Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
СОПОР
сопор; ч. (лат., сон) одна з форм глибокого розладу свідомості, при якій відсутня реакція на зовнішні події при збереженні рефлекторної і психічної …
СОПРАНО
сопрано; ж. (іт., від зверх, понад) 1. Високий жіночий голос. 2. Співачка з таким голосом. 3. Високі за регістром різновиди деяких музичних …
СОРБІТ
сорбіт; ч. (1) структурна складова сталі, суміш цементиту і фериту, що, на відміну від перліту, має тоншу будову. Від прізвища англійського …
СОРБІТИЗАЦІЯ
сорбітизація; ж. надання сталі структури сорбіту, щоб підвищити її міцність, пластичність і в'язкість.
СОРБЕНТ
сорбент; ч. (лат.) тверда або рідка речовина, здатна поглинати газ, пару та рідину.
СОРБЕНТИ
(лат., вбирний) тверді тіла або рідини, здатні вбирати гази, пару та розчинені речовини. До С. належать силікагель, активне вугілля тощо.
СОРБЦІЯ
сорбція; ж. (лат., поглинаю) вбирання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин. Розрізняють адсорбцію (вбирання …
СОРГО
сорго; с. (іт.) рід одно- і багаторічних трав'янистих рослин родини злакових. Поширені переважно в тропічних і субтропічних країнах. Культурні види …
СОРИ
(тюрк.) солончаки з глинистим грунтом, що утворюються у зниженнях рельєфу при неглибокому заляганні грунтових вод.
СОРИТ
сорит; ч. (гр., нагромаджений) вид складного силогізму, в якому подається тільки останній висновок, що проводиться через ряд засновків; інші, …
СОРМАЙТ
сормайт; ч. (гр., мет.) дуже твердий сплав, виготовлений на основі заліза.
СОРОРАТ
сорорат; ч. (лат., сестра) за первіснообщинного ладу шлюбний звичай, характерний для багатьох народів, за яким чоловік одружувався одночасно або …
СОРТ
сорт; ч. (фр., від лат., частина, різновид) 1. Категорія, розряд якого-небудь товару щодо його якості; гатунок. 2. Культурні рослини, що …
СОРТАМЕНТ
сортамент; ч. (нім., з фр., від сортувати) 1. Набір виробів різних видів, сортів, розмірів. 2. Установлені стандартом розміри й форми певних …
СОРТИМЕНТ
сортимент; ч. (нім., з фр., від сортувати) 1. Сукупність сортів і видів однорідних з господарського погляду рослин, вирощуваних у певному районі; …
СОСТЕНУТО
(іт., букв. - стриманий) помірний музичний темп.
СОТІ
соті; с. (фр., від дурень) поширені у Франції в 15 - 16 ст. сатиричні п'єси, переважно суспільно-політичного характеру, в яких персонажі під маскою …
СОТЕ
соте; с. (фр.) страва під соусом, переважно приготована на великому вогні.
СОТЕРН
сотерн; ч. (фр.) напівсолодке десертне виноградне вино. Від назви м. Сотерна у Франції.
СОФІЗМ
софізм; ч. (гр., судження, придумане розумно, хитро) умовисновок, що формально здається правильним, а насправді заснований на навмисне …
СОФІСТ
софіст; ч. (гр.) 1. В Стародавній Греції розумна, винахідлива людина; платний вчитель мудрості й красномовства. 2. Представник давньогрецьких …
СОФІСТИКА
софістика; ж. (гр.) свідоме застосування в спорі й доведенні софізмів.
