОМА
сома; ж. (гр., тіло) 1. Тіло організму, крім материнських клітин спор у рослин і клітин зародкового шляху або статевих клітин у тварин. Термін …
СОМАЛО
(іт., сомалійський) грошова одиниця Сомалі до 1960 р.
СОМАТИЧНИЙ
соматичний (гр.) тілесний; С-а нервова система - частина нервової системи людини й хребетних тварин. Являє собою сукупність чутливих і рухових …
СОМАТОГАМІЯ
соматогамія; ж. (гр., тіло і ...гамія) статевий процес багатьох грибів, під час якого зливаються дві вегетативні клітини грибниці.
СОМАТОЛОГІЯ
соматологія; ж. (гр., тіло і ...логія) галузь морфології людини, що досліджує прижиттєву будову людського тіла (ріст, вагу і т ін.).
СОМАТОТРОПНИЙ ГОРМОН
(гр., тіло, зміна і гормон) продукт секреції передньої частини нижнього мозкового придатка. Підсилює ріст, впливає на обмін речовин. Інша назва - …
СОМБРЕРО
сомбреро; с. (ісп., від тінь) іспанський крислатий капелюх, поширений у країнах Латинської Америки.
СОМНАБУЛІЗМ
(фр.) лунатизм, снобродство; сомнамбулізм.
СОМНАМБУЛІЗМ
сомнамбулізм; ч. (фр., від лат., сон і ходжу, прогулююсь) розлад свідомості, за яким людина в стані своєрідного сну автоматично робить звичайні за …
СОМНАМБУЛА
сомнамбула; ч. або ж. (лат., сон і ходжу, прогулююсь) людина, що слабує на сомнамбулізм. Інші назви - сновида, лунатик.
СОНА
китайський духовий, інструмент, один з попередників гобоя.
СОНАНТ
сонант; ч. (лат., той, що звучить) 1. Дзвінкий приголосний звук, при творенні якого голос переважає над шумом. 2. У деяких слов'янських мовах - …
СОНАТА
соната; ж. (іт., від лат., звучу) жанр камерної музики; твір для одного або двох інструментів з кількох частин, одна з яких заснована на …
СОНАТИНА
сонатина; ж. (іт.) невелика соната.
СОНЕТ
сонет; ч. (іт., від лат., звук) віршована строфа, яка складається з 14 рядків, переважно п'ятистопного ямба - двох чотиривіршів та двох тривіршів.
СОНОМЕТР
сонометр; ч. (лат., звук і ...метр) прилад, за допомогою якого вивчають коливання струн.
СОНОРНИЙ
сонорний (лат., дзвінкий) приголосний звук, під час утворення якого голос переважає над шумом.

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.