Домівка Про проект Зворотний зв'язок Пiдтримати проект

  
hohlopedia.org.ua →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру С (1254)

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
СПЕЛЕОТУРИЗМ
спелеотуризм; ч. (гр., печера і туризм) подорожі з метою вивчення печер. Див. також: спелеологія
СПЕЛЕОФАУНА
спелеофауна; ж. (гр., печера і фауна) сукупність тварин, що населяють печери. С. становлять безхребетні (комахи, молюски, черви) і значно менше - …
СПЕРМІЙ
спермій; ч. (гр., насіння) чоловіча статева клітина (гамета) покритонасінних та більшості голонасінних рослин.
СПЕРМІН
спермін; ч. (гр., насіння) органічна речовина, яку добувають із сім'яної рідини тварин; використовують у медицині як засіб, що зміцнює нервову …
СПЕРМА
сперма; ж. (гр., насіння, від сію) рідина, що виділяється при статевому акті у чоловіків і у самців більшості тварин. В С. містяться статеві …
СПЕРМАТОГЕНЕЗ
сперматогенез; ч. (гр., насіння і ...генез) розвиток чоловічих статевих клітин - сперматозоїдів у сім'яниках людини й тварин.
СПЕРМАТОЗОЇД
сперматозоїд; ч. (гр., насіння, жива істота і ...оїд) чоловіча статева клітина людини, тварин і деяких рослинних організмів; живчик, сперма, …
СПЕРМАТОФОРИ
(гр., насіння і ...фор) капсули, заповнені сперматозоїдами; правлять за їх переносників у статеву систему самки. Характерні для деяких молюсків, …
СПЕРМАЦІЇ
спермації; мн. (гр., насіння) 1. Чоловічі статеві клітини червоних водоростей; характеризуються відсутністю джгутиків. Утворюються в антеридіях. …
СПЕРМАЦЕТ
спермацет; ч. (гр., насіння і кит) суміш складного ефіру пальмітинової кислоти і цетилового спирту. Міститься в особливій порожнині голови …
СПЕРМОГОНІЙ
спермогоній; ч. (гр., насіння і народження) орган, в якому розвиваються спори - спермації у деяких груп грибів (наприклад, у іржастих грибів).
СПЕЦІЇ
(лат., прянощі) 1. Прянощі, які додають до страви для поліпшення смаку й аромату; приправа, заправа, присмака. 2. заст. Зілля.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
спеціалізація; ж. (лат., особливий) 1. Оволодіння спеціальними знаннями в певній галузі. 2. Зосередження діяльності на певному занятті, …
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
відособлення й створення підприємств і галузей для випуску однорідної продукції.
СПЕЦІАЛІСТ
спеціаліст; ч. (лат.) той, хто досконало володіє певною спеціальністю, має глибокі знання в якій-небудь галузі науки, техніки, мистецтва тощо; …
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
спеціальність; ж. (лат.) 1. Комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі …
СПЕЦІАЛЬНИЙ
спеціальний (лат.) 1. Призначений виключно для кого-, чого-небудь; який має особливе призначення. 2. Який стосується окремої галузі науки, …
СПЕЦИФІКА
специфіка; ж. (лат., особливий) відмітні особливості предмета, явища; те, що характерне для певного предмета, явища.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
специфікація; ж. (лат., вид, різновид і ...фікація) 1. Визначення і перелік специфічних особливостей чого-небудь; розподіл на класи, групи за …
СПЕЦИФІЧНИЙ
специфічний (лат.) 1. Характерний тільки для кого-, чого-небудь, властивий виключно комусь, чомусь; своєрідний. 2. спец. Який має особливі …
СПИРТ
спирт; ч. (англ.) 1. Горюча, багата на алкоголь рідина, яку одержують перегонкою деяких продуктів, багатих на цукор і крохмаль. 2. Назва класу …
СПИРТИ
(англ., від лат., дихання, дух) органічні сполуки, що містять одну або кілька гідроксильних груп (ОН) у молекулі. Застосовують як розчинники у …
СПИРТОМЕТР
спиртометр; ч. (спирт і ...метр) спиртомір; ареометр із шкалою для визначення міцності водоспиртових розчинів за їхньою густиною. Див. …
СПЛІН