СОФІТ
софіт; ч. (іт., спец.) 1. Частина декорації на сцені, що зображує стелю або небо. 2. Освітлювана арматура з декількома джерелами світла в одному …
СОФІЯ
софія; ж. (гр., майстерність, знання, мудрість) поняття античної і середньовічної філософії, пов'язане з уявленням про смислову наповненість і …
СОФА
софа; ж. (фр., від араб., суффа - подушка на верблюдячому сідлі) 1. В європейських країнах - м'який широкий диван з поручнями й низькою …
СОФОРА
софора; ж. (араб., софара - жовта рослина, від асфар - жовтий) багаторічна листопадна або вічнозелена рослина родини бобових з непарнопірчастими …
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
соціал-демократія; ж. 1. Загальна назва соціалістичних партій, що виникли в 2-й половині 19 ст. 2. Течія в сучасному міжнародному робітничому русі, …
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
соціалізація; ж. (лат., суспільний) 1. Перетворення власності на загальнонародну. 2. Процес становлення особистості на основі засвоєння нею …
СОЦІАЛІЗМ
соціалізм; ч. (фр., від лат., суспільний) 1. Суспільний лад, заснований на суспільній власності на знаряддя і засоби виробництва. 2. Учення про …
СОЦІАЛІСТ
соціаліст; ч. 1. Прихильник соціалістичного вчення. 2. Член соціалістичної партії.
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ
соціалістичний 1. Той, що стосується соціалізму, властивий йому, заснований на принципах соціалізму. 2. Той, що стосується соціалістичної партії.
СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.
СОЦІАЛЬНИЙ
соціальний (лат., товариський, громадський) 1. Пов'язаний з життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний. 2. Який має на меті зміну …
СОЦІНІАНСТВО
(лат.) раціоналістична течія протестанства, що проголошувала Христа людиною, заперечувала християнське вчення про трійцю та деякі інші церковні …
СОЦІОГРАМА
соціограма; ж. (лат., спільність, суспільство і ...грама) графічне зображення результатів соціометричного дослідження. Див. також: соціометрія
СОЦІОЛОГІЗМ
соціологізм; ч. (лат.) спрощене розуміння суспільно-історичної зумовленості фактів і явищ, яке ігнорує специфіку різних форм суспільного буття.
СОЦІОЛОГІЯ
соціологія; ж. (лат., спільність, суспільство і ...логія) наука про закономірності виникнення, функціонування й розвитку суспільства в цілому, …
СОЦІОМЕТРІЯ
соціометрія; ж. (лат., спільність, суспільство і ...метрія) галузь соціальної психології, яка досліджує міжособові відносини в т. зв. малих …
СОЯ
соя; ж. (яп.) трав'яниста однорічна рослина родини бобових, насіння якої використовують для виробництва харчових продуктів (молока, олії, крупи, …
СПІДВЕЙ
спідвей; ч. (англ., від швидкість і шлях, дорога) 1. Дорога для руху з великою швидкістю, автострада. 2. Доріжка для мотоциклетних змагань, …
СПІДОМЕТР
спідометр; ч. (англ., швидкість і ...метр) прилад, що показує швидкість руху автомобіля, літака і т. ін. і пройдений ним шлях.
СПІКЕР
спікер; ч. (англ., від говорити) 1. Голова палати парламенту в ряді країн (наприклад, в Англії - палати громад, в Австралії, США - палати …
СПІКУЛИ
спікули; мн. (лат., кінчик, лезо) 1. астр. Невеликі недовговічні виступи хромосфери, що їх спостерігають біля краю сонячного диска. 2. біол. …
СПІН
спін; ч. (англ., обертання) власний момент кількості руху електрона або інших елементарних частинок (позитронів, протонів, нейтронів тощо).
СПІНІНГ
спінінг; ч. (англ., від обертатися) спортивна снасть для ловіння хижої риби на блешні.
СПІНАКЕР
спінакер; ч. (гол.,англ.) додаткове трикутне вітрило на спортивних вітрильних човнах.
СПІНЕТ
спінет; ч. (іт.) невеликий клавесин чотирикутної, рідше трикутної форми, з одинарними струнами і звукорядом до чотирьох октав. Від прізвища …
СПІНОР
спінор; ч. (англ., обертатися) математична величина, що характеризується особливим законом перетворення в разі переходу від однієї системи …
СПІНТАРИСКОП
спінтарископ; ч. (гр., іскра і ...скоп) прилад для візуального спостереження альфа-частинок, випромінюваних радіоактивними речовинами.
СПІРАЛЬ
спіраль; ж. (фр., гр., звив, вигин) 1. Крива лінія, що робить ряд закономірно змінюваних обертів навколо певної точки на площині або навколо …

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.