сплін; ч. (англ., гр., селезінка) пригнічений настрій, нудьга. В давнину такий стан пояснювали хворобою селезінки (звідки й назва).
СПЛАНХНОЛОГІЯ
спланхнологія; ж. (гр., нутрощі і ...логія) розділ анатомії, що вивчає нутрощі людини й тварин.
СПЛАНХНОПТОЗ
спланхноптоз; ч. (гр., нутрощі і птоз) те саме, що й ентероптоз.
СПЛАНХНОТОМ
(гр., нутрощі і різання, відрізок) черевний, або нижній, несегментоваяпй відділ середнього зародкового листка (мезодерми) хордових тварин і людини.
СПЛЕНІЙ
(гр., селезінка) лікарський гормональний препарат. Застосовують для лікування й профілактики токсикозів вагітності, при променевій хворобі тощо.
СПОДУМЕН
сподумен; ч. (гр., спопелений, від обертаю в попіл) мінерал класу силікатів, світло-зеленого або блідо-рожевого кольору. Руда літію.
СПОНГІН
(гр., губка) органічна речовина, з якої складається скелет кремнерогових губок. За хімічним складом близький до хітину.
СПОНГІТ
спонгіт; ч. (гр., губка) скамяніла морська губка.
СПОНДЕЙ
спондей; ч. (гр., літ.) в античному віршуванні - стопа з двох довгих складів, у силабо-тонічному віршуванні - стопа з двох наголошених складів.
СПОНДИЛІТ
спондиліт; ч. (гр., хребець) мед. гостре хронічне запальне захворювання хребців людини, здебільшого туберкульозного характеру, що призводить до …
СПОНДИЛОЗ
(гр., хребець) мед. сплющення й зростання хребців між собою в людини і хребетних тварин, зумовлюється травмами, порушенням обміну речовин і функцій …
СПОНТАННИЙ
спонтанний (лат., довільний) 1. Той, що виникає не під впливом зовнішніх дій і причин, а внаслідок внутрішніх причин - власного саморуху; …
СПОРАДИЧНИЙ
спорадичний (гр., від сію, розсіваю) який здійснюється, відбувається, виконується час від часу, не постійно, який не має рівномірності; …
СПОРАНГІЙ
спорангій; ч. (гр., насіння і посудина, вмістище) орган нестатевого розмноження нижчих та вищих спорових рослин, в якому утворюються спори.
СПОРИ
(гр., сім'я, сіяння) мікроскопічні одноклітинні, рідше двоклітинні або багатоклітинні зачатки рослинних організмів, що служать для розмноження й …
СПОРОВИКИ
(гр., сім'я) клас тварин типу найпростіших; паразити. Живуть у клітинах, тканинах і порожнинах тіла тварин та людини. Багато С. спричинюють …
СПОРОГЕНЕЗ
спорогенез; ч. (спори і ...генез) процес утворення спор у більшості рослин.
СПОРОФІЛ
спорофіл; ч. (спори і гр., листок) листок, на якому утворюються спори.
СПОРОФІТ
спорофіт; ч. (гр., сім'я, сіяння і ...фіти) нестатеве покоління у рослин, яким властиве чергування нестатевого й статевого (гаметофіт) …
СПОРОЦИСТА
спороциста; ж. (гр., сім'я, сіяння і чиста) 1. Стадія розвитку деяких одноклітинних тварин класу споровиків. 2. Організм на цій стадії …
СПОРТ
спорт; ч. (англ., від розважатися, з старофр., букв. - відносити) 1. Фізичні вправи (гімнастика, атлетика, спортивні ігри, туризм і т. ін.), які …
СПРИНКЛЕР
спринклер; ч. (англ., від бризкати) насадка-водорозбризкувач автоматичної дії на трубах спеціальної протипожежної водопровідної мережі.
СПРИНТ
спринт; ч. (англ.) змагання з бігу, плавання і т. ін. на коротку, дистанцію.
СПРИНТЕР
спринтер; ч. (англ.) бігун, гонщик, плавець тощо на короткі дистанції.
СПУРТ
спурт; ч. (англ., букв. - вибух, ривок) різке короткочасне прискорення швидкості (темпу) руху в змаганнях з бігу, на ковзанах, у велосипедних …
СТІКС
(гр., "Жахливий") у давньогрецькій міфології одна з річок, що омивала "підземне царство", уособлення мороку й жаху.
СТАБІЛІВОЛЬТ
(англ., від сталість і напруга струму) газонаповнений прилад, який застосовують у радіотехнічних схемах, щоб підтримувати незмінність напруги під …

<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
загрузка...© hohlopedia.org.ua - 2009 Інформація розміщується на сайті виключно для ознайомлення.